छात्रबृति आवेदन टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००३१८
हाइलाइट:

स्थानीय तहको आर्थिक वर्ष ०७९/०८० बजेट अपडेट बजेट पेश भएका: १३१   बजेट पेश नभएका:

* यस मन्त्रालयको पोर्टल मार्फत सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रविष्टि गरेको विवरणको आधारमा तयार पारिएको ।
क्रस प्रदेश जिल्ला स्थानीय तह आ.ब बजेट पेश पेश गरेको मिति पेश नगरेको भए प्रस्तावित मिति सभाबाट पारित मिति
७६. मधेश प्रदेश सर्लाही हरिपुर नगरपालिका, सर्लाही २०७९/०८० भएको २०७९ असार ९ गते बिहीबार २०७९-३-९
७७. मधेश प्रदेश सर्लाही हरिवन नगरपालिका, सर्लाही २०७९/०८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-२५
७८. मधेश प्रदेश सर्लाही हरिपुर्वा नगरपालिका, सर्लाही २०७९/०८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-१०
७९. मधेश प्रदेश सर्लाही कबिलासी नगरपालिका, सर्लाही २०७९/०८० भएको २०७९ असार ९ गते बिहीबार २०७९-३-९
८०. मधेश प्रदेश सर्लाही चक्रघट्टा गाउँपालिका, सर्लाही २०७९/०८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-१७
८१. मधेश प्रदेश सर्लाही चन्द्रनगर गाउँपालिका, सर्लाही २०७९/०८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-२५
८२. मधेश प्रदेश सर्लाही धनकौल गाउँपालिका, सर्लाही २०७९/०८० भएको २०७९ असार १३ गते सोमबार २०७९-३-३१
८३. मधेश प्रदेश सर्लाही ब्रह्मपुरी गाउँपालिका, सर्लाही २०७९/०८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-१०
८४. मधेश प्रदेश सर्लाही रामनगर गाउँपालिका, सर्लाही २०७९/०८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-२७
८५. मधेश प्रदेश सर्लाही विष्णु गाउँपालिका, सर्लाही २०७९/०८० भएको २०७९ माघ ४ गते बुधबार २०७९-१०-४
८६. मधेश प्रदेश सर्लाही बसबरीया गाउँपालिका, सर्लाही २०७९/०८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-१४
८७. मधेश प्रदेश सर्लाही कौडेना गाउँपालिका, सर्लाही २०७९/०८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-१०
८८. मधेश प्रदेश सर्लाही पर्सा गाउँपालिका, सर्लाही २०७९/०८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-१०
८९. मधेश प्रदेश रौतहट गरुडा नगरपालिका, रौतहट २०७९/०८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-१०
९०. मधेश प्रदेश रौतहट गौर नगरपालिका, रौतहट २०७९/०८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-१३
९१. मधेश प्रदेश रौतहट चन्द्रपुर नगरपालिका, रौतहट २०७९/०८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-१०
९२. मधेश प्रदेश रौतहट राजदेवी नगरपालिका, रौतहट २०७९/०८० भएको २०७९ असार ६ गते सोमबार २०७९-३-६
९३. मधेश प्रदेश रौतहट ईशनाथ नगरपालिका, रौतहट २०७९/०८० भएको २०७९ श्रावण ३० गते सोमबार २०७९-४-३०
९४. मधेश प्रदेश रौतहट कटहरीया नगरपालिका, रौतहट २०७९/०८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-४-२५
९५. मधेश प्रदेश रौतहट गढीमाई नगरपालिका, रौतहट २०७९/०८० भएको २०७९ असार ८ गते बुधबार २०७९-३-८
९६. मधेश प्रदेश रौतहट गुजरा नगरपालिका, रौतहट २०७९/०८० भएको २०७९ असार २३ गते बिहीबार २०७९-३-२३
९७. मधेश प्रदेश रौतहट दुर्गाभगवती गाउँपालिका, रौतहट २०७९/०८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-६-२१
९८. मधेश प्रदेश रौतहट देवाही गोनाही नगरपालिका, रौतहट २०७९/०८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-४-३१
९९. मधेश प्रदेश रौतहट परोहा नगरपालिका, रौतहट २०७९/०८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-१०
१००. मधेश प्रदेश रौतहट फतुवा विजयपुर नगरपालिका, रौतहट २०७९/०८० भएको २०७९ भाद्र २९ गते बुधबार २०७९-७-२१
Showing 76 to 100 of 136 entries | Takes 0.34 seconds to render