छात्रबृति आवेदन टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००३१८
हाइलाइट:

स्थानीय तहको आर्थिक वर्ष ०७९/०८० बजेट अपडेट बजेट पेश भएका: १३७   बजेट पेश नभएका:

* यस मन्त्रालयको पोर्टल मार्फत सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रविष्टि गरेको विवरणको आधारमा तयार पारिएको ।
क्रस प्रदेश जिल्ला स्थानीय तह आ.ब बजेट पेश पेश गरेको मिति पेश नगरेको भए प्रस्तावित मिति सभाबाट पारित मिति
१०१. प्रदेश नं. १ मोरङ धनपालथान गाउँपालिका, मोरङ २०७९/०८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-१०
१०२. प्रदेश नं. १ मोरङ बुढीगंगा गाउँपालिका, मोरङ २०७९/०८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-१०
१०३. प्रदेश नं. १ मोरङ मिक्लाजुङ गाउँपालिका, मोरङ २०७९/०८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-१०
१०४. प्रदेश नं. १ सोलुखुम्बु सोलुदुधकुण्ड नगरपालिका, सोलुखुम्बु २०७९/०८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-१०
१०५. प्रदेश नं. १ सोलुखुम्बु खुम्वु पासाङल्हामु गाउँपालिका, सोलुखुम्बु २०७९/०८० भएको २०७९ असार ८ गते बुधबार २०७९-३-३१
१०६. प्रदेश नं. १ सोलुखुम्बु माप्य दुधकोशी गाउँपालिका, सोलुखुम्बु २०७९/०८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-२६
१०७. प्रदेश नं. १ सोलुखुम्बु थुलुङ दुधकोशी गाउँपालिका, सोलुखुम्बु २०७९/०८० भएको २०७९ असार ९ गते बिहीबार २०७९-३-११
१०८. प्रदेश नं. १ सोलुखुम्बु नेचासल्यान गाउँपालिका, सोलुखुम्बु २०७९/०८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-३१
१०९. प्रदेश नं. १ सोलुखुम्बु माहाकुलुङ गाउँपालिका, सोलुखुम्बु २०७९/०८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-१०
११०. प्रदेश नं. १ सोलुखुम्बु लिखु पिके गाउँपालिका, सोलुखुम्बु २०७९/०८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-२५
१११. प्रदेश नं. १ सोलुखुम्बु सोताङ गाउँपालिका, सोलुखुम्बु २०७९/०८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-१०
११२. प्रदेश नं. १ खोटाङ दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका, खोटाङ २०७९/०८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-२५
११३. प्रदेश नं. १ खोटाङ हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका, खोटाङ २०७९/०८० भएको २०७९ असार ९ गते बिहीबार २०७९-३-९
११४. प्रदेश नं. १ खोटाङ ऐसेलुखर्क गाउँपालिका, खोटाङ २०७९/०८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-२९
११५. प्रदेश नं. १ खोटाङ केपिलासगढी गाउँपालिका, खोटाङ २०७९/०८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-११
११६. प्रदेश नं. १ खोटाङ खोटेहाङ गाउँपालिका, खोटाङ २०७९/०८० भएको २०७९ असार ८ गते बुधबार २०७९-३-८
११७. प्रदेश नं. १ खोटाङ जन्तेढुंगा गाउँपालिका, खोटाङ २०७९/०८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-१०
११८. प्रदेश नं. १ खोटाङ दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिका, खोटाङ २०७९/०८० भएको २०७९ असार ९ गते बिहीबार २०७९-३-९
११९. प्रदेश नं. १ खोटाङ रावा वेसी गाउँपालिका, खोटाङ २०७९/०८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-१९
१२०. प्रदेश नं. १ खोटाङ वराहपोखरी गाउँपालिका, खोटाङ २०७९/०८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-१०
१२१. प्रदेश नं. १ खोटाङ साकेला गाउँपालिका, खोटाङ २०७९/०८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-१०
१२२. प्रदेश नं. १ उदयपुर कटारी नगरपालिका, उदयपुर २०७९/०८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-१०
१२३. प्रदेश नं. १ उदयपुर चौदण्डीगढी नगरपालिका, उदयपुर २०७९/०८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-३०
१२४. प्रदेश नं. १ उदयपुर त्रियुगा नगरपालिका, उदयपुर २०७९/०८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-३०
१२५. प्रदेश नं. १ उदयपुर वेलका नगरपालिका, उदयपुर २०७९/०८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-३०
Showing 101 to 125 of 137 entries | Takes 0.32 seconds to render