साईट म्याप टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००३१८
हाइलाइट:

स्थानीय तहको आर्थिक वर्ष ०७८/७९ बजेट अपडेट बजेट पेश भएका: १०९   बजेट पेश नभएका:

* यस मन्त्रालयको पोर्टल मार्फत सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रविष्टि गरेको विवरणको आधारमा तयार पारिएको ।
क्रस प्रदेश जिल्ला स्थानीय तह आ.ब बजेट पेश पेश गरेको मिति पेश नगरेको भए प्रस्तावित मिति सभाबाट पारित मिति
७६. लुम्बिनी प्रदेश प्यूठान झिमरुक गाउँपालिका, प्यूठान २०७८/७९ भएको २०७८ असार ९ गते बुधबार २०७७-३-१७
७७. लुम्बिनी प्रदेश प्यूठान नौबहिनी गाउँपालिका, प्यूठान २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
७८. लुम्बिनी प्रदेश प्यूठान मल्लरानी गाउँपालिका, प्यूठान २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-२९
७९. लुम्बिनी प्रदेश प्यूठान माण्डवी गाउँपालिका, प्यूठान २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-२९
८०. लुम्बिनी प्रदेश प्यूठान सरुमारानी गाउँपालिका, प्यूठान २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
८१. लुम्बिनी प्रदेश दाङ घोराही उप-महानगरपालिका, दाङ २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-११
८२. लुम्बिनी प्रदेश दाङ तुल्सीपुर उप-महानगरपालिका, दाङ २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-२५
८३. लुम्बिनी प्रदेश दाङ लमही नगरपालिका, दाङ २०७८/७९ भएको २०७८ असार ९ गते बुधबार २०७८-३-९
८४. लुम्बिनी प्रदेश दाङ गढवा गाउँपालिका, दाङ २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-२२
८५. लुम्बिनी प्रदेश दाङ दंगीशरण गाउँपालिका, दाङ २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-२५
८६. लुम्बिनी प्रदेश दाङ बंगलाचुली गाउँपालिका, दाङ २०७८/७९ भएको २०७८ असार ९ गते बुधबार २०७८-३-९
८७. लुम्बिनी प्रदेश दाङ बबई गाउँपालिका, दाङ २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
८८. लुम्बिनी प्रदेश दाङ राजपुर गाउँपालिका, दाङ २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-४-८
८९. लुम्बिनी प्रदेश दाङ राप्ती गाउँपालिका, दाङ २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
९०. लुम्बिनी प्रदेश दाङ शान्तिनगर गाउँपालिका, दाङ २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-२२
९१. लुम्बिनी प्रदेश बाँके नेपालगञ्ज उप-महानगरपालिका, बाँके २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-२०
९२. लुम्बिनी प्रदेश बाँके कोहलपुर नगरपालिका, बाँके २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-२८
९३. लुम्बिनी प्रदेश बाँके खजुरा गाउँपालिका, बाँके २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
९४. लुम्बिनी प्रदेश बाँके जानकी गाउँपालिका, बाँके २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-३१
९५. लुम्बिनी प्रदेश बाँके डुडुवा गाउँपालिका, बाँके २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
९६. लुम्बिनी प्रदेश बाँके नरैनापुर गाउँपालिका, बाँके २०७८/७९ भएको २०७८ असार ९ गते बुधबार २०७८-३-९
९७. लुम्बिनी प्रदेश बाँके बैजनाथ गाउँपालिका, बाँके २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-२५
९८. लुम्बिनी प्रदेश बाँके राप्तीसोनारी गाउँपालिका, बाँके २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-११
९९. लुम्बिनी प्रदेश बर्दिया गुलरिया नगरपालिका, बर्दिया २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-३०
१००. लुम्बिनी प्रदेश बर्दिया ठाकुरबाबा नगरपालिका, बर्दिया २०७८/७९ भएको २०७८ असार ८ गते मंगलबार २०७८-३-२२
Showing 76 to 100 of 109 entries | Takes 0.23 seconds to render