साईट म्याप FAQ टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००२९८
हाईलाईट:
/ परिपत्र/निर्देशन

कर्मचारीहरुको विवरण सम्बन्धमा स्पष्ट गरिएको बारे (पत्रमा उल्लेखित निकाय सबै)

संघीय तथा प्रादेशिक कर्मचारी प्रशासन शाखा २०७६ पौष २३ गते बुधबार १५:४७:०० बजे

कर्मचारीहरुको विवरण सम्बन्धमा स्पष्ट गरिएको बारे (पत्रमा उल्लेखित निकाय सबै)

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


थप परिपत्र/निर्देशन