साईट म्याप टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००३१८
हाइलाइट:

स्थानीय तहको आर्थिक वर्ष ०७७/७८ बजेट अपडेट बजेट पेश भएका: ८८   बजेट पेश नभएका:

* यस मन्त्रालयको पोर्टल मार्फत सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रविष्टि गरेको विवरणको आधारमा तयार पारिएको ।
क्रस प्रदेश जिल्ला स्थानीय तह आ.ब बजेट पेश पेश गरेको मिति पेश नगरेको भए प्रस्तावित मिति सभाबाट पारित मिति
२६. सुदूरपश्चिम प्रदेश अछाम साँफेवगर नगरपालिका, अछाम २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार
२७. सुदूरपश्चिम प्रदेश अछाम चौरपाटी गाउँपालिका, अछाम २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार
२८. सुदूरपश्चिम प्रदेश अछाम ढकारी गाउँपालिका, अछाम २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार २०७७-४-१०
२९. सुदूरपश्चिम प्रदेश अछाम तुर्माखाँद गाउँपालिका, अछाम २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार २०७७-३-१५
३०. सुदूरपश्चिम प्रदेश अछाम बान्नीगढी जयगढ गाउँपालिका, अछाम २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार
३१. सुदूरपश्चिम प्रदेश अछाम मेल्लेख गाउँपालिका, अछाम २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार २०७७-३-१०
३२. सुदूरपश्चिम प्रदेश अछाम रामारोशन गाउँपालिका, अछाम २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार २०७७-३-२२
३३. सुदूरपश्चिम प्रदेश बाजुरा त्रिवेणी नगरपालिका, बाजुरा २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार
३४. सुदूरपश्चिम प्रदेश बाजुरा बडिमालिका नगरपालिका, बाजुरा २०७७/७८ भएको २०७७ असार ८ गते सोमबार
३५. सुदूरपश्चिम प्रदेश बाजुरा बुढीगंगा नगरपालिका, बाजुरा २०७७/७८ भएको २०७७ आश्विन २५ गते आइतबार
३६. सुदूरपश्चिम प्रदेश बाजुरा बुढीनन्दा नगरपालिका, बाजुरा २०७७/७८ भएको २०७७ असार १२ गते शुक्रबार २०७७-३-१२
३७. सुदूरपश्चिम प्रदेश बाजुरा गौमुल गाउँपालिका, बाजुरा २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार
३८. सुदूरपश्चिम प्रदेश बाजुरा खप्तड छेडेदह गाउँपालिका, बाजुरा २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार
३९. सुदूरपश्चिम प्रदेश बाजुरा जगन्नाथ गाउँपालिका, बाजुरा २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार
४०. सुदूरपश्चिम प्रदेश बाजुरा स्वामीकार्तिक खापर गाउँपालिका, बाजुरा २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार २०७७-३-१७
४१. सुदूरपश्चिम प्रदेश बाजुरा हिमाली गाउँपालिका, बाजुरा २०७७/७८ भएको २०७७ असार १२ गते शुक्रबार
४२. सुदूरपश्चिम प्रदेश बझाङ जयपृथ्वी नगरपालिका, बझाङ २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार
४३. सुदूरपश्चिम प्रदेश बझाङ बुंगल नगरपालिका, बझाङ २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार
४४. सुदूरपश्चिम प्रदेश बझाङ साईपाल गाउँपालिका, बझाङ २०७७/७८ भएको २०७७ असार ६ गते शनिबार
४५. सुदूरपश्चिम प्रदेश बझाङ केदारस्युँ गाउँपालिका, बझाङ २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार
४६. सुदूरपश्चिम प्रदेश बझाङ खप्तडछान्ना गाउँपालिका, बझाङ २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार
४७. सुदूरपश्चिम प्रदेश बझाङ छबिसपाथिभेरा गाउँपालिका, बझाङ २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार
४८. सुदूरपश्चिम प्रदेश बझाङ तालकोट गाँउपालिका, बझाङ २०७७/७८ भएको २०७७ असार १२ गते शुक्रबार
४९. सुदूरपश्चिम प्रदेश बझाङ थलारा गाउँपालिका, बझाङ २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार
५०. सुदूरपश्चिम प्रदेश बझाङ दुर्गाथली गाउँपालिका, बझाङ २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार
Showing 26 to 50 of 88 entries | Takes 0.23 seconds to render