साईट म्याप टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००३१८
हाइलाइट:
/ परिपत्र/निर्देशन

करार सेवामा कार्यरत कर्मचारिहरुको विवरण सम्बन्धमा । (जिसस सबै, स्थानीय तहहरु सबै)

आन्तरिक व्यवस्थापन शाखा २०७७ पौष २४ गते शुक्रबार १२:०९:२० बजे

करार सेवामा कार्यरत कर्मचारिहरुको विवरण सम्बन्धमा । (जिसस सबै, स्थानीय तहहरु सबै)

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


थप परिपत्र/निर्देशन