साईट म्याप टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००३१८
हाइलाइट:

स्थानीय तहको आर्थिक वर्ष ०७८/७९ बजेट अपडेट बजेट पेश भएका: ८५   बजेट पेश नभएका:

* यस मन्त्रालयको पोर्टल मार्फत सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रविष्टि गरेको विवरणको आधारमा तयार पारिएको ।
क्रस प्रदेश जिल्ला स्थानीय तह आ.ब बजेट पेश पेश गरेको मिति पेश नगरेको भए प्रस्तावित मिति सभाबाट पारित मिति
५१. गण्डकी प्रदेश पर्वत फलेवास नगरपालिका, पर्वत २०७८/७९ भएको २०७८ असार ९ गते बुधबार २०७८-३-९
५२. गण्डकी प्रदेश पर्वत जलजला गाउँपालिका, पर्वत २०७८/७९ भएको २०७८ असार ९ गते बुधबार २०७८-३-९
५३. गण्डकी प्रदेश पर्वत पैयूं गाउँपालिका, पर्वत २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
५४. गण्डकी प्रदेश पर्वत महाशिला गाउँपालिका, पर्वत २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
५५. गण्डकी प्रदेश पर्वत मोदी गाउँपालिका, पर्वत २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
५६. गण्डकी प्रदेश पर्वत विहादी गाउँपालिका, पर्वत २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
५७. गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ गल्कोट नगरपालिका, बाग्लुङ २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
५८. गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ जैमिनी नगरपालिका, बाग्लुङ २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
५९. गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ ढोरपाटन नगरपालिका, बाग्लुङ २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
६०. गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ बाग्लुङ नगरपालिका, बाग्लुङ २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
६१. गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ काठेखोला गाउँपालिका, बाग्लुङ २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
६२. गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ तमानखोला गाउँपालिका, बाग्लुङ २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
६३. गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ ताराखोला गाउँपालिका, बाग्लुङ २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-२५
६४. गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ निसीखोला गाउँपालिका, बाग्लुङ २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
६५. गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ वडिगाड गाउँपालिका, बाग्लुङ २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
६६. गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ वरेङ गाउँपालिका, बाग्लुङ २०७८/७९ भएको २०७८ असार ५ गते शनिबार २०७८-३-५
६७. गण्डकी प्रदेश म्याग्दी बेनी नगरपालिका, म्याग्दी २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१३
६८. गण्डकी प्रदेश म्याग्दी अन्नपूर्ण गाउँपालिका, म्याग्दी २०७८/७९ भएको २०७८ असार ७ गते सोमबार २०७८-३-७
६९. गण्डकी प्रदेश म्याग्दी धवलागिरी गाउँपालिका, म्याग्दी २०७८/७९ भएको २०७८ असार ९ गते बुधबार २०७८-३-९
७०. गण्डकी प्रदेश म्याग्दी मंगला गाउँपालिका, म्याग्दी २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
७१. गण्डकी प्रदेश म्याग्दी मालिका गाउँपालिका, म्याग्दी २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
७२. गण्डकी प्रदेश म्याग्दी रघुगंगा गाउँपालिका, म्याग्दी २०७८/७९ भएको २०७८ असार ७ गते सोमबार २०७८-३-७
७३. गण्डकी प्रदेश मुस्ताङ घरपझोङ गाउँपालिका, मुस्ताङ २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
७४. गण्डकी प्रदेश मुस्ताङ थासाङ गाउँपालिका, मुस्ताङ २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
७५. गण्डकी प्रदेश मुस्ताङ लो-घेकर दामोदरकुण्ड गाउँपालिका, मुस्ताङ २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
Showing 51 to 75 of 85 entries | Takes 0.24 seconds to render