छात्रबृति आवेदन टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००३१८
हाइलाइट:

स्थानीय तहको आर्थिक वर्ष ०७९/०८० बजेट अपडेट बजेट पेश भएका: ७९   बजेट पेश नभएका:

* यस मन्त्रालयको पोर्टल मार्फत सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रविष्टि गरेको विवरणको आधारमा तयार पारिएको ।
क्रस प्रदेश जिल्ला स्थानीय तह आ.ब बजेट पेश पेश गरेको मिति पेश नगरेको भए प्रस्तावित मिति सभाबाट पारित मिति
५१. कर्णाली प्रदेश सल्यान त्रिवेणी गाउँपालिका, सल्यान २०७९/०८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-१६
५२. कर्णाली प्रदेश सल्यान दार्मा गाउँपालिका, सल्यान २०७९/०८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-१२
५३. कर्णाली प्रदेश सुर्खेत गुर्भाकोट नगरपालिका, सुर्खेत २०७९/०८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-१०
५४. कर्णाली प्रदेश सुर्खेत पञ्चपुरी नगरपालिका, सुर्खेत २०७९/०८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-१०
५५. कर्णाली प्रदेश सुर्खेत भेरीगंगा नगरपालिका, सुर्खेत २०७९/०८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-२७
५६. कर्णाली प्रदेश सुर्खेत लेकबेसी नगरपालिका, सुर्खेत २०७९/०८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-२८
५७. कर्णाली प्रदेश सुर्खेत बीरेन्द्रनगर नगरपालिका, सुर्खेत २०७९/०८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-१२
५८. कर्णाली प्रदेश सुर्खेत चिङ्गाड गाउँपालिका, सुर्खेत २०७९/०८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-२१
५९. कर्णाली प्रदेश सुर्खेत चौकुने गाउँपालिका, सुर्खेत २०७९/०८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-१०
६०. कर्णाली प्रदेश सुर्खेत बराहताल गाउँपालिका, सुर्खेत २०७९/०८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-२०
६१. कर्णाली प्रदेश सुर्खेत सिम्ता गाउँपालिका, सुर्खेत २०७९/०८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-१०
६२. कर्णाली प्रदेश जाजरकोट छेडागाड नगरपालिका, जाजरकोट २०७९/०८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-२७
६३. कर्णाली प्रदेश जाजरकोट नलगाड नगरपालिका, जाजरकोट २०७९/०८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-१०
६४. कर्णाली प्रदेश जाजरकोट भेरी नगरपालिका, जाजरकोट २०७९/०८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-१०
६५. कर्णाली प्रदेश जाजरकोट कुसे गाउँपालिका, जाजरकोट २०७९/०८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-१०
६६. कर्णाली प्रदेश जाजरकोट जुनीचाँदे गाउँपालिका, जाजरकोट २०७९/०८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-४-२०
६७. कर्णाली प्रदेश जाजरकोट बारेकोट गाउँपालिका, जाजरकोट २०७९/०८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-२४
६८. कर्णाली प्रदेश जाजरकोट शिवालय गाउँपालिका, जाजरकोट २०७९/०८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-१०
६९. कर्णाली प्रदेश दैलेख आठबीस नगरपालिका, दैलेख २०७९/०८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-३०
७०. कर्णाली प्रदेश दैलेख चामुण्डा बिन्द्रासैनी नगरपालिका, दैलेख २०७९/०८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-१२
७१. कर्णाली प्रदेश दैलेख दुल्लु नगरपालिका, दैलेख २०७९/०८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-२४
७२. कर्णाली प्रदेश दैलेख नारायण नगरपालिका, दैलेख २०७९/०८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-१८
७३. कर्णाली प्रदेश दैलेख गुराँस गाउँपालिका, दैलेख २०७९/०८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-२९
७४. कर्णाली प्रदेश दैलेख ठाँटीकाँध गाउँपालिका, दैलेख २०७९/०८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-२७
७५. कर्णाली प्रदेश दैलेख डुंगेश्वर गाउँपालिका, दैलेख २०७९/०८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-२३
Showing 51 to 75 of 79 entries | Takes 0.34 seconds to render