छात्रबृति आवेदन टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००३१८
हाइलाइट:

स्थानीय तहको आर्थिक वर्ष ०७९/०८० बजेट अपडेट बजेट पेश भएका: ८५   बजेट पेश नभएका:

* यस मन्त्रालयको पोर्टल मार्फत सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रविष्टि गरेको विवरणको आधारमा तयार पारिएको ।
क्रस प्रदेश जिल्ला स्थानीय तह आ.ब बजेट पेश पेश गरेको मिति पेश नगरेको भए प्रस्तावित मिति सभाबाट पारित मिति
५१. गण्डकी प्रदेश पर्वत फलेवास नगरपालिका, पर्वत २०७९/०८० भएको २०७९ असार २६ गते आइतबार २०७९-३-२६
५२. गण्डकी प्रदेश पर्वत जलजला गाउँपालिका, पर्वत २०७९/०८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-१०
५३. गण्डकी प्रदेश पर्वत पैयूं गाउँपालिका, पर्वत २०७९/०८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-३१
५४. गण्डकी प्रदेश पर्वत महाशिला गाउँपालिका, पर्वत २०७९/०८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-१०
५५. गण्डकी प्रदेश पर्वत मोदी गाउँपालिका, पर्वत २०७९/०८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-१०
५६. गण्डकी प्रदेश पर्वत विहादी गाउँपालिका, पर्वत २०७९/०८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-१०
५७. गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ गल्कोट नगरपालिका, बाग्लुङ २०७९/०८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-२१
५८. गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ जैमिनी नगरपालिका, बाग्लुङ २०७९/०८० भएको २०७९ असार ८ गते बुधबार २०७९-३-९
५९. गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ ढोरपाटन नगरपालिका, बाग्लुङ २०७९/०८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-३२
६०. गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ बाग्लुङ नगरपालिका, बाग्लुङ २०७९/०८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-१०
६१. गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ काठेखोला गाउँपालिका, बाग्लुङ २०७९/०८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-१०
६२. गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ तमानखोला गाउँपालिका, बाग्लुङ २०७९/०८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-१०
६३. गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ ताराखोला गाउँपालिका, बाग्लुङ २०७९/०८० भएको २०७९ असार ९ गते बिहीबार २०७९-३-९
६४. गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ निसीखोला गाउँपालिका, बाग्लुङ २०७९/०८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-१०
६५. गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ वडिगाड गाउँपालिका, बाग्लुङ २०७९/०८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-१०
६६. गण्डकी प्रदेश बाग्लुङ वरेङ गाउँपालिका, बाग्लुङ २०७९/०८० भएको २०७९ असार ५ गते आइतबार २०७९-३-५
६७. गण्डकी प्रदेश म्याग्दी बेनी नगरपालिका, म्याग्दी २०७९/०८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-१०
६८. गण्डकी प्रदेश म्याग्दी अन्नपूर्ण गाउँपालिका, म्याग्दी २०७९/०८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-१०
६९. गण्डकी प्रदेश म्याग्दी धवलागिरी गाउँपालिका, म्याग्दी २०७९/०८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-१०
७०. गण्डकी प्रदेश म्याग्दी मंगला गाउँपालिका, म्याग्दी २०७९/०८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-१०
७१. गण्डकी प्रदेश म्याग्दी मालिका गाउँपालिका, म्याग्दी २०७९/०८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-१०
७२. गण्डकी प्रदेश म्याग्दी रघुगंगा गाउँपालिका, म्याग्दी २०७९/०८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-१०
७३. गण्डकी प्रदेश मुस्ताङ घरपझोङ गाउँपालिका, मुस्ताङ २०७९/०८० भएको २०७९ असार ९ गते बिहीबार २०७९-३-९
७४. गण्डकी प्रदेश मुस्ताङ थासाङ गाउँपालिका, मुस्ताङ २०७९/०८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-१०
७५. गण्डकी प्रदेश मुस्ताङ लो-घेकर दामोदरकुण्ड गाउँपालिका, मुस्ताङ २०७९/०८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-१०
Showing 51 to 75 of 85 entries | Takes 0.32 seconds to render