साईट म्याप टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००३१८
हाइलाइट:

स्थानीय तहको आर्थिक वर्ष ०७८/७९ बजेट अपडेट बजेट पेश भएका: १०९   बजेट पेश नभएका: २७

* यस मन्त्रालयको पोर्टल मार्फत सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रविष्टि गरेको विवरणको आधारमा तयार पारिएको ।
क्रस प्रदेश जिल्ला स्थानीय तह आ.ब बजेट पेश पेश गरेको मिति पेश नगरेको भए प्रस्तावित मिति सभाबाट पारित मिति
१२६. प्रदेश नं. २ पर्सा जगरनाथपुर गाउँपालिका, पर्सा २०७८/७९ नभएको
१२७. प्रदेश नं. २ पर्सा धोबीनी गाउँपालिका, पर्सा २०७८/७९ नभएको
१२८. प्रदेश नं. २ पर्सा पकाहा मैनपुर गाउँपालिका, पर्सा २०७८/७९ भएको २०७८ असार ३ गते बिहीबार २०७८-३-३
१२९. प्रदेश नं. २ पर्सा पटेर्वा सुगौली गाउँपालिका, पर्सा २०७८/७९ भएको २०७८ असार २४ गते बिहीबार २०७८-३-२४
१३०. प्रदेश नं. २ पर्सा पर्सागढी नगरपालिका, पर्सा २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
१३१. प्रदेश नं. २ पर्सा बहुदरमाई नगरपालिका, पर्सा २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
१३२. प्रदेश नं. २ पर्सा बिन्दबासिनी गाउँपालिका, पर्सा २०७८/७९ भएको २०७८ असार २७ गते आइतबार २०७८-३-२७
१३३. प्रदेश नं. २ पर्सा सखुवा प्रसौनी गाउँपालिका, पर्सा २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१४
१३४. प्रदेश नं. २ पर्सा ठोरी गाउँपालिका, पर्सा २०७८/७९ भएको २०७८ श्रावण १७ गते आइतबार २०७८-४-१७
१३५. प्रदेश नं. २ पर्सा कालिकामाई गाउँपालिका, पर्सा २०७८/७९ भएको २०७८ असार १५ गते मंगलबार २०७८-३-१५
१३६. प्रदेश नं. २ पर्सा जिराभवानी गाउँपालिका, पर्सा २०७८/७९ भएको २०७८ असार २५ गते शुक्रबार २०७८-३-२५
Showing 126 to 136 of 136 entries | Takes 0.2 seconds to render