छात्रबृति आवेदन टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००३१८
हाइलाइट:

स्थानीय तहको आर्थिक वर्ष ०७९/०८० बजेट अपडेट बजेट पेश भएका: ८८   बजेट पेश नभएका:

* यस मन्त्रालयको पोर्टल मार्फत सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रविष्टि गरेको विवरणको आधारमा तयार पारिएको ।
क्रस प्रदेश जिल्ला स्थानीय तह आ.ब बजेट पेश पेश गरेको मिति पेश नगरेको भए प्रस्तावित मिति सभाबाट पारित मिति
५१. सुदूरपश्चिम प्रदेश बझाङ मष्टा गाउँपालिका, बझाङ २०७९/०८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-१०
५२. सुदूरपश्चिम प्रदेश बझाङ वित्थडचिर गाउँपालिका, बझाङ २०७९/०८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-१०
५३. सुदूरपश्चिम प्रदेश बझाङ सूर्मा गाउँपालिका, बझाङ २०७९/०८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-१०
५४. सुदूरपश्चिम प्रदेश दार्चुला महाकाली नगरपालिका, दार्चुला २०७९/०८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-२४
५५. सुदूरपश्चिम प्रदेश दार्चुला शैल्यशिखर नगरपालिका, दार्चुला २०७९/०८० भएको २०७९ असार ९ गते बिहीबार २०७९-३-९
५६. सुदूरपश्चिम प्रदेश दार्चुला अपिहिमाल गाउँपालिका, दार्चुला २०७९/०८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-११
५७. सुदूरपश्चिम प्रदेश दार्चुला दुहुँ गाउँपालिका, दार्चुला २०७९/०८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-१०
५८. सुदूरपश्चिम प्रदेश दार्चुला नौगाड गाउँपालिका, दार्चुला २०७९/०८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-२०
५९. सुदूरपश्चिम प्रदेश दार्चुला व्याँस गाउँपालिका, दार्चुला २०७९/०८० भएको २०७९ असार ३२ गते शनिबार २०७९-३-३२
६०. सुदूरपश्चिम प्रदेश दार्चुला मार्मा गाउँपालिका, दार्चुला २०७९/०८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-१०
६१. सुदूरपश्चिम प्रदेश दार्चुला मालिकार्जुन गाउँपालिका, दार्चुला २०७९/०८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-१०
६२. सुदूरपश्चिम प्रदेश दार्चुला लेकम गाउँपालिका, दार्चुला २०७९/०८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-३१
६३. सुदूरपश्चिम प्रदेश बैतडी दशरथचन्द नगरपालिका, बैतडी २०७९/०८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-१०
६४. सुदूरपश्चिम प्रदेश बैतडी पाटन नगरपालिका, बैतडी २०७९/०८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-१०
६५. सुदूरपश्चिम प्रदेश बैतडी पुर्चौडी नगरपालिका, बैतडी २०७९/०८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-२७
६६. सुदूरपश्चिम प्रदेश बैतडी मेलौली नगरपालिका, बैतडी २०७९/०८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-३०
६७. सुदूरपश्चिम प्रदेश बैतडी डीलासैनी गाउँपालिका, बैतडी २०७९/०८० भएको २०७९ असार १६ गते बिहीबार २०७९-३-१७
६८. सुदूरपश्चिम प्रदेश बैतडी दोगडाकेदार गाउँपालिका, बैतडी २०७९/०८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-१३
६९. सुदूरपश्चिम प्रदेश बैतडी पंचेश्वर गाउँपालिका, बैतडी २०७९/०८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-१०
७०. सुदूरपश्चिम प्रदेश बैतडी शिवनाथ गाउँपालिका, बैतडी २०७९/०८० भएको २०७९ असार २६ गते आइतबार २०७९-३-२६
७१. सुदूरपश्चिम प्रदेश बैतडी सिगास गाउँपालिका, बैतडी २०७९/०८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-११
७२. सुदूरपश्चिम प्रदेश बैतडी सुर्नया गाउँपालिका, बैतडी २०७९/०८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-२५
७३. सुदूरपश्चिम प्रदेश डडेल्धुरा अमरगढी नगरपालिका, डडेल्धुरा २०७९/०८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-१४
७४. सुदूरपश्चिम प्रदेश डडेल्धुरा परशुराम नगरपालिका, डडेल्धुरा २०७९/०८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-३०
७५. सुदूरपश्चिम प्रदेश डडेल्धुरा अजयमेरु गाउँपालिका, डडेल्धुरा २०७९/०८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-१०
Showing 51 to 75 of 88 entries | Takes 0.34 seconds to render