हाईलाईट:

स्थानीय तहको आर्थिक वर्ष ०७९/८० बजेट अपडेट बजेट पेश भएका: ८८   बजेट पेश नभएका:

* यस मन्त्रालयको पोर्टल मार्फत सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रविष्टि गरेको विवरणको आधारमा तयार पारिएको ।
क्रस प्रदेश जिल्ला स्थानीय तह आ.ब बजेट पेश पेश गरेको मिति पेश नगरेको भए प्रस्तावित मिति सभाबाट पारित मिति
१. सुदूरपश्चिम प्रदेश कैलाली धनगढी उप-महानगरपालिका, कैलाली २०७९/८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-१०
२. सुदूरपश्चिम प्रदेश कैलाली गोदावरी नगरपालिका, कैलाली २०७९/८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-१०
३. सुदूरपश्चिम प्रदेश कैलाली गौरीगंगा नगरपालिका, कैलाली २०७९/८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-१२
४. सुदूरपश्चिम प्रदेश कैलाली घोडाघोडी नगरपालिका, कैलाली २०७९/८० भएको २०७९ श्रावण १० गते मंगलबार २०७९-३-२८
५. सुदूरपश्चिम प्रदेश कैलाली टिकापुर नगरपालिका, कैलाली २०७९/८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-१०
६. सुदूरपश्चिम प्रदेश कैलाली भजनी नगरपालिका, कैलाली २०७९/८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-१०
७. सुदूरपश्चिम प्रदेश कैलाली लम्किचुहा नगरपालिका, कैलाली २०७९/८० भएको २०७९ असार २३ गते बिहीबार २०७९-३-२३
८. सुदूरपश्चिम प्रदेश कैलाली कैलारी गाउँपालिका, कैलाली २०७९/८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-१०
९. सुदूरपश्चिम प्रदेश कैलाली चुरे गाउँपालिका, कैलाली २०७९/८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-१०
१०. सुदूरपश्चिम प्रदेश कैलाली जानकी गाउँपालिका, कैलाली २०७९/८० भएको २०७९ असार ८ गते बुधबार २०७९-३-८
११. सुदूरपश्चिम प्रदेश कैलाली जोशीपुर गाउँपालिका, कैलाली २०७९/८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-१०
१२. सुदूरपश्चिम प्रदेश कैलाली बर्दगोरिया गाउँपालिका, कैलाली २०७९/८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-२८
१३. सुदूरपश्चिम प्रदेश कैलाली मोहन्याल गाउँपालिका, कैलाली २०७९/८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-१०
१४. सुदूरपश्चिम प्रदेश डोटी दिपायल सिलगढी नगरपालिका, डोटी २०७९/८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-२७
१५. सुदूरपश्चिम प्रदेश डोटी शिखर नगरपालिका, डोटी २०७९/८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-२०
१६. सुदूरपश्चिम प्रदेश डोटी आदर्श गाउँपालिका, डोटी २०७९/८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-३१
१७. सुदूरपश्चिम प्रदेश डोटी के.आई.सिंह गाउँपालिका, डोटी २०७९/८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-१०
१८. सुदूरपश्चिम प्रदेश डोटी जोरायल गाउँपालिका, डोटी २०७९/८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-१६
१९. सुदूरपश्चिम प्रदेश डोटी पूर्वीचौकी गाउँपालिका, डोटी २०७९/८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-३२
२०. सुदूरपश्चिम प्रदेश डोटी बडीकेदार गाउँपालिका, डोटी २०७९/८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-२८
२१. सुदूरपश्चिम प्रदेश डोटी बोगटान फुड्सिल गाउँपालिका, डोटी २०७९/८० भएको २०७९ असार २० गते सोमबार २०७९-३-२७
२२. सुदूरपश्चिम प्रदेश डोटी सायल गाउँपालिका, डोटी २०७९/८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-१०
२३. सुदूरपश्चिम प्रदेश अछाम कमलबजार नगरपालिका, अछाम २०७९/८० भएको २०७९ श्रावण १० गते मंगलबार २०७९-४-१०
२४. सुदूरपश्चिम प्रदेश अछाम पंचदेवल विनायक नगरपालिका, अछाम २०७९/८० भएको २०७९ भाद्र १६ गते बिहीबार २०७९-५-१६
२५. सुदूरपश्चिम प्रदेश अछाम मंगलसेन नगरपालिका, अछाम २०७९/८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-१०
Showing 1 to 25 of 88 entries | Takes 0.11 seconds to render