छात्रबृति आवेदन टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००३१८
हाइलाइट:

स्थानीय तहको आर्थिक वर्ष ०७९/०८० बजेट अपडेट बजेट पेश भएका: १३१   बजेट पेश नभएका:

* यस मन्त्रालयको पोर्टल मार्फत सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रविष्टि गरेको विवरणको आधारमा तयार पारिएको ।
क्रस प्रदेश जिल्ला स्थानीय तह आ.ब बजेट पेश पेश गरेको मिति पेश नगरेको भए प्रस्तावित मिति सभाबाट पारित मिति
५१. मधेश प्रदेश धनुषा लक्ष्मीनिया गाउँपालिका, धनुषा २०७९/०८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-१०
५२. मधेश प्रदेश धनुषा हंसपुर नगरपालिका, धनुषा २०७९/०८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-२१
५३. मधेश प्रदेश धनुषा धनौजी गाउँपालिका, धनुषा २०७९/०८० भएको २०७९ भाद्र २२ गते बुधबार २०७९-५-२२
५४. मधेश प्रदेश महोत्तरी गौशाला नगरपालिका, महोत्तरी २०७९/०८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-४-५
५५. मधेश प्रदेश महोत्तरी जलेश्वर नगरपालिका, महोत्तरी २०७९/०८० भएको २०७९ असार ५ गते आइतबार २०७९-३-५
५६. मधेश प्रदेश महोत्तरी बर्दिबास नगरपालिका, महोत्तरी २०७९/०८० भएको २०७९ असार ९ गते बिहीबार २०७९-३-९
५७. मधेश प्रदेश महोत्तरी एकडारा गाउँपालिका, महोत्तरी २०७९/०८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-३२
५८. मधेश प्रदेश महोत्तरी औरही नगरपालिका, महोत्तरी २०७९/०८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-१४
५९. मधेश प्रदेश महोत्तरी पिपरा गाउँपालिका, महोत्तरी २०७९/०८० भएको २०७९ श्रावण ९ गते सोमबार २०७९-३-२२
६०. मधेश प्रदेश महोत्तरी बलवा नगरपालिका, महोत्तरी २०७९/०८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-१०
६१. मधेश प्रदेश महोत्तरी भँगाहा नगरपालिका, महोत्तरी २०७९/०८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-१०
६२. मधेश प्रदेश महोत्तरी मटिहानी नगरपालिका, महोत्तरी २०७९/०८० भएको २०७९ असार ९ गते बिहीबार २०७९-३-२५
६३. मधेश प्रदेश महोत्तरी मनरा सिसवा नगरपालिका, महोत्तरी २०७९/०८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-१०
६४. मधेश प्रदेश महोत्तरी महोत्तरी गाउँपालिका, महोत्तरी २०७९/०८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-३१
६५. मधेश प्रदेश महोत्तरी रामगोपालपुर नगरपालिका, महोत्तरी २०७९/०८० भएको २०७९ असार ८ गते बुधबार २०७९-३-८
६६. मधेश प्रदेश महोत्तरी लोहरपट्टी नगरपालिका, महोत्तरी २०७९/०८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-२५
६७. मधेश प्रदेश महोत्तरी साम्सी गाउँपालिका, महोत्तरी २०७९/०८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-१०
६८. मधेश प्रदेश महोत्तरी सोनमा गाउँपालिका, महोत्तरी २०७९/०८० भएको २०७९ आश्विन १८ गते मंगलबार २०७९-६-१८
६९. मधेश प्रदेश सर्लाही ईश्वरपुर नगरपालिका, सर्लाही २०७९/०८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-३१
७०. मधेश प्रदेश सर्लाही गोडैटा नगरपालिका, सर्लाही २०७९/०८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-३१
७१. मधेश प्रदेश सर्लाही मलंगवा नगरपालिका, सर्लाही २०७९/०८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-३१
७२. मधेश प्रदेश सर्लाही लालबन्दी नगरपालिका, सर्लाही २०७९/०८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-१०
७३. मधेश प्रदेश सर्लाही बरहथवा नगरपालिका, सर्लाही २०७९/०८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-१०
७४. मधेश प्रदेश सर्लाही बलरा नगरपालिका, सर्लाही २०७९/०८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-१०
७५. मधेश प्रदेश सर्लाही बागमती नगरपालिका, सर्लाही २०७९/०८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-२५
Showing 51 to 75 of 136 entries | Takes 0.32 seconds to render