साईट म्याप FAQ टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००२९८
हाईलाईट:
/ परिपत्र/निर्देशन

समायोजन भएको स्थानमा हाजिर हुन पठाउने सम्बन्धमा । (उल्लेखित निकाय सबै)

संघीय तथा प्रादेशिक कर्मचारी प्रशासन शाखा २०७६ भाद्र १५ गते आइतबार १७:००:०० बजे

समायोजन भएको स्थानमा हाजिर हुन पठाउने सम्बन्धमा । (उल्लेखित निकाय सबै)

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


थप परिपत्र/निर्देशन