छात्रबृति आवेदन टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००३१८

स्थानीय तहको आर्थिक वर्ष ०७७/७८ बजेट अपडेट बजेट पेश भएका: ८७   बजेट पेश नभएका:

* यस मन्त्रालयको पोर्टल मार्फत सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रविष्टि गरेको विवरणको आधारमा तयार पारिएको ।
क्रस प्रदेश जिल्ला स्थानीय तह आ.ब बजेट पेश पेश गरेको मिति पेश नगरेको भए प्रस्तावित मिति सभाबाट पारित मिति
१. सुदूरपश्चिम प्रदेश कैलाली धनगढी उप-महानगरपालिका, कैलाली २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार
२. सुदूरपश्चिम प्रदेश कैलाली गोदावरी नगरपालिका, कैलाली २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार २०७७-३-११
३. सुदूरपश्चिम प्रदेश कैलाली गौरीगंगा नगरपालिका, कैलाली २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार २०७७-३-१६
४. सुदूरपश्चिम प्रदेश कैलाली घोडाघोडी नगरपालिका, कैलाली २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार
५. सुदूरपश्चिम प्रदेश कैलाली टिकापुर नगरपालिका, कैलाली २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार २०७७-३-२०
६. सुदूरपश्चिम प्रदेश कैलाली भजनी नगरपालिका, कैलाली २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार
७. सुदूरपश्चिम प्रदेश कैलाली लम्किचुहा नगरपालिका, कैलाली २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार २०७७-३-१०
८. सुदूरपश्चिम प्रदेश कैलाली कैलारी गाउँपालिका, कैलाली २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार २०७७-३-१२
९. सुदूरपश्चिम प्रदेश कैलाली चुरे गाउँपालिका, कैलाली २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार
१०. सुदूरपश्चिम प्रदेश कैलाली जानकी गाउँपालिका, कैलाली २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार
११. सुदूरपश्चिम प्रदेश कैलाली जोशीपुर गाउँपालिका, कैलाली २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार
१२. सुदूरपश्चिम प्रदेश कैलाली बर्दगोरिया गाउँपालिका, कैलाली २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार
१३. सुदूरपश्चिम प्रदेश कैलाली मोहन्याल गाउँपालिका, कैलाली २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार
१४. सुदूरपश्चिम प्रदेश डोटी दिपायल सिलगढी नगरपालिका, डोटी २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार
१५. सुदूरपश्चिम प्रदेश डोटी शिखर नगरपालिका, डोटी २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार
१६. सुदूरपश्चिम प्रदेश डोटी आदर्श गाउँपालिका, डोटी २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार
१७. सुदूरपश्चिम प्रदेश डोटी के.आई.सिंह गाउँपालिका, डोटी २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार
१८. सुदूरपश्चिम प्रदेश डोटी जोरायल गाउँपालिका, डोटी २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार २०७७-३-१०
१९. सुदूरपश्चिम प्रदेश डोटी पूर्वीचौकी गाउँपालिका, डोटी २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार २०७७-३-१०
२०. सुदूरपश्चिम प्रदेश डोटी बडीकेदार गाउँपालिका, डोटी २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार २०७७-३-१०
२१. सुदूरपश्चिम प्रदेश डोटी बोगटान फुड्सिल गाउँपालिका, डोटी २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार
२२. सुदूरपश्चिम प्रदेश डोटी सायल गाउँपालिका, डोटी २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार २०७७-३-१०
२३. सुदूरपश्चिम प्रदेश अछाम कमलबजार नगरपालिका, अछाम २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार
२४. सुदूरपश्चिम प्रदेश अछाम पंचदेवल विनायक नगरपालिका, अछाम २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार
२५. सुदूरपश्चिम प्रदेश अछाम मंगलसेन नगरपालिका, अछाम २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार
Showing 1 to 25 of 88 entries | Takes 0.36 seconds to render