साईट म्याप टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००३१८
हाइलाइट:

स्थानीय तहको आर्थिक वर्ष ०७७/७८ बजेट अपडेट बजेट पेश भएका: १६   बजेट पेश नभएका:

* यस मन्त्रालयको पोर्टल मार्फत सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रविष्टि गरेको विवरणको आधारमा तयार पारिएको ।
क्रस प्रदेश जिल्ला स्थानीय तह आ.ब बजेट पेश पेश गरेको मिति पेश नगरेको भए प्रस्तावित मिति सभाबाट पारित मिति
१. प्रदेश नं. २ बारा कलैया उप-महानगरपालिका, बारा २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार
२. प्रदेश नं. २ बारा जितपुर-सिमरा उप-महानगरपालिका, बारा २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार
३. प्रदेश नं. २ बारा कोल्हवी नगरपालिका, बारा २०७७/७८ भएको २०७७ असार २७ गते शनिबार २०७७-३-३०
४. प्रदेश नं. २ बारा निजगढ नगरपालिका, बारा २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार
५. प्रदेश नं. २ बारा महागढीमाई नगरपालिका, बारा २०७७/७८ भएको २०७७ असार ९ गते मंगलबार
६. प्रदेश नं. २ बारा सिम्रौनगढ नगरपालिका, बारा २०७७/७८ भएको २०७७ असार ८ गते सोमबार
७. प्रदेश नं. २ बारा आदर्श कोतवाल गाउँपालिका, बारा २०७७/७८ भएको २०७७ असार ९ गते मंगलबार
८. प्रदेश नं. २ बारा करैयामाई गाउँपालिका, बारा २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार २०७७-३-१०
९. प्रदेश नं. २ बारा देवताल गाउँपालिका, बारा २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार २०७७-३-१०
१०. प्रदेश नं. २ बारा पचरौता नगरपालिका, बारा २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार
११. प्रदेश नं. २ बारा परवानीपुर गाउँपालिका, बारा २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार
१२. प्रदेश नं. २ बारा प्रसौनी गाउँपालिका, बारा २०७७/७८ भएको २०७७ असार ८ गते सोमबार
१३. प्रदेश नं. २ बारा फेटा गाउँपालिका, बारा २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार
१४. प्रदेश नं. २ बारा बारागढी गाउँपालिका, बारा २०७७/७८ भएको २०७७ श्रावण ३२ गते आइतबार
१५. प्रदेश नं. २ बारा सुवर्ण गाउँपालिका, बारा २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार
१६. प्रदेश नं. २ बारा विश्रामपुर गाउँपालिका, बारा २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार २०७७-६-१६
Showing 1 to 16 of 16 entries | Takes 0.22 seconds to render