साईट म्याप टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००३१८
हाइलाइट:
/ सूचना/समाचार

स्थानीय तहमा कामकाजमा खटाउने सम्बन्धी कार्य स्थगन गरिएको सम्बन्धी सूचना ।

स्थानीय तह कर्मचारी प्रशासन शाखा २०७७ चैत्र १ गते आइतबार १८:२७:०८ बजे

स्थानीय तहमा कामकाजमा खटाउने सम्बन्धी कार्य स्थगन गरिएको सम्बन्धी सूचना । 

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


थप सूचना/समाचार