साईट म्याप टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००३१८
हाइलाइट:

स्थानीय तहको आर्थिक वर्ष ०७८/७९ बजेट अपडेट बजेट पेश भएका: १०९   बजेट पेश नभएका:

* यस मन्त्रालयको पोर्टल मार्फत सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रविष्टि गरेको विवरणको आधारमा तयार पारिएको ।
क्रस प्रदेश जिल्ला स्थानीय तह आ.ब बजेट पेश पेश गरेको मिति पेश नगरेको भए प्रस्तावित मिति सभाबाट पारित मिति
२६. लुम्बिनी प्रदेश कपिलबस्तु बाणगंगा नगरपालिका, कपिलबस्तु २०७८/७९ भएको २०७८ असार ९ गते बुधबार २०७८-३-९
२७. लुम्बिनी प्रदेश कपिलबस्तु बुद्धभुमी नगरपालिका, कपिलबस्तु २०७८/७९ भएको २०७८ असार ६ गते आइतबार २०७८-३-६
२८. लुम्बिनी प्रदेश कपिलबस्तु महाराजगञ्ज नगरपालिका, कपिलबस्तु २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
२९. लुम्बिनी प्रदेश कपिलबस्तु शिवराज नगरपालिका, कपिलबस्तु २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
३०. लुम्बिनी प्रदेश कपिलबस्तु मायादेवी गाउँपालिका, कपिलबस्तु २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-२५
३१. लुम्बिनी प्रदेश कपिलबस्तु यसोधरा गाउँपालिका, कपिलबस्तु २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
३२. लुम्बिनी प्रदेश कपिलबस्तु विजयनगर गाउँपालिका, कपिलबस्तु २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-२८
३३. लुम्बिनी प्रदेश कपिलबस्तु शुद्धोधन गाउँपालिका, कपिलबस्तु २०७८/७९ भएको २०७८ श्रावण २७ गते बुधबार २०७८-४-२७
३४. लुम्बिनी प्रदेश अर्घाखाँची भुमिकास्थान नगरपालिका, अर्घाखाँची २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
३५. लुम्बिनी प्रदेश अर्घाखाँची शितगंगा नगरपालिका, अर्घाखाँची २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-११
३६. लुम्बिनी प्रदेश अर्घाखाँची सन्धिखर्क नगरपालिका, अर्घाखाँची २०७८/७९ भएको २०७८ असार ९ गते बुधबार २०७८-३-९
३७. लुम्बिनी प्रदेश अर्घाखाँची छत्रदेव गाउँपालिका, अर्घाखाँची २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
३८. लुम्बिनी प्रदेश अर्घाखाँची पाणिनी गाउँपालिका, अर्घाखाँची २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
३९. लुम्बिनी प्रदेश अर्घाखाँची मालारानी गाउँपालिका, अर्घाखाँची २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
४०. लुम्बिनी प्रदेश पाल्पा तानसेन नगरपालिका, पाल्पा २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१७
४१. लुम्बिनी प्रदेश पाल्पा रामपुर नगरपालिका, पाल्पा २०७८/७९ भएको २०७८ असार ७ गते सोमबार २०७८-३-७
४२. लुम्बिनी प्रदेश पाल्पा तिनाउ गाउँपालिका, पाल्पा २०७८/७९ भएको २०७८ असार ९ गते बुधबार २०७८-३-९
४३. लुम्बिनी प्रदेश पाल्पा निस्दी गाउँपालिका, पाल्पा २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-३१
४४. लुम्बिनी प्रदेश पाल्पा पूर्वखोला गाउँपालिका, पाल्पा २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-३०
४५. लुम्बिनी प्रदेश पाल्पा बगनासकाली गाउँपालिका, पाल्पा २०७८/७९ भएको २०७८ असार ९ गते बुधबार २०७८-३-९
४६. लुम्बिनी प्रदेश पाल्पा माथागढी गाउँपालिका, पाल्पा २०७८/७९ भएको २०७८ असार ९ गते बुधबार २०७८-३-१०
४७. लुम्बिनी प्रदेश पाल्पा रम्भा गाउँपालिका, पाल्पा २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
४८. लुम्बिनी प्रदेश पाल्पा रिब्दीकोट गाउँपालिका, पाल्पा २०७८/७९ भएको २०७८ असार ९ गते बुधबार २०७८-३-९
४९. लुम्बिनी प्रदेश पाल्पा रैनादेवी छहरा गाउँपालिका, पाल्पा २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
५०. लुम्बिनी प्रदेश गुल्मी मुसिकोट नगरपालिका, गुल्मी २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
Showing 26 to 50 of 109 entries | Takes 0.24 seconds to render