साईट म्याप टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००३१८
हाइलाइट:

स्थानीय तहको आर्थिक वर्ष ०७८/७९ बजेट अपडेट बजेट पेश भएका: ८५   बजेट पेश नभएका:

* यस मन्त्रालयको पोर्टल मार्फत सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रविष्टि गरेको विवरणको आधारमा तयार पारिएको ।
क्रस प्रदेश जिल्ला स्थानीय तह आ.ब बजेट पेश पेश गरेको मिति पेश नगरेको भए प्रस्तावित मिति सभाबाट पारित मिति
२६. गण्डकी प्रदेश गोरखा गण्डकी गाउँपालिका, गोरखा २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
२७. गण्डकी प्रदेश गोरखा चुमनुव्री गाउँपालिका, गोरखा २०७८/७९ भएको २०७८ असार १४ गते सोमबार २०७८-३-१६
२८. गण्डकी प्रदेश गोरखा धार्चे गाउँपालिका, गोरखा २०७८/७९ भएको २०७८ असार ११ गते शुक्रबार २०७८-३-११
२९. गण्डकी प्रदेश गोरखा भिमसेनथापा गाउँपालिका, गोरखा २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
३०. गण्डकी प्रदेश गोरखा शहिद लखन गाउँपालिका, गोरखा २०७८/७९ भएको २०७८ असार ९ गते बुधबार २०७८-३-९
३१. गण्डकी प्रदेश गोरखा सिरानचोक गाउँपालिका, गोरखा २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
३२. गण्डकी प्रदेश गोरखा बारपाक सुलिकोट गाउँपालिका, गोरखा २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
३३. गण्डकी प्रदेश मनाङ चामे गाउँपालिका, मनाङ २०७८/७९ भएको २०७८ असार २३ गते बुधबार २०७८-३-२५
३४. गण्डकी प्रदेश मनाङ नार्पा भूमि गाउँपालिका, मनाङ २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-२१
३५. गण्डकी प्रदेश मनाङ नासोँ गाउँपालिका, मनाङ २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-०३-२३
३६. गण्डकी प्रदेश मनाङ मनाङ ङिस्याङ गाउँपालिका, मनाङ २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-३०
३७. गण्डकी प्रदेश लमजुङ बेसीशहर नगरपालिका, लमजुङ २०७८/७९ भएको २०७८ असार ९ गते बुधबार २०७८-३-१८
३८. गण्डकी प्रदेश लमजुङ मध्यनेपाल नगरपालिका, लमजुङ २०७८/७९ भएको २०७८ असार ९ गते बुधबार २०७८-३-९
३९. गण्डकी प्रदेश लमजुङ राईनास नगरपालिका, लमजुङ २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
४०. गण्डकी प्रदेश लमजुङ सुन्दरबजार नगरपालिका, लमजुङ २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-२५
४१. गण्डकी प्रदेश लमजुङ क्व्होलासोथार गाउँपालिका, लमजुङ २०७८/७९ भएको २०७८ असार ९ गते बुधबार २०७८-३-९
४२. गण्डकी प्रदेश लमजुङ दूधपोखरी गाउँपालिका, लमजुङ २०७८/७९ भएको २०७८ असार ९ गते बुधबार २०७८-३-९
४३. गण्डकी प्रदेश लमजुङ दोर्दी गाउँपालिका, लमजुङ २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
४४. गण्डकी प्रदेश लमजुङ मर्स्याङदी गाउँपालिका, लमजुङ २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-२५
४५. गण्डकी प्रदेश कास्की पोखरा महानगरपालिका, कास्की २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
४६. गण्डकी प्रदेश कास्की अन्नपूर्ण गाउँपालिका, कास्की २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
४७. गण्डकी प्रदेश कास्की माछापुछ्रे गाउँपालिका, कास्की २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
४८. गण्डकी प्रदेश कास्की मादी गाउँपालिका, कास्की २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
४९. गण्डकी प्रदेश कास्की रूपा गाउँपालिका, कास्की २०७८/७९ भएको २०७८ असार ९ गते बुधबार २०७८-३-९
५०. गण्डकी प्रदेश पर्वत कुश्मा नगरपालिका, पर्वत २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
Showing 26 to 50 of 85 entries | Takes 0.23 seconds to render