साईट म्याप टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००३१८
हाइलाइट:

स्थानीय तहको आर्थिक वर्ष ०७८/७९ बजेट अपडेट बजेट पेश भएका: ११६   बजेट पेश नभएका:

* यस मन्त्रालयको पोर्टल मार्फत सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रविष्टि गरेको विवरणको आधारमा तयार पारिएको ।
क्रस प्रदेश जिल्ला स्थानीय तह आ.ब बजेट पेश पेश गरेको मिति पेश नगरेको भए प्रस्तावित मिति सभाबाट पारित मिति
७६. बागमती प्रदेश काठमाण्डौं दक्षिणकाली नगरपालिका, काठमाण्डौं २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
७७. बागमती प्रदेश काठमाण्डौं नागार्जुन नगरपालिका, काठमाण्डौं २०७८/७९ भएको २०७८ असार ९ गते बुधबार २०७८-३-२१
७८. बागमती प्रदेश काठमाण्डौं बुढानिलकण्ठ नगरपालिका, काठमाण्डौं २०७८/७९ भएको २०७८ असार ९ गते बुधबार २०७८-३-१८
७९. बागमती प्रदेश काठमाण्डौं शंखरापुर नगरपालिका, काठमाण्डौं २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
८०. बागमती प्रदेश ललितपुर ललितपुर महानगरपालिका, ललितपुर २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-३१
८१. बागमती प्रदेश ललितपुर गोदावरी नगरपालिका, ललितपुर २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
८२. बागमती प्रदेश ललितपुर महालक्ष्मी नगरपालिका, ललितपुर २०७८/७९ भएको २०७८ असार ८ गते मंगलबार २०७८-३-१०
८३. बागमती प्रदेश ललितपुर कोन्ज्योसोम गाउँपालिका, ललितपुर २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
८४. बागमती प्रदेश ललितपुर बाग्मती गाउँपालिका, ललितपुर २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
८५. बागमती प्रदेश ललितपुर महाङ्काल गाउँपालिका, ललितपुर २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-२२
८६. बागमती प्रदेश भक्तपुर चाँगुनारायण नगरपालिका, भक्तपुर २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
८७. बागमती प्रदेश भक्तपुर भक्तपुर नगरपालिका, भक्तपुर २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१७
८८. बागमती प्रदेश भक्तपुर मध्यपुर थिमी नगरपालिका, भक्तपुर २०७८/७९ भएको २०७८ असार ७ गते सोमबार २०७८-३-२६
८९. बागमती प्रदेश भक्तपुर सूर्यविनायक नगरपालिका, भक्तपुर २०७८/७९ भएको २०७८ असार ९ गते बुधबार २०७८-३-१०
९०. बागमती प्रदेश काभ्रेपलाञ्चोक धुलिखेल नगरपालिका, काभ्रेपलाञ्चोक २०७८/७९ भएको २०७८ असार ७ गते सोमबार २०७८-३-१०
९१. बागमती प्रदेश काभ्रेपलाञ्चोक नमोबुद्ध नगरपालिका, काभ्रेपलाञ्चोक २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-२८
९२. बागमती प्रदेश काभ्रेपलाञ्चोक पनौती नगरपालिका, काभ्रेपलाञ्चोक २०७८/७९ भएको २०७८ असार ७ गते सोमबार २०७८-३-८
९३. बागमती प्रदेश काभ्रेपलाञ्चोक पांचखाल नगरपालिका, काभ्रेपलाञ्चोक २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
९४. बागमती प्रदेश काभ्रेपलाञ्चोक बनेपा नगरपालिका, काभ्रेपलाञ्चोक २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
९५. बागमती प्रदेश काभ्रेपलाञ्चोक मण्डनदेउपुर नगरपालिका, काभ्रेपलाञ्चोक २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
९६. बागमती प्रदेश काभ्रेपलाञ्चोक खानीखोला गाउँपालिका, काभ्रेपलाञ्चोक २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-२८
९७. बागमती प्रदेश काभ्रेपलाञ्चोक चौंरीदेउराली गाउँपालिका, काभ्रेपलाञ्चोक २०७८/७९ भएको २०७८ असार ३१ गते बिहीबार २०७८-३-३१
९८. बागमती प्रदेश काभ्रेपलाञ्चोक तेमाल गाउँपालिका, काभ्रेपलाञ्चोक २०७८/७९ भएको २०७८ असार १५ गते मंगलबार २०७८-३-१५
९९. बागमती प्रदेश काभ्रेपलाञ्चोक बेथानचोक गाउँपालिका, काभ्रेपलाञ्चोक २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-३०
१००. बागमती प्रदेश काभ्रेपलाञ्चोक भुम्लु गाउँपालिका, काभ्रेपलाञ्चोक २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-२६
Showing 76 to 100 of 119 entries | Takes 0.23 seconds to render