छात्रबृति आवेदन टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००३१८
हाइलाइट:

स्थानीय तहको आर्थिक वर्ष ०७९/०८० बजेट अपडेट बजेट पेश भएका: १३१   बजेट पेश नभएका:

* यस मन्त्रालयको पोर्टल मार्फत सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रविष्टि गरेको विवरणको आधारमा तयार पारिएको ।
क्रस प्रदेश जिल्ला स्थानीय तह आ.ब बजेट पेश पेश गरेको मिति पेश नगरेको भए प्रस्तावित मिति सभाबाट पारित मिति
१२६. मधेश प्रदेश पर्सा जगरनाथपुर गाउँपालिका, पर्सा २०७९/०८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-१०
१२७. मधेश प्रदेश पर्सा धोबीनी गाउँपालिका, पर्सा २०७९/०८० भएको २०७९ भाद्र २० गते सोमबार २०७९-५-२०
१२८. मधेश प्रदेश पर्सा पकाहा मैनपुर गाउँपालिका, पर्सा २०७९/०८० भएको २०७९ असार ९ गते बिहीबार २०७९-३-२४
१२९. मधेश प्रदेश पर्सा पटेर्वा सुगौली गाउँपालिका, पर्सा २०७९/०८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-३१
१३०. मधेश प्रदेश पर्सा पर्सागढी नगरपालिका, पर्सा २०७९/०८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-४-२२
१३१. मधेश प्रदेश पर्सा बहुदरमाई नगरपालिका, पर्सा २०७९/०८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-१०
१३२. मधेश प्रदेश पर्सा बिन्दबासिनी गाउँपालिका, पर्सा २०७९/०८० भएको २०७९ असार ९ गते बिहीबार २०७९-३-९
१३३. मधेश प्रदेश पर्सा सखुवा प्रसौनी गाउँपालिका, पर्सा २०७९/०८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-५-१
१३४. मधेश प्रदेश पर्सा ठोरी गाउँपालिका, पर्सा २०७९/०८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-३१
१३५. मधेश प्रदेश पर्सा कालिकामाई गाउँपालिका, पर्सा २०७९/०८० भएको २०७९ भाद्र ३१ गते शुक्रबार २०७९-५-३१
१३६. मधेश प्रदेश पर्सा जिराभवानी गाउँपालिका, पर्सा २०७९/०८० भएको २०७९ असार १५ गते बुधबार २०७९-३-३१
Showing 126 to 136 of 136 entries | Takes 0.28 seconds to render