साईट म्याप FAQ टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००२९८
हाईलाईट:
/ परिपत्र/निर्देशन

Mobile App का लागि राय/सुझाव उपलब्ध गराईदिने बारे । (श्री स्थानीय तह (सबै))

सूचना तथा प्रविधि शाखा २०७६ कार्तिक ४ गते सोमबार ११:२६:०० बजे

 

व्यहोरा पत्रबाट अवगत गर्नुभई सो सम्बन्धी राय सुझाव यस शाखाको इमेल it.section@mofaga.gov.np मा उपलब्ध गराइदिनु हुन अनुरोध छ ।

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


थप परिपत्र/निर्देशन