स्थानीय तहको आर्थिक वर्ष ०८१/८२ को बजेट अपडेट बजेट पेश भएका: ७५   बजेट पेश नभएका: ३४

* यस मन्त्रालयको पोर्टल मार्फत सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रविष्टि गरेको विवरणको आधारमा तयार पारिएको ।
क्रस प्रदेश जिल्ला स्थानीय तह आ.ब बजेट पेश पेश गरेको मिति पेश नगरेको भए प्रस्तावित मिति सभाबाट पारित मिति एक्सन
१०१. लुम्बिनी प्रदेश बर्दिया बाँसगढी नगरपालिका, बर्दिया २०८१/८२ भएको २०८१ असार १० गते सोमबार २०८१-३-१० विस्तृतमा
१०२. लुम्बिनी प्रदेश बर्दिया मधुवन नगरपालिका, बर्दिया २०८१/८२ भएको २०८१ असार १० गते सोमबार विस्तृतमा
१०३. लुम्बिनी प्रदेश बर्दिया राजापुर नगरपालिका, बर्दिया २०८१/८२ भएको २०८१ असार १० गते सोमबार २०८१-३-२७ विस्तृतमा
१०४. लुम्बिनी प्रदेश बर्दिया बारबर्दिया नगरपालिका, बर्दिया २०८१/८२ भएको २०८१ असार १० गते सोमबार २०८१-३-१० विस्तृतमा
१०५. लुम्बिनी प्रदेश बर्दिया गेरुवा गाउँपालिका, बर्दिया २०८१/८२ भएको २०८१ असार ६ गते बिहीबार २०८१-३-१० विस्तृतमा
१०६. लुम्बिनी प्रदेश बर्दिया बढैयाताल गाउँपालिका, बर्दिया २०८१/८२ नभएको विस्तृतमा
१०७. लुम्बिनी प्रदेश रुकुम (पूर्वी भाग) पुथा उत्तरगंगा गाउँपालिका, रुकुम (पूर्वी भाग) २०८१/८२ नभएको विस्तृतमा
१०८. लुम्बिनी प्रदेश रुकुम (पूर्वी भाग) भूमे गाउँपालिका, रुकुम (पूर्वी भाग) २०८१/८२ भएको २०८१ असार १० गते सोमबार विस्तृतमा
१०९. लुम्बिनी प्रदेश रुकुम (पूर्वी भाग) सिस्ने गाउँपालिका, रुकुम (पूर्वी भाग) २०८१/८२ भएको २०८१ असार १० गते सोमबार विस्तृतमा
Showing 101 to 109 of 109 entries | Takes 0.16 seconds to render