हाईलाईट:

स्थानीय तहको आर्थिक वर्ष ०८१/८२ को बजेट अपडेट बजेट पेश भएका: ७०   बजेट पेश नभएका: १८

* यस मन्त्रालयको पोर्टल मार्फत सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रविष्टि गरेको विवरणको आधारमा तयार पारिएको ।
क्रस प्रदेश जिल्ला स्थानीय तह आ.ब बजेट पेश पेश गरेको मिति पेश नगरेको भए प्रस्तावित मिति सभाबाट पारित मिति एक्सन
५१. सुदूरपश्चिम प्रदेश बझाङ मष्टा गाउँपालिका, बझाङ २०८१/८२ भएको २०८१ असार १० गते सोमबार २०८१-३-१० विस्तृतमा
५२. सुदूरपश्चिम प्रदेश बझाङ वित्थडचिर गाउँपालिका, बझाङ २०८१/८२ नभएको विस्तृतमा
५३. सुदूरपश्चिम प्रदेश बझाङ सूर्मा गाउँपालिका, बझाङ २०८१/८२ भएको २०८१ असार ९ गते आइतबार विस्तृतमा
५४. सुदूरपश्चिम प्रदेश दार्चुला महाकाली नगरपालिका, दार्चुला २०८१/८२ भएको २०८१ असार १० गते सोमबार २०८१-३-२६ विस्तृतमा
५५. सुदूरपश्चिम प्रदेश दार्चुला शैल्यशिखर नगरपालिका, दार्चुला २०८१/८२ भएको २०८१ असार ६ गते बिहीबार २०८१-३-६ विस्तृतमा
५६. सुदूरपश्चिम प्रदेश दार्चुला अपिहिमाल गाउँपालिका, दार्चुला २०८१/८२ भएको २०८१ असार १० गते सोमबार २०८१-३-१० विस्तृतमा
५७. सुदूरपश्चिम प्रदेश दार्चुला दुहुँ गाउँपालिका, दार्चुला २०८१/८२ भएको २०८१ असार ६ गते बिहीबार २०८१-३-७ विस्तृतमा
५८. सुदूरपश्चिम प्रदेश दार्चुला नौगाड गाउँपालिका, दार्चुला २०८१/८२ भएको २०८१ असार १० गते सोमबार २०८१-३-१० विस्तृतमा
५९. सुदूरपश्चिम प्रदेश दार्चुला व्याँस गाउँपालिका, दार्चुला २०८१/८२ भएको २०८१ असार ८ गते शनिबार २०८१-३-८ विस्तृतमा
६०. सुदूरपश्चिम प्रदेश दार्चुला मार्मा गाउँपालिका, दार्चुला २०८१/८२ भएको २०८१ असार १० गते सोमबार २०८१-३-१० विस्तृतमा
६१. सुदूरपश्चिम प्रदेश दार्चुला मालिकार्जुन गाउँपालिका, दार्चुला २०८१/८२ भएको २०८१ असार ६ गते बिहीबार २०८१-३-६ विस्तृतमा
६२. सुदूरपश्चिम प्रदेश दार्चुला लेकम गाउँपालिका, दार्चुला २०८१/८२ भएको २०८१ असार १० गते सोमबार २०८१-३-१२ विस्तृतमा
६३. सुदूरपश्चिम प्रदेश बैतडी दशरथचन्द नगरपालिका, बैतडी २०८१/८२ भएको २०८१ असार १० गते सोमबार २०८१-३-१० विस्तृतमा
६४. सुदूरपश्चिम प्रदेश बैतडी पाटन नगरपालिका, बैतडी २०८१/८२ भएको २०८१ असार १० गते सोमबार विस्तृतमा
६५. सुदूरपश्चिम प्रदेश बैतडी पुर्चौडी नगरपालिका, बैतडी २०८१/८२ भएको २०८१ असार १० गते सोमबार २०८१-३-३१ विस्तृतमा
६६. सुदूरपश्चिम प्रदेश बैतडी मेलौली नगरपालिका, बैतडी २०८१/८२ भएको २०८१ असार ८ गते शनिबार विस्तृतमा
६७. सुदूरपश्चिम प्रदेश बैतडी डीलासैनी गाउँपालिका, बैतडी २०८१/८२ नभएको विस्तृतमा
६८. सुदूरपश्चिम प्रदेश बैतडी दोगडाकेदार गाउँपालिका, बैतडी २०८१/८२ भएको २०८१ असार १० गते सोमबार २०८१-३-१० विस्तृतमा
६९. सुदूरपश्चिम प्रदेश बैतडी पंचेश्वर गाउँपालिका, बैतडी २०८१/८२ नभएको विस्तृतमा
७०. सुदूरपश्चिम प्रदेश बैतडी शिवनाथ गाउँपालिका, बैतडी २०८१/८२ नभएको विस्तृतमा
७१. सुदूरपश्चिम प्रदेश बैतडी सिगास गाउँपालिका, बैतडी २०८१/८२ भएको २०८१ असार ८ गते शनिबार २०८१-३-८ विस्तृतमा
७२. सुदूरपश्चिम प्रदेश बैतडी सुर्नया गाउँपालिका, बैतडी २०८१/८२ नभएको विस्तृतमा
७३. सुदूरपश्चिम प्रदेश डडेल्धुरा अमरगढी नगरपालिका, डडेल्धुरा २०८१/८२ भएको २०८१ असार १० गते सोमबार २०८१-३-१० विस्तृतमा
७४. सुदूरपश्चिम प्रदेश डडेल्धुरा परशुराम नगरपालिका, डडेल्धुरा २०८१/८२ भएको २०८१ असार ८ गते शनिबार २०८१-३-१२ विस्तृतमा
७५. सुदूरपश्चिम प्रदेश डडेल्धुरा अजयमेरु गाउँपालिका, डडेल्धुरा २०८१/८२ भएको २०८१ असार १० गते सोमबार २०८१-३-२० विस्तृतमा
Showing 51 to 75 of 88 entries | Takes 0.15 seconds to render