छात्रबृति आवेदन टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००३१८
हाइलाइट:

स्थानीय तहको आर्थिक वर्ष ०७९/०८० बजेट अपडेट बजेट पेश भएका: ८५   बजेट पेश नभएका:

* यस मन्त्रालयको पोर्टल मार्फत सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रविष्टि गरेको विवरणको आधारमा तयार पारिएको ।
क्रस प्रदेश जिल्ला स्थानीय तह आ.ब बजेट पेश पेश गरेको मिति पेश नगरेको भए प्रस्तावित मिति सभाबाट पारित मिति
२६. गण्डकी प्रदेश गोरखा गण्डकी गाउँपालिका, गोरखा २०७९/०८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-१०
२७. गण्डकी प्रदेश गोरखा चुमनुव्री गाउँपालिका, गोरखा २०७९/०८० भएको २०७९ असार ११ गते शनिबार २०७९-३-११
२८. गण्डकी प्रदेश गोरखा धार्चे गाउँपालिका, गोरखा २०७९/०८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-१०
२९. गण्डकी प्रदेश गोरखा भिमसेनथापा गाउँपालिका, गोरखा २०७९/०८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-३०
३०. गण्डकी प्रदेश गोरखा शहिद लखन गाउँपालिका, गोरखा २०७९/०८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-१०
३१. गण्डकी प्रदेश गोरखा सिरानचोक गाउँपालिका, गोरखा २०७९/०८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-१०
३२. गण्डकी प्रदेश गोरखा बारपाक सुलिकोट गाउँपालिका, गोरखा २०७९/०८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-१०
३३. गण्डकी प्रदेश मनाङ चामे गाउँपालिका, मनाङ २०७९/०८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-१०
३४. गण्डकी प्रदेश मनाङ नार्पा भूमि गाउँपालिका, मनाङ २०७९/०८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-२७
३५. गण्डकी प्रदेश मनाङ नासोँ गाउँपालिका, मनाङ २०७९/०८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-१०
३६. गण्डकी प्रदेश मनाङ मनाङ ङिस्याङ गाउँपालिका, मनाङ २०७९/०८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-२६
३७. गण्डकी प्रदेश लमजुङ बेसीशहर नगरपालिका, लमजुङ २०७९/०८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-२४
३८. गण्डकी प्रदेश लमजुङ मध्यनेपाल नगरपालिका, लमजुङ २०७९/०८० भएको २०७९ असार ९ गते बिहीबार २०७९-३-९
३९. गण्डकी प्रदेश लमजुङ राईनास नगरपालिका, लमजुङ २०७९/०८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-२२
४०. गण्डकी प्रदेश लमजुङ सुन्दरबजार नगरपालिका, लमजुङ २०७९/०८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-१०
४१. गण्डकी प्रदेश लमजुङ क्व्होलासोथार गाउँपालिका, लमजुङ २०७९/०८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-१०
४२. गण्डकी प्रदेश लमजुङ दूधपोखरी गाउँपालिका, लमजुङ २०७९/०८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-१०
४३. गण्डकी प्रदेश लमजुङ दोर्दी गाउँपालिका, लमजुङ २०७९/०८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-१०
४४. गण्डकी प्रदेश लमजुङ मर्स्याङदी गाउँपालिका, लमजुङ २०७९/०८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-२०
४५. गण्डकी प्रदेश कास्की पोखरा महानगरपालिका, कास्की २०७९/०८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-४-२६
४६. गण्डकी प्रदेश कास्की अन्नपूर्ण गाउँपालिका, कास्की २०७९/०८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-१०
४७. गण्डकी प्रदेश कास्की माछापुछ्रे गाउँपालिका, कास्की २०७९/०८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-१०
४८. गण्डकी प्रदेश कास्की मादी गाउँपालिका, कास्की २०७९/०८० भएको २०७९ असार ७ गते मंगलबार २०७९-३-७
४९. गण्डकी प्रदेश कास्की रूपा गाउँपालिका, कास्की २०७९/०८० भएको २०७९ असार ९ गते बिहीबार २०७९-३-१०
५०. गण्डकी प्रदेश पर्वत कुश्मा नगरपालिका, पर्वत २०७९/०८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-१०
Showing 26 to 50 of 85 entries | Takes 0.34 seconds to render