साईट म्याप टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००३१८
हाइलाइट:

स्थानीय तहको आर्थिक वर्ष ०७७/७८ बजेट अपडेट बजेट पेश भएका: ८८   बजेट पेश नभएका:

* यस मन्त्रालयको पोर्टल मार्फत सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रविष्टि गरेको विवरणको आधारमा तयार पारिएको ।
क्रस प्रदेश जिल्ला स्थानीय तह आ.ब बजेट पेश पेश गरेको मिति पेश नगरेको भए प्रस्तावित मिति सभाबाट पारित मिति
५१. सुदूरपश्चिम प्रदेश बझाङ मष्टा गाउँपालिका, बझाङ २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार
५२. सुदूरपश्चिम प्रदेश बझाङ वित्थडचिर गाउँपालिका, बझाङ २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार
५३. सुदूरपश्चिम प्रदेश बझाङ सूर्मा गाउँपालिका, बझाङ २०७७/७८ भएको २०७७ श्रावण १० गते शनिबार २०७७-३-१०
५४. सुदूरपश्चिम प्रदेश दार्चुला महाकाली नगरपालिका, दार्चुला २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार
५५. सुदूरपश्चिम प्रदेश दार्चुला शैल्यशिखर नगरपालिका, दार्चुला २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार
५६. सुदूरपश्चिम प्रदेश दार्चुला अपिहिमाल गाउँपालिका, दार्चुला २०७७/७८ भएको २०७७ असार १४ गते आइतबार
५७. सुदूरपश्चिम प्रदेश दार्चुला दुहुँ गाउँपालिका, दार्चुला २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार २०७७-३-१८
५८. सुदूरपश्चिम प्रदेश दार्चुला नौगाड गाउँपालिका, दार्चुला २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार
५९. सुदूरपश्चिम प्रदेश दार्चुला व्याँस गाउँपालिका, दार्चुला २०७७/७८ भएको २०७७ असार ३१ गते बुधबार
६०. सुदूरपश्चिम प्रदेश दार्चुला मार्मा गाउँपालिका, दार्चुला २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार २०७७-३-१०
६१. सुदूरपश्चिम प्रदेश दार्चुला मालिकार्जुन गाउँपालिका, दार्चुला २०७७/७८ भएको २०७७ असार २५ गते बिहीबार
६२. सुदूरपश्चिम प्रदेश दार्चुला लेकम गाउँपालिका, दार्चुला २०७७/७८ भएको २०७७ श्रावण ११ गते आइतबार
६३. सुदूरपश्चिम प्रदेश बैतडी दशरथचन्द नगरपालिका, बैतडी २०७७/७८ भएको २०७७ असार २६ गते शुक्रबार
६४. सुदूरपश्चिम प्रदेश बैतडी पाटन नगरपालिका, बैतडी २०७७/७८ भएको २०७७ श्रावण १५ गते बिहीबार
६५. सुदूरपश्चिम प्रदेश बैतडी पुर्चौडी नगरपालिका, बैतडी २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार २०७७-३-१०
६६. सुदूरपश्चिम प्रदेश बैतडी मेलौली नगरपालिका, बैतडी २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार २०७७-३-३१
६७. सुदूरपश्चिम प्रदेश बैतडी डीलासैनी गाउँपालिका, बैतडी २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार
६८. सुदूरपश्चिम प्रदेश बैतडी दोगडाकेदार गाउँपालिका, बैतडी २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार
६९. सुदूरपश्चिम प्रदेश बैतडी पंचेश्वर गाउँपालिका, बैतडी २०७७/७८ भएको २०७७ असार २५ गते बिहीबार
७०. सुदूरपश्चिम प्रदेश बैतडी शिवनाथ गाउँपालिका, बैतडी २०७७/७८ भएको २०७७ आश्विन ९ गते शुक्रबार
७१. सुदूरपश्चिम प्रदेश बैतडी सिगास गाउँपालिका, बैतडी २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार
७२. सुदूरपश्चिम प्रदेश बैतडी सुर्नया गाउँपालिका, बैतडी २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार
७३. सुदूरपश्चिम प्रदेश डडेल्धुरा अमरगढी नगरपालिका, डडेल्धुरा २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार २०७७-३-३०
७४. सुदूरपश्चिम प्रदेश डडेल्धुरा परशुराम नगरपालिका, डडेल्धुरा २०७७/७८ भएको २०७७ असार ८ गते सोमबार
७५. सुदूरपश्चिम प्रदेश डडेल्धुरा अजयमेरु गाउँपालिका, डडेल्धुरा २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार २०७७-३-१०
Showing 51 to 75 of 88 entries | Takes 0.23 seconds to render