हाईलाईट:
/ परिपत्र/निर्देशन

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवस मनाउने सम्बन्धमा । (पत्रमा उल्लेखित स्थानीय तहहरु सबै)

अन्य निकाय २०७९ फाल्गुण ५ गते शुक्रबार ११:५३:४४ बजे

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवस मनाउने सम्बन्धमा । (पत्रमा उल्लेखित स्थानीय तहहरु सबै)

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


क्र.स. सम्बन्धित फाईलको नाम अपलोड भएको मिति सम्बन्धित फाईल एक्सन
१. राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवस मनाउने सम्बन्धमा । (पत्रमा उल्लेखित स्थानीय तहहरु सबै) २०७९ फाल्गुण ५ गते शुक्रबार

थप परिपत्र/निर्देशन