साईट म्याप टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००३१८
हाइलाइट:
/ परिपत्र/निर्देशन

बिवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा । (स्थानीय तहहरु ७५३ सबै)

अन्य निकाय २०७६ चैत्र २३ गते आइतबार १३:०३:५४ बजे

बिवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा । (स्थानीय तहहरु सबै) । अर्थ मन्त्रालयको पत्र संख्या २०७६/०७७ च नं. ६९५ मिति २०७६।१२।२१ को पत्र यसै साथ संलग्न छ । पत्रमा माग भए बमोजिमको विवरण ffcd@mof.gov.np, fccdg@mof.gov.np मा पठाउनुहुन आदेशाअनुसार अनुरोध छ । 

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


थप परिपत्र/निर्देशन