/ सूचना/समाचार

अध्ययन/तालिम छात्रवृतिको लागि निवेदन आव्हान सम्बन्धमा ।

जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा २०७९ मंसिर ९ गते शुक्रबार १६:१२:०९ बजे

अध्ययन/तालिम छात्रवृतिको लागि निवेदन आव्हान सम्बन्धमा ।

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


क्र.स. सम्बन्धित फाईलको नाम अपलोड भएको मिति सम्बन्धित फाईल एक्सन
१. अध्ययन/तालिम छात्रवृतिको लागि निवेदन आव्हान सम्बन्धमा । २०७९ मंसिर ९ गते शुक्रबार

थप सूचना/समाचार