हाईलाईट:

स्थानीय तहको आर्थिक वर्ष ०७९/८० बजेट अपडेट बजेट पेश भएका: ११९   बजेट पेश नभएका:

* यस मन्त्रालयको पोर्टल मार्फत सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रविष्टि गरेको विवरणको आधारमा तयार पारिएको ।
क्रस प्रदेश जिल्ला स्थानीय तह आ.ब बजेट पेश पेश गरेको मिति पेश नगरेको भए प्रस्तावित मिति सभाबाट पारित मिति
१. बागमती प्रदेश सिन्धुली कमलामाई नगरपालिका, सिन्धुली २०७९/८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-१०
२. बागमती प्रदेश सिन्धुली दुधौली नगरपालिका, सिन्धुली २०७९/८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-१०
३. बागमती प्रदेश सिन्धुली गोलन्जोर गाउँपालिका, सिन्धुली २०७९/८० भएको २०७९ असार २४ गते शुक्रबार २०७९-३-२४
४. बागमती प्रदेश सिन्धुली घ्याङलेख गाउँपालिका, सिन्धुली २०७९/८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-१०
५. बागमती प्रदेश सिन्धुली तीनपाटन गाउँपालिका, सिन्धुली २०७९/८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-२५
६. बागमती प्रदेश सिन्धुली फिक्कल गाउँपालिका, सिन्धुली २०७९/८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-१०
७. बागमती प्रदेश सिन्धुली मरिण गाउँपालिका, सिन्धुली २०७९/८० भएको २०७९ असार ७ गते मंगलबार २०७९-३-७
८. बागमती प्रदेश सिन्धुली सुनकोशी गाउँपालिका, सिन्धुली २०७९/८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-१०
९. बागमती प्रदेश सिन्धुली हरिहरपुरगढी गाउँपालिका, सिन्धुली २०७९/८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-१५
१०. बागमती प्रदेश रामेछाप मन्थली नगरपालिका, रामेछाप २०७९/८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-१०
११. बागमती प्रदेश रामेछाप रामेछाप नगरपालिका, रामेछाप २०७९/८० भएको २०७९ असार ९ गते बिहीबार २०७९-३-२२
१२. बागमती प्रदेश रामेछाप उमाकुण्ड गाउँपालिका, रामेछाप २०७९/८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-१५
१३. बागमती प्रदेश रामेछाप खाँडादेवी गाउँपालिका, रामेछाप २०७९/८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-१०
१४. बागमती प्रदेश रामेछाप गोकुलगङ्गा गाउँपालिका, रामेछाप २०७९/८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-१०
१५. बागमती प्रदेश रामेछाप दोरम्बा शैलुङ गाउँपालिका, रामेछाप २०७९/८० भएको २०७९ असार ९ गते बिहीबार २०७९-३-१०
१६. बागमती प्रदेश रामेछाप लिखु तामाकोशी गाउँपालिका, रामेछाप २०७९/८० भएको २०७९ श्रावण ११ गते बुधबार २०७९-४-११
१७. बागमती प्रदेश रामेछाप सुनापति गाउँपालिका, रामेछाप २०७९/८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-२६
१८. बागमती प्रदेश दोलखा जिरी नगरपालिका, दोलखा २०७९/८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-१०
१९. बागमती प्रदेश दोलखा भिमेश्वर नगरपालिका, दोलखा २०७९/८० भएको २०७९ श्रावण ९ गते सोमबार २०७९-४-१०
२०. बागमती प्रदेश दोलखा कालिन्चोक गाउँपालिका, दोलखा २०७९/८० भएको २०७९ असार ९ गते बिहीबार २०७९-३-९
२१. बागमती प्रदेश दोलखा गौरीशङ्कर गाउँपालिका, दोलखा २०७९/८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-१०
२२. बागमती प्रदेश दोलखा तामाकोशी गाउँपालिका, दोलखा २०७९/८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-१०
२३. बागमती प्रदेश दोलखा वैतेश्वर गाउँपालिका, दोलखा २०७९/८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-२५
२४. बागमती प्रदेश दोलखा मेलुङ्ग गाउँपालिका, दोलखा २०७९/८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-२७
२५. बागमती प्रदेश दोलखा विगु गाउँपालिका, दोलखा २०७९/८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-२५
Showing 1 to 25 of 119 entries | Takes 0.15 seconds to render