साईट म्याप टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००३१८
हाइलाइट:

स्थानीय तहको आर्थिक वर्ष ०७८/७९ बजेट अपडेट बजेट पेश भएका: ८८   बजेट पेश नभएका:

* यस मन्त्रालयको पोर्टल मार्फत सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रविष्टि गरेको विवरणको आधारमा तयार पारिएको ।
क्रस प्रदेश जिल्ला स्थानीय तह आ.ब बजेट पेश पेश गरेको मिति पेश नगरेको भए प्रस्तावित मिति सभाबाट पारित मिति
५१. सुदूरपश्चिम प्रदेश बझाङ मष्टा गाउँपालिका, बझाङ २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-३०
५२. सुदूरपश्चिम प्रदेश बझाङ वित्थडचिर गाउँपालिका, बझाङ २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-२५
५३. सुदूरपश्चिम प्रदेश बझाङ सूर्मा गाउँपालिका, बझाङ २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
५४. सुदूरपश्चिम प्रदेश दार्चुला महाकाली नगरपालिका, दार्चुला २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-२१
५५. सुदूरपश्चिम प्रदेश दार्चुला शैल्यशिखर नगरपालिका, दार्चुला २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
५६. सुदूरपश्चिम प्रदेश दार्चुला अपिहिमाल गाउँपालिका, दार्चुला २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-११
५७. सुदूरपश्चिम प्रदेश दार्चुला दुहुँ गाउँपालिका, दार्चुला २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
५८. सुदूरपश्चिम प्रदेश दार्चुला नौगाड गाउँपालिका, दार्चुला २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१६
५९. सुदूरपश्चिम प्रदेश दार्चुला व्याँस गाउँपालिका, दार्चुला २०७८/७९ भएको २०७८ असार २६ गते शनिबार २०७८-३-२६
६०. सुदूरपश्चिम प्रदेश दार्चुला मार्मा गाउँपालिका, दार्चुला २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
६१. सुदूरपश्चिम प्रदेश दार्चुला मालिकार्जुन गाउँपालिका, दार्चुला २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१३
६२. सुदूरपश्चिम प्रदेश दार्चुला लेकम गाउँपालिका, दार्चुला २०७८/७९ भएको २०७८ असार १२ गते शनिबार २०७८-४-१०
६३. सुदूरपश्चिम प्रदेश बैतडी दशरथचन्द नगरपालिका, बैतडी २०७८/७९ भएको २०७८ असार ८ गते मंगलबार २०७८-३-८
६४. सुदूरपश्चिम प्रदेश बैतडी पाटन नगरपालिका, बैतडी २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
६५. सुदूरपश्चिम प्रदेश बैतडी पुर्चौडी नगरपालिका, बैतडी २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
६६. सुदूरपश्चिम प्रदेश बैतडी मेलौली नगरपालिका, बैतडी २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१८
६७. सुदूरपश्चिम प्रदेश बैतडी डीलासैनी गाउँपालिका, बैतडी २०७८/७९ भएको २०७८ असार २० गते आइतबार २०७८-३-३०
६८. सुदूरपश्चिम प्रदेश बैतडी दोगडाकेदार गाउँपालिका, बैतडी २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
६९. सुदूरपश्चिम प्रदेश बैतडी पंचेश्वर गाउँपालिका, बैतडी २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-४-४
७०. सुदूरपश्चिम प्रदेश बैतडी शिवनाथ गाउँपालिका, बैतडी २०७८/७९ भएको २०७८ असार २९ गते मंगलबार २०७८-३-२९
७१. सुदूरपश्चिम प्रदेश बैतडी सिगास गाउँपालिका, बैतडी २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१२
७२. सुदूरपश्चिम प्रदेश बैतडी सुर्नया गाउँपालिका, बैतडी २०७८/७९ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार २०७८-३-१०
७३. सुदूरपश्चिम प्रदेश डडेल्धुरा अमरगढी नगरपालिका, डडेल्धुरा २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
७४. सुदूरपश्चिम प्रदेश डडेल्धुरा परशुराम नगरपालिका, डडेल्धुरा २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-११
७५. सुदूरपश्चिम प्रदेश डडेल्धुरा अजयमेरु गाउँपालिका, डडेल्धुरा २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
Showing 51 to 75 of 88 entries | Takes 0.23 seconds to render