साईट म्याप टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००३१८
हाइलाइट:

स्थानीय तहको आर्थिक वर्ष ०७७/७८ बजेट अपडेट बजेट पेश भएका: १०९   बजेट पेश नभएका:

* यस मन्त्रालयको पोर्टल मार्फत सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रविष्टि गरेको विवरणको आधारमा तयार पारिएको ।
क्रस प्रदेश जिल्ला स्थानीय तह आ.ब बजेट पेश पेश गरेको मिति पेश नगरेको भए प्रस्तावित मिति
१. लुम्बिनी प्रदेश नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) बर्दघाट नगरपालिका, नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार
२. लुम्बिनी प्रदेश नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) रामग्राम नगरपालिका, नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार
३. लुम्बिनी प्रदेश नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) सुनवल नगरपालिका, नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार
४. लुम्बिनी प्रदेश नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) सुस्ता गाउँपालिका, नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार
५. लुम्बिनी प्रदेश नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) पाल्हीनन्दन गाउँपालिका, नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार
६. लुम्बिनी प्रदेश नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) प्रतापपुर गाउँपालिका, नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार
७. लुम्बिनी प्रदेश नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) सरावल गाउँपालिका, नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार
८. लुम्बिनी प्रदेश रूपन्देही बुटवल उप-महानगरपालिका, रूपन्देही २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार
९. लुम्बिनी प्रदेश रूपन्देही तिलोत्तमा नगरपालिका, रूपन्देही २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार
१०. लुम्बिनी प्रदेश रूपन्देही देवदह नगरपालिका, रूपन्देही २०७७/७८ भएको २०७७ असार २३ गते मंगलबार
११. लुम्बिनी प्रदेश रूपन्देही लुम्विनी सांस्कृतिक नगरपालिका, रूपन्देही २०७७/७८ भएको २०७७ असार ३१ गते बुधबार
१२. लुम्बिनी प्रदेश रूपन्देही सिद्धार्थनगर नगरपालिका, रूपन्देही २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार
१३. लुम्बिनी प्रदेश रूपन्देही सैनामैना नगरपालिका, रूपन्देही २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार
१४. लुम्बिनी प्रदेश रूपन्देही ओमसतिया गाउँपालिका, रूपन्देही २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार
१५. लुम्बिनी प्रदेश रूपन्देही कन्चन गाउँपालिका, रूपन्देही २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार
१६. लुम्बिनी प्रदेश रूपन्देही कोटहीमाई गाउँपालिका, रूपन्देही २०७७/७८ भएको २०७७ असार ८ गते सोमबार
१७. लुम्बिनी प्रदेश रूपन्देही गैडहवा गाउँपालिका, रूपन्देही २०७७/७८ भएको २०७७ असार ९ गते मंगलबार
१८. लुम्बिनी प्रदेश रूपन्देही मर्चवारी गाउँपालिका, रूपन्देही २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार
१९. लुम्बिनी प्रदेश रूपन्देही मायादेवी गाउँपालिका, रूपन्देही २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार
२०. लुम्बिनी प्रदेश रूपन्देही रोहिणी गाउँपालिका, रूपन्देही २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार
२१. लुम्बिनी प्रदेश रूपन्देही शुद्धोधन गाउँपालिका, रूपन्देही २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार
२२. लुम्बिनी प्रदेश रूपन्देही सम्मरीमाई गाउँपालिका, रूपन्देही २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार
२३. लुम्बिनी प्रदेश रूपन्देही सियारी गाउँपालिका, रूपन्देही २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार
२४. लुम्बिनी प्रदेश कपिलबस्तु कपिलवस्तु नगरपालिका, कपिलबस्तु २०७७/७८ भएको २०७७ असार २६ गते शुक्रबार
२५. लुम्बिनी प्रदेश कपिलबस्तु कृष्णनगर नगरपालिका, कपिलबस्तु २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार
Showing 1 to 25 of 109 entries | Takes 0.22 seconds to render