हाईलाईट:
/ सूचना/समाचार

प्रतिभा डवली कार्यक्रममा इनोभेटिभ आईडिया पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना । (2079/12/01)

कर्मचारी कल्याण शाखा २०७९ चैत्र १ गते बुधबार १५:४९:३७ बजे

प्रतिभा डवली कार्यक्रममा इनोभेटिभ  आईडिया पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


क्र.स. सम्बन्धित फाईलको नाम अपलोड भएको मिति सम्बन्धित फाईल एक्सन
१. प्रतिभा डवली कार्यक्रममा इनोभेटिभ आईडिया पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना । (2079/12/01) २०७९ चैत्र १ गते बुधबार

थप सूचना/समाचार