साईट म्याप टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००३१८
हाइलाइट:
/ सूचना/समाचार

मिति २०७८।०१।१५ को निर्णय अनुसार सरुवा/काज/कामकाजमा खटाइएका नेपाल प्रशासन सेवा सामान्य प्रशासन समूह राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी शाखा अधिकृतहरूको विवरण

सङ्घीय तथा प्रादेशिक कर्मचारी प्रशासन शाखा २०७८ बैशाख १६ गते बिहीबार १४:२६:४४ बजे

मिति २०७८।०१।१५ को निर्णय अनुसार सरुवा/काज/कामकाजमा खटाइएका नेपाल प्रशासन सेवा सामान्य प्रशासन समूह राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी शाखा अधिकृतहरूको विवरण

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


थप सूचना/समाचार