साईट म्याप टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००३१८
हाइलाइट:

स्थानीय तहको आर्थिक वर्ष ०७८/७९ बजेट अपडेट बजेट पेश भएका: १०९   बजेट पेश नभएका: २७

* यस मन्त्रालयको पोर्टल मार्फत सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रविष्टि गरेको विवरणको आधारमा तयार पारिएको ।
क्रस प्रदेश जिल्ला स्थानीय तह आ.ब बजेट पेश पेश गरेको मिति पेश नगरेको भए प्रस्तावित मिति सभाबाट पारित मिति
१०१. प्रदेश नं. २ रौतहट बौधीमाई नगरपालिका, रौतहट २०७८/७९ नभएको
१०२. प्रदेश नं. २ रौतहट माधवनारायण नगरपालिका, रौतहट २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
१०३. प्रदेश नं. २ रौतहट मौलापुर नगरपालिका, रौतहट २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
१०४. प्रदेश नं. २ रौतहट राजपुर नगरपालिका, रौतहट २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
१०५. प्रदेश नं. २ रौतहट वृन्दावन नगरपालिका, रौतहट २०७८/७९ नभएको
१०६. प्रदेश नं. २ रौतहट यमुनामाई गाउँपालिका, रौतहट २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
१०७. प्रदेश नं. २ बारा कलैया उप-महानगरपालिका, बारा २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
१०८. प्रदेश नं. २ बारा जितपुर-सिमरा उप-महानगरपालिका, बारा २०७८/७९ भएको २०७८ भाद्र ३१ गते बिहीबार २०७८-५-३१
१०९. प्रदेश नं. २ बारा कोल्हवी नगरपालिका, बारा २०७८/७९ भएको २०७८ असार ९ गते बुधबार २०७८-३-९
११०. प्रदेश नं. २ बारा निजगढ नगरपालिका, बारा २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
१११. प्रदेश नं. २ बारा महागढीमाई नगरपालिका, बारा २०७८/७९ भएको २०७८ असार ९ गते बुधबार २०७८-३-११
११२. प्रदेश नं. २ बारा सिम्रौनगढ नगरपालिका, बारा २०७८/७९ नभएको
११३. प्रदेश नं. २ बारा आदर्श कोतवाल गाउँपालिका, बारा २०७८/७९ नभएको
११४. प्रदेश नं. २ बारा करैयामाई गाउँपालिका, बारा २०७८/७९ भएको २०७८ आश्विन ५ गते मंगलबार २०७८-६-६
११५. प्रदेश नं. २ बारा देवताल गाउँपालिका, बारा २०७८/७९ भएको २०७८ असार ९ गते बुधबार २०७८-३-१०
११६. प्रदेश नं. २ बारा पचरौता नगरपालिका, बारा २०७८/७९ भएको २०७८ असार ९ गते बुधबार २०७८-३-९
११७. प्रदेश नं. २ बारा परवानीपुर गाउँपालिका, बारा २०७८/७९ भएको २०७८ असार ७ गते सोमबार २०७८-३-३१
११८. प्रदेश नं. २ बारा प्रसौनी गाउँपालिका, बारा २०७८/७९ नभएको
११९. प्रदेश नं. २ बारा फेटा गाउँपालिका, बारा २०७८/७९ भएको २०७८ असार ११ गते शुक्रबार २०७८-३-११
१२०. प्रदेश नं. २ बारा बारागढी गाउँपालिका, बारा २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
१२१. प्रदेश नं. २ बारा सुवर्ण गाउँपालिका, बारा २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-११
१२२. प्रदेश नं. २ बारा विश्रामपुर गाउँपालिका, बारा २०७८/७९ नभएको
१२३. प्रदेश नं. २ पर्सा वीरगञ्ज महानगरपालिका, पर्सा २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१२
१२४. प्रदेश नं. २ पर्सा पोखरिया नगरपालिका, पर्सा २०७८/७९ नभएको
१२५. प्रदेश नं. २ पर्सा छिपहरमाई गाउँपालिका, पर्सा २०७८/७९ भएको २०७८ असार ९ गते बुधबार २०७८-३-१३
Showing 101 to 125 of 136 entries | Takes 0.22 seconds to render