हाईलाईट:

स्थानीय तहको आर्थिक वर्ष ०७९/०८० को बजेट अपडेट बजेट पेश भएका:   बजेट पेश नभएका: १३६

* यस मन्त्रालयको पोर्टल मार्फत सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रविष्टि गरेको विवरणको आधारमा तयार पारिएको ।
क्रस प्रदेश जिल्ला स्थानीय तह आ.ब बजेट पेश पेश गरेको मिति पेश नगरेको भए प्रस्तावित मिति सभाबाट पारित मिति एक्सन
१. मधेश प्रदेश सप्तरी कञ्चनरुप नगरपालिका, सप्तरी २०७९/०८० नभएको विस्तृतमा
२. मधेश प्रदेश सप्तरी खडक नगरपालिका, सप्तरी २०७९/०८० नभएको विस्तृतमा
३. मधेश प्रदेश सप्तरी डाक्नेश्वरी नगरपालिका, सप्तरी २०७९/०८० नभएको विस्तृतमा
४. मधेश प्रदेश सप्तरी राजविराज नगरपालिका, सप्तरी २०७९/०८० नभएको विस्तृतमा
५. मधेश प्रदेश सप्तरी बोदेबरसाईन नगरपालिका, सप्तरी २०७९/०८० नभएको विस्तृतमा
६. मधेश प्रदेश सप्तरी शम्भुनाथ नगरपालिका, सप्तरी २०७९/०८० नभएको विस्तृतमा
७. मधेश प्रदेश सप्तरी सुरुगां नगरपालिका, सप्तरी २०७९/०८० नभएको विस्तृतमा
८. मधेश प्रदेश सप्तरी हनुमाननगर कंकालिनी नगरपालिका, सप्तरी २०७९/०८० नभएको विस्तृतमा
९. मधेश प्रदेश सप्तरी अग्नीसाइर कृष्णासवरन गाउँपालिका, सप्तरी २०७९/०८० नभएको विस्तृतमा
१०. मधेश प्रदेश सप्तरी छिन्नमस्ता गाउँपालिका, सप्तरी २०७९/०८० नभएको विस्तृतमा
११. मधेश प्रदेश सप्तरी तिरहुत गाउँपालिका, सप्तरी २०७९/०८० नभएको विस्तृतमा
१२. मधेश प्रदेश सप्तरी तिलाठीकोईलाडी गाउँपालिका, सप्तरी २०७९/०८० नभएको विस्तृतमा
१३. मधेश प्रदेश सप्तरी बिष्णुपुर गाउँपालिका, सप्तरी २०७९/०८० नभएको विस्तृतमा
१४. मधेश प्रदेश सप्तरी राजगढ गाउँपालिका, सप्तरी २०७९/०८० नभएको विस्तृतमा
१५. मधेश प्रदेश सप्तरी महादेवा गाउँपालिका, सप्तरी २०७९/०८० नभएको विस्तृतमा
१६. मधेश प्रदेश सप्तरी रुपनी गाउँपालिका, सप्तरी २०७९/०८० नभएको विस्तृतमा
१७. मधेश प्रदेश सप्तरी सप्तकोशी नगरपालिका, सप्तरी २०७९/०८० नभएको विस्तृतमा
१८. मधेश प्रदेश सप्तरी बलान-विहुल गाउँपालिका, सप्तरी २०७९/०८० नभएको विस्तृतमा
१९. मधेश प्रदेश सिराहा कल्याणपुर नगरपालिका, सिराहा २०७९/०८० नभएको विस्तृतमा
२०. मधेश प्रदेश सिराहा गोलबजार नगरपालिका, सिराहा २०७९/०८० नभएको विस्तृतमा
२१. मधेश प्रदेश सिराहा धनगढीमाई नगरपालिका, सिराहा २०७९/०८० नभएको विस्तृतमा
२२. मधेश प्रदेश सिराहा मिर्चैया नगरपालिका, सिराहा २०७९/०८० नभएको विस्तृतमा
२३. मधेश प्रदेश सिराहा लहान नगरपालिका, सिराहा २०७९/०८० नभएको विस्तृतमा
२४. मधेश प्रदेश सिराहा सिरहा नगरपालिका, सिराहा २०७९/०८० नभएको विस्तृतमा
२५. मधेश प्रदेश सिराहा सुखीपुर नगरपालिका, सिराहा २०७९/०८० नभएको विस्तृतमा
Showing 1 to 25 of 136 entries | Takes 0.99 seconds to render