स्थानीय तहको आर्थिक वर्ष ०८१/८२ को बजेट अपडेट बजेट पेश भएका: ७५   बजेट पेश नभएका: ३४

* यस मन्त्रालयको पोर्टल मार्फत सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रविष्टि गरेको विवरणको आधारमा तयार पारिएको ।
क्रस प्रदेश जिल्ला स्थानीय तह आ.ब बजेट पेश पेश गरेको मिति पेश नगरेको भए प्रस्तावित मिति सभाबाट पारित मिति एक्सन
५१. लुम्बिनी प्रदेश गुल्मी रेसुंगा नगरपालिका, गुल्मी २०८१/८२ भएको २०८१ असार १० गते सोमबार विस्तृतमा
५२. लुम्बिनी प्रदेश गुल्मी इस्मा गाउँपालिका, गुल्मी २०८१/८२ भएको २०८१ असार १० गते सोमबार २०८१-३-१० विस्तृतमा
५३. लुम्बिनी प्रदेश गुल्मी कालीगण्डकी गाउँपालिका, गुल्मी २०८१/८२ भएको २०८१ असार १० गते सोमबार विस्तृतमा
५४. लुम्बिनी प्रदेश गुल्मी गुल्मीदरबार गाउँपालिका, गुल्मी २०८१/८२ भएको २०८१ असार १० गते सोमबार विस्तृतमा
५५. लुम्बिनी प्रदेश गुल्मी चन्द्रकोट गाउँपालिका, गुल्मी २०८१/८२ भएको २०८१ असार १० गते सोमबार विस्तृतमा
५६. लुम्बिनी प्रदेश गुल्मी छत्रकोट गाउँपालिका, गुल्मी २०८१/८२ भएको २०८१ असार १० गते सोमबार २०८१-३-१० विस्तृतमा
५७. लुम्बिनी प्रदेश गुल्मी धुर्कोट गाउँपालिका, गुल्मी २०८१/८२ भएको २०८१ असार १० गते सोमबार २०८१-३-१३ विस्तृतमा
५८. लुम्बिनी प्रदेश गुल्मी मदाने गाउँपालिका, गुल्मी २०८१/८२ भएको २०८१ असार ९ गते आइतबार २०८१-३-१० विस्तृतमा
५९. लुम्बिनी प्रदेश गुल्मी मालिका गाउँपालिका, गुल्मी २०८१/८२ भएको २०८१ असार १० गते सोमबार २०८१-३-२६ विस्तृतमा
६०. लुम्बिनी प्रदेश गुल्मी रुरुक्षेत्र गाउँपालिका, गुल्मी २०८१/८२ नभएको विस्तृतमा
६१. लुम्बिनी प्रदेश गुल्मी सत्यवती गाउँपालिका, गुल्मी २०८१/८२ नभएको विस्तृतमा
६२. लुम्बिनी प्रदेश रोल्पा रोल्पा नगरपालिका, रोल्पा २०८१/८२ भएको २०८१ असार ८ गते शनिबार २०८१-३-८ विस्तृतमा
६३. लुम्बिनी प्रदेश रोल्पा त्रिवेणी गाउँपालिका, रोल्पा २०८१/८२ भएको २०८१ असार १० गते सोमबार विस्तृतमा
६४. लुम्बिनी प्रदेश रोल्पा थवाङ गाउँपालिका, रोल्पा २०८१/८२ भएको २०८१ असार १० गते सोमबार विस्तृतमा
६५. लुम्बिनी प्रदेश रोल्पा परिवर्तन गाउँपालिका, रोल्पा २०८१/८२ भएको २०८१ असार १० गते सोमबार २०८१-३-१० विस्तृतमा
६६. लुम्बिनी प्रदेश रोल्पा माडी गाउँपालिका, रोल्पा २०८१/८२ भएको २०८१ असार १० गते सोमबार २०८१-३-१० विस्तृतमा
६७. लुम्बिनी प्रदेश रोल्पा रुन्टीगढी गाउँपालिका, रोल्पा २०८१/८२ नभएको विस्तृतमा
६८. लुम्बिनी प्रदेश रोल्पा लुङग्री गाउँपालिका, रोल्पा २०८१/८२ भएको २०८१ असार १० गते सोमबार विस्तृतमा
६९. लुम्बिनी प्रदेश रोल्पा गंगादेव गाउँपालिका, रोल्पा २०८१/८२ भएको २०८१ असार १० गते सोमबार २०८१-३-१० विस्तृतमा
७०. लुम्बिनी प्रदेश रोल्पा सुनछहरी गाउँपालिका, रोल्पा २०८१/८२ भएको २०८१ असार ७ गते शुक्रबार २०८१-३-२८ विस्तृतमा
७१. लुम्बिनी प्रदेश रोल्पा सुनिल स्मृति गाउँपालिका, रोल्पा २०८१/८२ नभएको विस्तृतमा
७२. लुम्बिनी प्रदेश प्यूठान प्यूठान नगरपालिका, प्यूठान २०८१/८२ नभएको विस्तृतमा
७३. लुम्बिनी प्रदेश प्यूठान स्वर्गद्वारी नगरपालिका, प्यूठान २०८१/८२ भएको २०८१ असार १० गते सोमबार २०८१-३-२५ विस्तृतमा
७४. लुम्बिनी प्रदेश प्यूठान ऐरावती गाउँपालिका, प्यूठान २०८१/८२ भएको २०८१ असार १० गते सोमबार २०८१-३-१० विस्तृतमा
७५. लुम्बिनी प्रदेश प्यूठान गौमुखी गाउँपालिका, प्यूठान २०८१/८२ भएको २०८१ असार १० गते सोमबार २०८१-३-२३ विस्तृतमा
Showing 51 to 75 of 109 entries | Takes 0.15 seconds to render