साईट म्याप टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००३१८
हाइलाइट:

स्थानीय तहको आर्थिक वर्ष ०७८/७९ बजेट अपडेट बजेट पेश भएका: १०९   बजेट पेश नभएका:

* यस मन्त्रालयको पोर्टल मार्फत सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रविष्टि गरेको विवरणको आधारमा तयार पारिएको ।
क्रस प्रदेश जिल्ला स्थानीय तह आ.ब बजेट पेश पेश गरेको मिति पेश नगरेको भए प्रस्तावित मिति सभाबाट पारित मिति
५१. लुम्बिनी प्रदेश गुल्मी रेसुंगा नगरपालिका, गुल्मी २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
५२. लुम्बिनी प्रदेश गुल्मी इस्मा गाउँपालिका, गुल्मी २०७८/७९ भएको २०७८ असार ७ गते सोमबार २०७८-३-७
५३. लुम्बिनी प्रदेश गुल्मी कालीगण्डकी गाउँपालिका, गुल्मी २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
५४. लुम्बिनी प्रदेश गुल्मी गुल्मीदरबार गाउँपालिका, गुल्मी २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
५५. लुम्बिनी प्रदेश गुल्मी चन्द्रकोट गाउँपालिका, गुल्मी २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
५६. लुम्बिनी प्रदेश गुल्मी छत्रकोट गाउँपालिका, गुल्मी २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
५७. लुम्बिनी प्रदेश गुल्मी धुर्कोट गाउँपालिका, गुल्मी २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१७
५८. लुम्बिनी प्रदेश गुल्मी मदाने गाउँपालिका, गुल्मी २०७८/७९ भएको २०७८ असार ९ गते बुधबार २०७८-३-११
५९. लुम्बिनी प्रदेश गुल्मी मालिका गाउँपालिका, गुल्मी २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
६०. लुम्बिनी प्रदेश गुल्मी रुरुक्षेत्र गाउँपालिका, गुल्मी २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-२३
६१. लुम्बिनी प्रदेश गुल्मी सत्यवती गाउँपालिका, गुल्मी २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
६२. लुम्बिनी प्रदेश रोल्पा रोल्पा नगरपालिका, रोल्पा २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
६३. लुम्बिनी प्रदेश रोल्पा त्रिवेणी गाउँपालिका, रोल्पा २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
६४. लुम्बिनी प्रदेश रोल्पा थवाङ गाउँपालिका, रोल्पा २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१८
६५. लुम्बिनी प्रदेश रोल्पा परिवर्तन गाउँपालिका, रोल्पा २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
६६. लुम्बिनी प्रदेश रोल्पा माडी गाउँपालिका, रोल्पा २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-२०
६७. लुम्बिनी प्रदेश रोल्पा रुन्टीगढी गाउँपालिका, रोल्पा २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-२५
६८. लुम्बिनी प्रदेश रोल्पा लुङग्री गाउँपालिका, रोल्पा २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१५
६९. लुम्बिनी प्रदेश रोल्पा गंगादेव गाउँपालिका, रोल्पा २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
७०. लुम्बिनी प्रदेश रोल्पा सुनछहरी गाउँपालिका, रोल्पा २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
७१. लुम्बिनी प्रदेश रोल्पा सुनिल स्मृति गाउँपालिका, रोल्पा २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
७२. लुम्बिनी प्रदेश प्यूठान प्यूठान नगरपालिका, प्यूठान २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-२५
७३. लुम्बिनी प्रदेश प्यूठान स्वर्गद्वारी नगरपालिका, प्यूठान २०७८/७९ भएको २०७८ असार ३० गते बुधबार २०७८-३-३०
७४. लुम्बिनी प्रदेश प्यूठान ऐरावती गाउँपालिका, प्यूठान २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
७५. लुम्बिनी प्रदेश प्यूठान गौमुखी गाउँपालिका, प्यूठान २०७८/७९ भएको २०७८ असार २५ गते शुक्रबार २०७८-३-२५
Showing 51 to 75 of 109 entries | Takes 0.22 seconds to render