हाईलाईट:
खोजि हटाउने
क्र.सं. सूचनाको शिर्षक सूचना प्रकार महाशाखा/शाखा प्रकाशित मिति एक्सन
१. आधारभूत प्रशासन प्रशिक्षण सम्बन्धमा । (नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान) परिपत्र/निर्देशन जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा २०८०-०६-१५
 
२. जानकारी सम्बन्धमा । (स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०८०-०६-१४
 
३. परिपत्र सम्बन्धमा । (मन्त्रालय/आयोग/सचिवालय/कार्यालय/प्रदेश/स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन सङ्घीय तथा प्रादेशिक कर्मचारी प्रशासन शाखा २०८०-०६-१२
 
४. राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणीका अधिकृतहरुको नियुक्ति तथा शपथ ग्रहण कार्यक्रम सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना । परिपत्र/निर्देशन सङ्घीय तथा प्रादेशिक कर्मचारी प्रशासन शाखा २०८०-०६-११
 
५. विश्व रेविज दिवस २०२३ मनाउने सम्बन्धमा । (श्री स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०८०-०६-०५
 
६. समपूरक तथा विशेष अनुदानको प्रभावकारिता अध्ययन सम्बन्धमा (संलग्न सूचीका स्थानीयतहहरु सबै)। परिपत्र/निर्देशन योजना तथा अनुगमन शाखा २०८०-०६-०४
 
७. प्रशिक्षार्थी छनौट तथा प्रशिक्षण सञ्चालन बारेको सूचना । परिपत्र/निर्देशन अन्य निकाय २०८०-०६-०४
 
८. जानकारी सम्बन्धमा । (स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०८०-०६-०२
 
९. सन्देशमुलक समाग्री वेवसाईटमा राख्ने सम्बन्धमा । (स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०८०-०६-०१
 
१०. आ.व २०७९/८० को सम्पत्ति विवरण बुझाउने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना । परिपत्र/निर्देशन अन्य निकाय २०८०-०५-२७
 
११. संविधान दिवस मनाउने सम्बन्धमा । (श्री स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०८०-०५-२६
 
१२. प्रशासन पत्रिका (जर्नल) १३८ औ अङ्‍कको लागि लेख / रचना उपलब्ध गराउने सम्बन्धी सूचना । परिपत्र/निर्देशन प्रशासन सुधार, जनशक्ति, योजना तथा विकास महाशाखा २०८०-०५-२६
 
१३. जानकारी सम्बन्धमा । (स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०८०-०५-२५
 
१४. जानकारी तथा आवश्यक कार्यार्थ सम्बन्धमा । (पत्रमा उल्लेखित निकायहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन कर्मचारी कल्याण शाखा २०८०-०५-१९
 
१५. परिपत्र सम्बन्धमा (श्री मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, प्रदेश सबै) परिपत्र/निर्देशन आन्तरिक व्यवस्थापन शाखा २०८०-०५-१२
 
जम्मा १६०५ मध्ये देखि १५ सम्मका अभिलेखहरु