हाईलाईट:

स्थानीय तहको आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को बजेट अपडेट बजेट पेश भएका: ११९   बजेट पेश नभएका:

* यस मन्त्रालयको पोर्टल मार्फत सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रविष्टि गरेको विवरणको आधारमा तयार पारिएको ।
क्रस प्रदेश जिल्ला स्थानीय तह आ.ब बजेट पेश पेश गरेको मिति पेश नगरेको भए प्रस्तावित मिति सभाबाट पारित मिति एक्सन
१. बागमती प्रदेश सिन्धुली कमलामाई नगरपालिका, सिन्धुली २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-१० विस्तृतमा
२. बागमती प्रदेश सिन्धुली दुधौली नगरपालिका, सिन्धुली २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-२९ विस्तृतमा
३. बागमती प्रदेश सिन्धुली गोलन्जोर गाउँपालिका, सिन्धुली २०८०/८१ भएको २०८० असार २४ गते आइतबार २०८०-३-२४ विस्तृतमा
४. बागमती प्रदेश सिन्धुली घ्याङलेख गाउँपालिका, सिन्धुली २०८०/८१ भएको २०८० बैशाख १३ गते बुधबार २०८०-३-१० विस्तृतमा
५. बागमती प्रदेश सिन्धुली तीनपाटन गाउँपालिका, सिन्धुली २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-२० विस्तृतमा
६. बागमती प्रदेश सिन्धुली फिक्कल गाउँपालिका, सिन्धुली २०८०/८१ भएको २०८० असार ८ गते शुक्रबार २०८०-३-२१ विस्तृतमा
७. बागमती प्रदेश सिन्धुली मरिण गाउँपालिका, सिन्धुली २०८०/८१ भएको २०८० असार ५ गते मंगलबार २०८०-३-२५ विस्तृतमा
८. बागमती प्रदेश सिन्धुली सुनकोशी गाउँपालिका, सिन्धुली २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-१० विस्तृतमा
९. बागमती प्रदेश सिन्धुली हरिहरपुरगढी गाउँपालिका, सिन्धुली २०८०/८१ भएको २०८० असार ९ गते शनिबार २०८०-३-२९ विस्तृतमा
१०. बागमती प्रदेश रामेछाप मन्थली नगरपालिका, रामेछाप २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-१० विस्तृतमा
११. बागमती प्रदेश रामेछाप रामेछाप नगरपालिका, रामेछाप २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-१८ विस्तृतमा
१२. बागमती प्रदेश रामेछाप उमाकुण्ड गाउँपालिका, रामेछाप २०८०/८१ भएको २०८० असार ८ गते शुक्रबार २०८०-३-११ विस्तृतमा
१३. बागमती प्रदेश रामेछाप खाँडादेवी गाउँपालिका, रामेछाप २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-२९ विस्तृतमा
१४. बागमती प्रदेश रामेछाप गोकुलगङ्गा गाउँपालिका, रामेछाप २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-१० विस्तृतमा
१५. बागमती प्रदेश रामेछाप दोरम्बा शैलुङ गाउँपालिका, रामेछाप २०८०/८१ भएको २०८० असार ९ गते शनिबार २०८०-३-१० विस्तृतमा
१६. बागमती प्रदेश रामेछाप लिखु तामाकोशी गाउँपालिका, रामेछाप २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-१० विस्तृतमा
१७. बागमती प्रदेश रामेछाप सुनापति गाउँपालिका, रामेछाप २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-१० विस्तृतमा
१८. बागमती प्रदेश दोलखा जिरी नगरपालिका, दोलखा २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-१० विस्तृतमा
१९. बागमती प्रदेश दोलखा भिमेश्वर नगरपालिका, दोलखा २०८०/८१ भएको २०८० असार ९ गते शनिबार २०८०-३-१० विस्तृतमा
२०. बागमती प्रदेश दोलखा कालिन्चोक गाउँपालिका, दोलखा २०८०/८१ भएको २०८० असार ९ गते शनिबार २०८०-३-२५ विस्तृतमा
२१. बागमती प्रदेश दोलखा गौरीशङ्कर गाउँपालिका, दोलखा २०८०/८१ भएको २०८० असार ९ गते शनिबार २०८०-३-९ विस्तृतमा
२२. बागमती प्रदेश दोलखा तामाकोशी गाउँपालिका, दोलखा २०८०/८१ भएको २०८० असार ९ गते शनिबार २०८०-३-९ विस्तृतमा
२३. बागमती प्रदेश दोलखा वैतेश्वर गाउँपालिका, दोलखा २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-२५ विस्तृतमा
२४. बागमती प्रदेश दोलखा मेलुङ्ग गाउँपालिका, दोलखा २०८०/८१ भएको २०८० असार ३ गते आइतबार २०८०-३-९ विस्तृतमा
२५. बागमती प्रदेश दोलखा विगु गाउँपालिका, दोलखा २०८०/८१ भएको २०८० असार २५ गते सोमबार २०८०-३-२५ विस्तृतमा
Showing 1 to 25 of 119 entries | Takes 0.17 seconds to render