साईट म्याप टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००३१८
हाइलाइट:

स्थानीय तहको आर्थिक वर्ष ०७७/७८ बजेट अपडेट बजेट पेश भएका:   बजेट पेश नभएका:

* यस मन्त्रालयको पोर्टल मार्फत सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रविष्टि गरेको विवरणको आधारमा तयार पारिएको ।
क्रस प्रदेश जिल्ला स्थानीय तह आ.ब बजेट पेश पेश गरेको मिति पेश नगरेको भए प्रस्तावित मिति सभाबाट पारित मिति
१. गण्डकी प्रदेश लमजुङ बेसीशहर नगरपालिका, लमजुङ २०७७/७८ भएको २०७७ असार ८ गते सोमबार
२. गण्डकी प्रदेश लमजुङ मध्यनेपाल नगरपालिका, लमजुङ २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार २०७७-३-२५
३. गण्डकी प्रदेश लमजुङ राईनास नगरपालिका, लमजुङ २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार २०७७-३-१०
४. गण्डकी प्रदेश लमजुङ सुन्दरबजार नगरपालिका, लमजुङ २०७७/७८ भएको २०७७ असार २३ गते मंगलबार २०७७-३-२३
५. गण्डकी प्रदेश लमजुङ क्व्होलासोथार गाउँपालिका, लमजुङ २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार
६. गण्डकी प्रदेश लमजुङ दूधपोखरी गाउँपालिका, लमजुङ २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार
७. गण्डकी प्रदेश लमजुङ दोर्दी गाउँपालिका, लमजुङ २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार २०७७-१०-२०
८. गण्डकी प्रदेश लमजुङ मर्स्याङदी गाउँपालिका, लमजुङ २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार २०७७-३-१०
Showing 1 to 8 of 8 entries | Takes 0.21 seconds to render