छात्रबृति आवेदन टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००३१८
हाइलाइट:

स्थानीय तहको आर्थिक वर्ष ०७९/०८० बजेट अपडेट बजेट पेश भएका: १३१   बजेट पेश नभएका:

* यस मन्त्रालयको पोर्टल मार्फत सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रविष्टि गरेको विवरणको आधारमा तयार पारिएको ।
क्रस प्रदेश जिल्ला स्थानीय तह आ.ब बजेट पेश पेश गरेको मिति पेश नगरेको भए प्रस्तावित मिति सभाबाट पारित मिति
१०१. मधेश प्रदेश रौतहट बौधीमाई नगरपालिका, रौतहट २०७९/०८० नभएको
१०२. मधेश प्रदेश रौतहट माधवनारायण नगरपालिका, रौतहट २०७९/०८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-५-२९
१०३. मधेश प्रदेश रौतहट मौलापुर नगरपालिका, रौतहट २०७९/०८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-२२
१०४. मधेश प्रदेश रौतहट राजपुर नगरपालिका, रौतहट २०७९/०८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-१०
१०५. मधेश प्रदेश रौतहट वृन्दावन नगरपालिका, रौतहट २०७९/०८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-२५
१०६. मधेश प्रदेश रौतहट यमुनामाई गाउँपालिका, रौतहट २०७९/०८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-८-१७
१०७. मधेश प्रदेश बारा कलैया उप-महानगरपालिका, बारा २०७९/०८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-१७
१०८. मधेश प्रदेश बारा जितपुर-सिमरा उप-महानगरपालिका, बारा २०७९/०८० भएको २०७९ असार ३२ गते शनिबार २०७९-३-३२
१०९. मधेश प्रदेश बारा कोल्हवी नगरपालिका, बारा २०७९/०८० भएको २०७९ असार ९ गते बिहीबार २०७९-३-२०
११०. मधेश प्रदेश बारा निजगढ नगरपालिका, बारा २०७९/०८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-१०
१११. मधेश प्रदेश बारा महागढीमाई नगरपालिका, बारा २०७९/०८० भएको २०७९ कार्तिक २ गते बुधबार २०७९-७-२
११२. मधेश प्रदेश बारा सिम्रौनगढ नगरपालिका, बारा २०७९/०८० भएको २०७९ असार ९ गते बिहीबार २०७९-३-३०
११३. मधेश प्रदेश बारा आदर्श कोतवाल गाउँपालिका, बारा २०७९/०८० भएको २०७९ असार ९ गते बिहीबार २०७९-३-१०
११४. मधेश प्रदेश बारा करैयामाई गाउँपालिका, बारा २०७९/०८० भएको २०७९ असार ९ गते बिहीबार २०७९-३-१७
११५. मधेश प्रदेश बारा देवताल गाउँपालिका, बारा २०७९/०८० भएको २०७९ असार ८ गते बुधबार २०७९-३-८
११६. मधेश प्रदेश बारा पचरौता नगरपालिका, बारा २०७९/०८० भएको २०७९ आश्विन १४ गते शुक्रबार २०७९-६-१४
११७. मधेश प्रदेश बारा परवानीपुर गाउँपालिका, बारा २०७९/०८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-३१
११८. मधेश प्रदेश बारा प्रसौनी गाउँपालिका, बारा २०७९/०८० भएको २०७९ श्रावण २१ गते शनिबार २०७९-४-२२
११९. मधेश प्रदेश बारा फेटा गाउँपालिका, बारा २०७९/०८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-१०
१२०. मधेश प्रदेश बारा बारागढी गाउँपालिका, बारा २०७९/०८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-१०
१२१. मधेश प्रदेश बारा सुवर्ण गाउँपालिका, बारा २०७९/०८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-१२
१२२. मधेश प्रदेश बारा विश्रामपुर गाउँपालिका, बारा २०७९/०८० भएको २०७९ असार ८ गते बुधबार २०७९-३-२९
१२३. मधेश प्रदेश पर्सा वीरगञ्ज महानगरपालिका, पर्सा २०७९/०८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-१०
१२४. मधेश प्रदेश पर्सा पोखरिया नगरपालिका, पर्सा २०७९/०८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-३२
१२५. मधेश प्रदेश पर्सा छिपहरमाई गाउँपालिका, पर्सा २०७९/०८० भएको २०७९ श्रावण ६ गते शुक्रबार २०७९-४-६
Showing 101 to 125 of 136 entries | Takes 0.31 seconds to render