स्थानीय तहको आर्थिक वर्ष ०८१/८२ को बजेट अपडेट बजेट पेश भएका: ७५   बजेट पेश नभएका: ३४

* यस मन्त्रालयको पोर्टल मार्फत सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रविष्टि गरेको विवरणको आधारमा तयार पारिएको ।
क्रस प्रदेश जिल्ला स्थानीय तह आ.ब बजेट पेश पेश गरेको मिति पेश नगरेको भए प्रस्तावित मिति सभाबाट पारित मिति एक्सन
२६. लुम्बिनी प्रदेश कपिलबस्तु बाणगंगा नगरपालिका, कपिलबस्तु २०८१/८२ भएको २०८१ असार १० गते सोमबार २०८१-३-१० विस्तृतमा
२७. लुम्बिनी प्रदेश कपिलबस्तु बुद्धभुमी नगरपालिका, कपिलबस्तु २०८१/८२ भएको २०८१ असार ४ गते मंगलबार २०८१-३-१० विस्तृतमा
२८. लुम्बिनी प्रदेश कपिलबस्तु महाराजगञ्ज नगरपालिका, कपिलबस्तु २०८१/८२ भएको २०८१ असार १० गते सोमबार विस्तृतमा
२९. लुम्बिनी प्रदेश कपिलबस्तु शिवराज नगरपालिका, कपिलबस्तु २०८१/८२ नभएको विस्तृतमा
३०. लुम्बिनी प्रदेश कपिलबस्तु मायादेवी गाउँपालिका, कपिलबस्तु २०८१/८२ नभएको विस्तृतमा
३१. लुम्बिनी प्रदेश कपिलबस्तु यसोधरा गाउँपालिका, कपिलबस्तु २०८१/८२ नभएको विस्तृतमा
३२. लुम्बिनी प्रदेश कपिलबस्तु विजयनगर गाउँपालिका, कपिलबस्तु २०८१/८२ भएको २०८१ असार १० गते सोमबार २०८१-३-२६ विस्तृतमा
३३. लुम्बिनी प्रदेश कपिलबस्तु शुद्धोधन गाउँपालिका, कपिलबस्तु २०८१/८२ नभएको विस्तृतमा
३४. लुम्बिनी प्रदेश अर्घाखाँची भुमिकास्थान नगरपालिका, अर्घाखाँची २०८१/८२ भएको २०८१ असार १० गते सोमबार २०८१-३-१० विस्तृतमा
३५. लुम्बिनी प्रदेश अर्घाखाँची शितगंगा नगरपालिका, अर्घाखाँची २०८१/८२ भएको २०८१ असार ७ गते शुक्रबार २०८१-३-८ विस्तृतमा
३६. लुम्बिनी प्रदेश अर्घाखाँची सन्धिखर्क नगरपालिका, अर्घाखाँची २०८१/८२ भएको २०८१ असार १० गते सोमबार २०८१-३-१३ विस्तृतमा
३७. लुम्बिनी प्रदेश अर्घाखाँची छत्रदेव गाउँपालिका, अर्घाखाँची २०८१/८२ भएको २०८१ असार १० गते सोमबार २०८१-३-१० विस्तृतमा
३८. लुम्बिनी प्रदेश अर्घाखाँची पाणिनी गाउँपालिका, अर्घाखाँची २०८१/८२ भएको २०८१ असार १० गते सोमबार २०८१-३-१० विस्तृतमा
३९. लुम्बिनी प्रदेश अर्घाखाँची मालारानी गाउँपालिका, अर्घाखाँची २०८१/८२ भएको २०८१ असार १० गते सोमबार विस्तृतमा
४०. लुम्बिनी प्रदेश पाल्पा तानसेन नगरपालिका, पाल्पा २०८१/८२ भएको २०८१ असार ७ गते शुक्रबार विस्तृतमा
४१. लुम्बिनी प्रदेश पाल्पा रामपुर नगरपालिका, पाल्पा २०८१/८२ भएको २०८१ असार ६ गते बिहीबार २०८१-३-२० विस्तृतमा
४२. लुम्बिनी प्रदेश पाल्पा तिनाउ गाउँपालिका, पाल्पा २०८१/८२ भएको २०८१ असार १० गते सोमबार विस्तृतमा
४३. लुम्बिनी प्रदेश पाल्पा निस्दी गाउँपालिका, पाल्पा २०८१/८२ भएको २०८१ असार १० गते सोमबार विस्तृतमा
४४. लुम्बिनी प्रदेश पाल्पा पूर्वखोला गाउँपालिका, पाल्पा २०८१/८२ भएको २०८१ असार १० गते सोमबार २०८१-३-१० विस्तृतमा
४५. लुम्बिनी प्रदेश पाल्पा बगनासकाली गाउँपालिका, पाल्पा २०८१/८२ भएको २०८१ असार ९ गते आइतबार विस्तृतमा
४६. लुम्बिनी प्रदेश पाल्पा माथागढी गाउँपालिका, पाल्पा २०८१/८२ नभएको विस्तृतमा
४७. लुम्बिनी प्रदेश पाल्पा रम्भा गाउँपालिका, पाल्पा २०८१/८२ भएको २०८१ असार १० गते सोमबार २०८१-३-१० विस्तृतमा
४८. लुम्बिनी प्रदेश पाल्पा रिब्दीकोट गाउँपालिका, पाल्पा २०८१/८२ भएको २०८१ असार ९ गते आइतबार २०८१-३-९ विस्तृतमा
४९. लुम्बिनी प्रदेश पाल्पा रैनादेवी छहरा गाउँपालिका, पाल्पा २०८१/८२ भएको २०८१ असार १० गते सोमबार २०८१-३-१० विस्तृतमा
५०. लुम्बिनी प्रदेश गुल्मी मुसिकोट नगरपालिका, गुल्मी २०८१/८२ नभएको विस्तृतमा
Showing 26 to 50 of 109 entries | Takes 0.13 seconds to render