साईट म्याप टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००३१८
हाइलाइट:
/ परिपत्र/निर्देशन

प्रशासकीय भवनको बिवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा । (गाउँपालिका / नगरपालिका / उप-महानगरपालिका) सबै

योजना तथा अनुगमन शाखा २०७६ चैत्र २ गते आइतबार १६:३८:२६ बजे

प्रशासकीय भवनको बिवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा । (गाउँपालिका / नगरपालिका / उप-महानगरपालिका) सबै ।  बिवरण प्रविष्टिको फाराम खोल्न यहाँ Click गर्नुहोस अथवा https://mofaga.gov.np/lg-building खोल्नुहोस । 

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


थप परिपत्र/निर्देशन