साईट म्याप FAQ टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००२९८
हाईलाईट:
/ परिपत्र/निर्देशन

कार्य सम्पादन मूल्यांकन सम्बन्धमा (श्री प्रदेश मन्त्रालय/आयोग/सचिवालय/निर्देशनालय/कार्यालय सबै, श्री स्थानीय तह सबै))

आन्तरिक व्यवस्थापन शाखा २०७६ भाद्र ४ गते बुधबार १५:१३:०० बजे

कार्य सम्पादन मूल्यांकन सम्बन्धमा (श्री प्रदेश मन्त्रालय/आयोग/सचिवालय/निर्देशनालय/कार्यालय सबै, श्री स्थानीय तह सबै))

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


थप परिपत्र/निर्देशन