साईट म्याप टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००३१८
हाइलाइट:

स्थानीय तहको आर्थिक वर्ष ०७७/७८ बजेट अपडेट बजेट पेश भएका: ८५   बजेट पेश नभएका:

* यस मन्त्रालयको पोर्टल मार्फत सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रविष्टि गरेको विवरणको आधारमा तयार पारिएको ।
क्रस प्रदेश जिल्ला स्थानीय तह आ.ब बजेट पेश पेश गरेको मिति पेश नगरेको भए प्रस्तावित मिति सभाबाट पारित मिति
५१. गण्डकी प्रदेश पर्वत फलेवास नगरपालिका, पर्वत २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार
५२. गण्डकी प्रदेश पर्वत जलजला गाउँपालिका, पर्वत २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार २०७७-३-२१
५३. गण्डकी प्रदेश पर्वत पैयूं गाउँपालिका, पर्वत २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार
५४. गण्डकी प्रदेश पर्वत महाशिला गाउँपालिका, पर्वत २०७७/७८ भएको २०७७ असार ९ गते मंगलबार
५५. गण्डकी प्रदेश पर्वत मोदी गाउँपालिका, पर्वत २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार
५६. गण्डकी प्रदेश पर्वत विहादी गाउँपालिका, पर्वत २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार २०७७-३-१०
५७. गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ गल्कोट नगरपालिका, बाग्लुङ २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार
५८. गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ जैमिनी नगरपालिका, बाग्लुङ २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार २०७७-३-२५
५९. गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ ढोरपाटन नगरपालिका, बाग्लुङ २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार २०७७-३-१०
६०. गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ बाग्लुङ नगरपालिका, बाग्लुङ २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार
६१. गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ काठेखोला गाउँपालिका, बाग्लुङ २०७७/७८ भएको २०७७ असार २६ गते शुक्रबार
६२. गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ तमानखोला गाउँपालिका, बाग्लुङ २०७७/७८ भएको २०७७ असार २१ गते आइतबार
६३. गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ ताराखोला गाउँपालिका, बाग्लुङ २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार
६४. गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ निसीखोला गाउँपालिका, बाग्लुङ २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार
६५. गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ वडिगाड गाउँपालिका, बाग्लुङ २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार २०७७-३-१०
६६. गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ वरेङ गाउँपालिका, बाग्लुङ २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार
६७. गण्डकी प्रदेश म्याग्दी बेनी नगरपालिका, म्याग्दी २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार २०७७-३-१८
६८. गण्डकी प्रदेश म्याग्दी अन्नपूर्ण गाउँपालिका, म्याग्दी २०७७/७८ भएको २०७७ असार ७ गते आइतबार २०७७-३-७
६९. गण्डकी प्रदेश म्याग्दी धवलागिरी गाउँपालिका, म्याग्दी २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार २०७७-३-९
७०. गण्डकी प्रदेश म्याग्दी मंगला गाउँपालिका, म्याग्दी २०७७/७८ भएको २०७७ असार ९ गते मंगलबार २०७७-३-२८
७१. गण्डकी प्रदेश म्याग्दी मालिका गाउँपालिका, म्याग्दी २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार
७२. गण्डकी प्रदेश म्याग्दी रघुगंगा गाउँपालिका, म्याग्दी २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार
७३. गण्डकी प्रदेश मुस्ताङ घरपझोङ गाउँपालिका, मुस्ताङ २०७७/७८ भएको २०७७ असार ९ गते मंगलबार २०७७-३-९
७४. गण्डकी प्रदेश मुस्ताङ थासाङ गाउँपालिका, मुस्ताङ २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार
७५. गण्डकी प्रदेश मुस्ताङ लो-घेकर दामोदरकुण्ड गाउँपालिका, मुस्ताङ २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार
Showing 51 to 75 of 85 entries | Takes 0.22 seconds to render