साईट म्याप टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००३१८
हाइलाइट:

स्थानीय तहको आर्थिक वर्ष ०७७/७८ बजेट अपडेट बजेट पेश भएका: १६   बजेट पेश नभएका:

* यस मन्त्रालयको पोर्टल मार्फत सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रविष्टि गरेको विवरणको आधारमा तयार पारिएको ।
क्रस प्रदेश जिल्ला स्थानीय तह आ.ब बजेट पेश पेश गरेको मिति पेश नगरेको भए प्रस्तावित मिति सभाबाट पारित मिति
१. प्रदेश नं. २ धनुषा जनकपुर उप-महानगरपालिका, धनुषा २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार
२. प्रदेश नं. २ धनुषा क्षिरेश्वरनाथ नगरपालिका, धनुषा २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार २०७७-३-२४
३. प्रदेश नं. २ धनुषा गणेशमान–चारनाथ नगरपालिका, धनुषा २०७७/७८ भएको २०७७ श्रावण २८ गते बुधबार २०७७-४-२८
४. प्रदेश नं. २ धनुषा धनुषाधाम नगरपालिका, धनुषा २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार
५. प्रदेश नं. २ धनुषा नगराइन नगरपालिका, धनुषा २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार
६. प्रदेश नं. २ धनुषा मिथिला नगरपालिका, धनुषा २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार
७. प्रदेश नं. २ धनुषा विदेह नगरपालिका, धनुषा २०७७/७८ भएको २०७७ असार ८ गते सोमबार
८. प्रदेश नं. २ धनुषा सबैला नगरपालिका, धनुषा २०७७/७८ भएको २०७७ असार १२ गते शुक्रबार
९. प्रदेश नं. २ धनुषा शहिदनगर नगरपालिका, धनुषा २०७७/७८ भएको २०७७ असार १५ गते सोमबार
१०. प्रदेश नं. २ धनुषा औरही गाउँपालिका, धनुषा २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार
११. प्रदेश नं. २ धनुषा कमला नगरपालिका, धनुषा २०७७/७८ नभएको
१२. प्रदेश नं. २ धनुषा जनकनन्दिनी गाउँपालिका, धनुषा २०७७/७८ भएको २०७७ असार १८ गते बिहीबार
१३. प्रदेश नं. २ धनुषा बटेश्वर गाउँपालिका, धनुषा २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार २०७७-३-१२
१४. प्रदेश नं. २ धनुषा मिथिला विहारी नगरपालिका, धनुषा २०७७/७८ भएको २०७७ भाद्र १६ गते मंगलबार
१५. प्रदेश नं. २ धनुषा मुखियापट्टि मुसहरमिया गाउँपालिका, धनुषा २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार
१६. प्रदेश नं. २ धनुषा लक्ष्मीनिया गाउँपालिका, धनुषा २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार
१७. प्रदेश नं. २ धनुषा हंसपुर नगरपालिका, धनुषा २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार
१८. प्रदेश नं. २ धनुषा धनौजी गाउँपालिका, धनुषा २०७७/७८ नभएको
Showing 1 to 18 of 18 entries | Takes 0.25 seconds to render