साईट म्याप टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००३१८
हाइलाइट:

स्थानीय तहको आर्थिक वर्ष ०७७/७८ बजेट अपडेट बजेट पेश भएका: १०   बजेट पेश नभएका:

* यस मन्त्रालयको पोर्टल मार्फत सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रविष्टि गरेको विवरणको आधारमा तयार पारिएको ।
क्रस प्रदेश जिल्ला स्थानीय तह आ.ब बजेट पेश पेश गरेको मिति पेश नगरेको भए प्रस्तावित मिति सभाबाट पारित मिति
१. सुदूरपश्चिम प्रदेश बैतडी दशरथचन्द नगरपालिका, बैतडी २०७७/७८ भएको २०७७ असार २६ गते शुक्रबार
२. सुदूरपश्चिम प्रदेश बैतडी पाटन नगरपालिका, बैतडी २०७७/७८ भएको २०७७ श्रावण १५ गते बिहीबार
३. सुदूरपश्चिम प्रदेश बैतडी पुर्चौडी नगरपालिका, बैतडी २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार २०७७-३-१०
४. सुदूरपश्चिम प्रदेश बैतडी मेलौली नगरपालिका, बैतडी २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार २०७७-३-३१
५. सुदूरपश्चिम प्रदेश बैतडी डीलासैनी गाउँपालिका, बैतडी २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार
६. सुदूरपश्चिम प्रदेश बैतडी दोगडाकेदार गाउँपालिका, बैतडी २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार
७. सुदूरपश्चिम प्रदेश बैतडी पंचेश्वर गाउँपालिका, बैतडी २०७७/७८ भएको २०७७ असार २५ गते बिहीबार
८. सुदूरपश्चिम प्रदेश बैतडी शिवनाथ गाउँपालिका, बैतडी २०७७/७८ भएको २०७७ आश्विन ९ गते शुक्रबार
९. सुदूरपश्चिम प्रदेश बैतडी सिगास गाउँपालिका, बैतडी २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार
१०. सुदूरपश्चिम प्रदेश बैतडी सुर्नया गाउँपालिका, बैतडी २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार
Showing 1 to 10 of 10 entries | Takes 0.23 seconds to render