हाईलाईट:
/ परिपत्र/निर्देशन

खर्च कटौती तथा बजेट रोक्का सम्बन्धमा ।

स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७९ माघ २० गते शुक्रबार १४:२९:५० बजे

खर्च कटौती तथा बजेट रोक्का सम्बन्धमा । 

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


क्र.स. सम्बन्धित फाईलको नाम अपलोड भएको मिति सम्बन्धित फाईल एक्सन
१. खर्च कटौती तथा बजेट रोक्का सम्बन्धमा । २०७९ माघ २० गते शुक्रबार

थप परिपत्र/निर्देशन