साईट म्याप टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००३१८
हाइलाइट:

स्थानीय तहको आर्थिक वर्ष ०७८/७९ बजेट अपडेट बजेट पेश भएका: १०९   बजेट पेश नभएका:

* यस मन्त्रालयको पोर्टल मार्फत सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रविष्टि गरेको विवरणको आधारमा तयार पारिएको ।
क्रस प्रदेश जिल्ला स्थानीय तह आ.ब बजेट पेश पेश गरेको मिति पेश नगरेको भए प्रस्तावित मिति सभाबाट पारित मिति
१०१. लुम्बिनी प्रदेश बर्दिया बाँसगढी नगरपालिका, बर्दिया २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
१०२. लुम्बिनी प्रदेश बर्दिया मधुवन नगरपालिका, बर्दिया २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१९
१०३. लुम्बिनी प्रदेश बर्दिया राजापुर नगरपालिका, बर्दिया २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१३
१०४. लुम्बिनी प्रदेश बर्दिया बारबर्दिया नगरपालिका, बर्दिया २०७८/७९ भएको २०७८ असार ८ गते मंगलबार २०७८-३-१०
१०५. लुम्बिनी प्रदेश बर्दिया गेरुवा गाउँपालिका, बर्दिया २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
१०६. लुम्बिनी प्रदेश बर्दिया बढैयाताल गाउँपालिका, बर्दिया २०७८/७९ भएको २०७८ असार ९ गते बुधबार २०७८-३-९
१०७. लुम्बिनी प्रदेश रुकुम (पूर्वी भाग) पुथा उत्तरगंगा गाउँपालिका, रुकुम (पूर्वी भाग) २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
१०८. लुम्बिनी प्रदेश रुकुम (पूर्वी भाग) भूमे गाउँपालिका, रुकुम (पूर्वी भाग) २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-२५
१०९. लुम्बिनी प्रदेश रुकुम (पूर्वी भाग) सिस्ने गाउँपालिका, रुकुम (पूर्वी भाग) २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
Showing 101 to 109 of 109 entries | Takes 0.2 seconds to render