साईट म्याप टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००३१८
हाइलाइट:
/ News Archive
Clear
क्र.सं. सूचनाको शिर्षक सूचना प्रकार महाशाखा/शाखा अपलोड मिति एक्सन
१. जानकारी सम्बन्धमा । (स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७९-१२-१०
 
२. क्षमता विकासका कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्धमा । (स्थानीय तह - सबै) परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७९-१२-१
 
३. प्रतिभा वा आईडिया पठाउन परिपत्र गरिदिने सम्बन्धमा । (पत्रमा उल्लेखित सबै निकाय) परिपत्र/निर्देशन कर्मचारी कल्याण शाखा २०७९-१२-१
 
४. सार्वजनिक नीति निर्माण र सार्वजनिक नीति समिक्षाका मार्गदर्शनहरु सम्बन्धमा । (पत्रमा उल्लेखित सबै निकायहरु) परिपत्र/निर्देशन प्रशासन सुधार तथा व्यवस्थापन परीक्षण शाखा २०७९-१२-१
 
५. कर्मचारीको विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा परिपत्र/निर्देशन सङ्घीय तथा प्रादेशिक कर्मचारी प्रशासन शाखा २०७९-११-३०
 
६. परिपत्र सम्बन्धमा । (सबै स्थानीय तह) परिपत्र/निर्देशन आन्तरिक व्यवस्थापन शाखा २०७९-११-३०
 
७. भगिनी सम्बन्धको अभिलेखीकरण सम्बन्धमा । (स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन विकास सहायता समन्वय शाखा २०७९-११-३०
 
८. परिपत्र सम्बन्धमा । (पत्रमा उल्लेखित सबै निकायहरु) परिपत्र/निर्देशन आन्तरिक व्यवस्थापन शाखा २०७९-११-२८
 
९. कार्यसम्पादन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धमा । (स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन कर्मचारी प्रशासन महाशाखा २०७९-११-२८
 
१०. विवरण उपलब्ध गराईदिने सम्बन्धमा । परिपत्र/निर्देशन आर्थिक प्रशासन शाखा २०७९-११-२३
 
११. जानकारी सम्बन्धमा । (पत्रमा उल्लेखित स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७९-११-८
 
१२. राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवस मनाउने सम्बन्धमा । (पत्रमा उल्लेखित स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन अन्य निकाय २०७९-११-५
 
१३. अध्ययन / छात्रवृत्ति (Australia Awards Scholarship) का लागि निवेदन आव्हान सम्बन्धमा । परिपत्र/निर्देशन जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा २०७९-११-३
 
१४. स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन (LISA) को नतिजा सार्वजनिक गर्ने सम्बन्धमा । (LISA को नतिजा प्रकाशन गर्न बाँकी स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन सङ्घीय मामिला शाखा २०७९-१०-२९
 
१५. नवनियुक्त शाखाअधिकृतहरुको लागि आधारभूत प्रशासन प्रशिक्षण सम्बन्धमा (BAT)। (नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान जावलाखेल ललितपुर) परिपत्र/निर्देशन जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा २०७९-१०-२७
 
Showing 1 to 15 of 1506 records