साईट म्याप टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००३१८
हाइलाइट:

स्थानीय तहको आर्थिक वर्ष ०७७/७८ बजेट अपडेट बजेट पेश भएका: ८५   बजेट पेश नभएका:

* यस मन्त्रालयको पोर्टल मार्फत सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रविष्टि गरेको विवरणको आधारमा तयार पारिएको ।
क्रस प्रदेश जिल्ला स्थानीय तह आ.ब बजेट पेश पेश गरेको मिति पेश नगरेको भए प्रस्तावित मिति सभाबाट पारित मिति
२६. गण्डकी प्रदेश गोरखा गण्डकी गाउँपालिका, गोरखा २०७७/७८ भएको २०७७ आश्विन १४ गते बुधबार
२७. गण्डकी प्रदेश गोरखा चुमनुव्री गाउँपालिका, गोरखा २०७७/७८ भएको २०७७ असार २० गते शनिबार २०७७-३-२२
२८. गण्डकी प्रदेश गोरखा धार्चे गाउँपालिका, गोरखा २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार
२९. गण्डकी प्रदेश गोरखा भिमसेनथापा गाउँपालिका, गोरखा २०७७/७८ भएको २०७७ असार ३१ गते बुधबार
३०. गण्डकी प्रदेश गोरखा शहिद लखन गाउँपालिका, गोरखा २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार
३१. गण्डकी प्रदेश गोरखा सिरानचोक गाउँपालिका, गोरखा २०७७/७८ भएको २०७७ असार ३१ गते बुधबार
३२. गण्डकी प्रदेश गोरखा बारपाक सुलिकोट गाउँपालिका, गोरखा २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार
३३. गण्डकी प्रदेश मनाङ चामे गाउँपालिका, मनाङ २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार २०७७-३-३०
३४. गण्डकी प्रदेश मनाङ नार्पा भूमि गाउँपालिका, मनाङ २०७७/७८ भएको २०७७ असार २१ गते आइतबार
३५. गण्डकी प्रदेश मनाङ नासोँ गाउँपालिका, मनाङ २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार
३६. गण्डकी प्रदेश मनाङ मनाङ ङिस्याङ गाउँपालिका, मनाङ २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार
३७. गण्डकी प्रदेश लमजुङ बेसीशहर नगरपालिका, लमजुङ २०७७/७८ भएको २०७७ असार ८ गते सोमबार
३८. गण्डकी प्रदेश लमजुङ मध्यनेपाल नगरपालिका, लमजुङ २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार २०७७-३-२५
३९. गण्डकी प्रदेश लमजुङ राईनास नगरपालिका, लमजुङ २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार
४०. गण्डकी प्रदेश लमजुङ सुन्दरबजार नगरपालिका, लमजुङ २०७७/७८ भएको २०७७ असार २३ गते मंगलबार २०७७-३-२३
४१. गण्डकी प्रदेश लमजुङ क्व्होलासोथार गाउँपालिका, लमजुङ २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार
४२. गण्डकी प्रदेश लमजुङ दूधपोखरी गाउँपालिका, लमजुङ २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार
४३. गण्डकी प्रदेश लमजुङ दोर्दी गाउँपालिका, लमजुङ २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार २०७७-१०-२०
४४. गण्डकी प्रदेश लमजुङ मर्स्याङदी गाउँपालिका, लमजुङ २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार
४५. गण्डकी प्रदेश कास्की पोखरा महानगरपालिका, कास्की २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार
४६. गण्डकी प्रदेश कास्की अन्नपूर्ण गाउँपालिका, कास्की २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार
४७. गण्डकी प्रदेश कास्की माछापुछ्रे गाउँपालिका, कास्की २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार २०७७-३-१०
४८. गण्डकी प्रदेश कास्की मादी गाउँपालिका, कास्की २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार
४९. गण्डकी प्रदेश कास्की रूपा गाउँपालिका, कास्की २०७७/७८ भएको २०७७ असार ८ गते सोमबार
५०. गण्डकी प्रदेश पर्वत कुश्मा नगरपालिका, पर्वत २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार २०७७-३-१०
Showing 26 to 50 of 85 entries | Takes 0.25 seconds to render