साईट म्याप FAQ टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००२९८
हाईलाईट:
/ सूचना/समाचार

समाजिक सुरक्षा तथा व्यक्तिगत घटना दर्ता सुदृढीकरण आयोजना अन्तर्गत प्रत्येक स्थानीय तहमा रहने सेवा ईकाईमा आवश्यक MIS Operator र Field Assistant पदको लागि अनलाईन आवेदन सम्बन्धी सुचना

मन्त्रालय २०७६ भाद्र १६ गते सोमबार १६:३६:०० बजे

राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जिकरण विभागबाट सञ्चालित सामाजिक सुरक्षा तथा व्यक्तिगत घटना दर्ता प्रणालीको लागी  करार सेवामा लिईने MIS Operator र  Field Assistant पदमा Online Application मार्फत खुला प्रतिष्पर्धाद्वरा करारमा नियक्ति गर्न अनलाईन आवेदनको लागि निम्न लिङ्कमा Click गर्नु हुन अनुरोध छ ।

MIS Operator र  Field Assistant पदमा Online Application को Link: http://application.donidcr.gov.np/

थप सूचना/समाचार