छात्रबृति आवेदन टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००३१८
हाइलाइट:

स्थानीय तहको आर्थिक वर्ष ०७९/०८० बजेट अपडेट बजेट पेश भएका: ८८   बजेट पेश नभएका:

* यस मन्त्रालयको पोर्टल मार्फत सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रविष्टि गरेको विवरणको आधारमा तयार पारिएको ।
क्रस प्रदेश जिल्ला स्थानीय तह आ.ब बजेट पेश पेश गरेको मिति पेश नगरेको भए प्रस्तावित मिति सभाबाट पारित मिति
२६. सुदूरपश्चिम प्रदेश अछाम साँफेवगर नगरपालिका, अछाम २०७९/०८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-१६
२७. सुदूरपश्चिम प्रदेश अछाम चौरपाटी गाउँपालिका, अछाम २०७९/०८० भएको २०७९ असार ९ गते बिहीबार २०७९-३-९
२८. सुदूरपश्चिम प्रदेश अछाम ढकारी गाउँपालिका, अछाम २०७९/०८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-१०
२९. सुदूरपश्चिम प्रदेश अछाम तुर्माखाँद गाउँपालिका, अछाम २०७९/०८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-१२
३०. सुदूरपश्चिम प्रदेश अछाम बान्नीगढी जयगढ गाउँपालिका, अछाम २०७९/०८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-१०
३१. सुदूरपश्चिम प्रदेश अछाम मेल्लेख गाउँपालिका, अछाम २०७९/०८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-१०
३२. सुदूरपश्चिम प्रदेश अछाम रामारोशन गाउँपालिका, अछाम २०७९/०८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-२३
३३. सुदूरपश्चिम प्रदेश बाजुरा त्रिवेणी नगरपालिका, बाजुरा २०७९/०८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-१०
३४. सुदूरपश्चिम प्रदेश बाजुरा बडिमालिका नगरपालिका, बाजुरा २०७९/०८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-१०
३५. सुदूरपश्चिम प्रदेश बाजुरा बुढीगंगा नगरपालिका, बाजुरा २०७९/०८० भएको २०७९ श्रावण १२ गते बिहीबार २०७९-४-१४
३६. सुदूरपश्चिम प्रदेश बाजुरा बुढीनन्दा नगरपालिका, बाजुरा २०७९/०८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-१०
३७. सुदूरपश्चिम प्रदेश बाजुरा गौमुल गाउँपालिका, बाजुरा २०७९/०८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-१०
३८. सुदूरपश्चिम प्रदेश बाजुरा खप्तड छेडेदह गाउँपालिका, बाजुरा २०७९/०८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-१०
३९. सुदूरपश्चिम प्रदेश बाजुरा जगन्नाथ गाउँपालिका, बाजुरा २०७९/०८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-१०
४०. सुदूरपश्चिम प्रदेश बाजुरा स्वामीकार्तिक खापर गाउँपालिका, बाजुरा २०७९/०८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-२३
४१. सुदूरपश्चिम प्रदेश बाजुरा हिमाली गाउँपालिका, बाजुरा २०७९/०८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-१०
४२. सुदूरपश्चिम प्रदेश बझाङ जयपृथ्वी नगरपालिका, बझाङ २०७९/०८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-१७
४३. सुदूरपश्चिम प्रदेश बझाङ बुंगल नगरपालिका, बझाङ २०७९/०८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-१६
४४. सुदूरपश्चिम प्रदेश बझाङ साईपाल गाउँपालिका, बझाङ २०७९/०८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-१०
४५. सुदूरपश्चिम प्रदेश बझाङ केदारस्युँ गाउँपालिका, बझाङ २०७९/०८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-११
४६. सुदूरपश्चिम प्रदेश बझाङ खप्तडछान्ना गाउँपालिका, बझाङ २०७९/०८० भएको २०७९ असार ९ गते बिहीबार २०७९-३-२४
४७. सुदूरपश्चिम प्रदेश बझाङ छबिसपाथिभेरा गाउँपालिका, बझाङ २०७९/०८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-१०
४८. सुदूरपश्चिम प्रदेश बझाङ तालकोट गाँउपालिका, बझाङ २०७९/०८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-१५
४९. सुदूरपश्चिम प्रदेश बझाङ थलारा गाउँपालिका, बझाङ २०७९/०८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-१०
५०. सुदूरपश्चिम प्रदेश बझाङ दुर्गाथली गाउँपालिका, बझाङ २०७९/०८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-२४
Showing 26 to 50 of 88 entries | Takes 0.33 seconds to render