साईट म्याप FAQ टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००२९८
हाईलाईट:
/ News Archive
Clear
क्रस सुचनाको शिर्षक सुचना प्रकार महाशाखा/शाखा अपलोड मिति एक्सन
१. स्थानीय तहको आगामी आर्थिक वर्षको नीति, कार्यक्रम तथा बजेट तर्जुमा सम्बन्धमा । (श्री गाउँपालिका/नगरपालिका सबै) परिपत्र/निर्देशन वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन शाखा २०७७-२-२१
 
२. कृषिजन्य बस्तुहरुको उत्पादन, ढुवानी र बजारीकरणमा सहजिकरण सम्बन्धमा । (गाउँपालिका सबै, नगरपालिका सबै) परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७७-२-२०
 
३. गरिबी निवारण कोषद्वारा प्रबर्द्धित सामुदायिक संस्थाहरुलाई सहकारी संस्थामा विकास गरी रोजगारी प्रवर्द्धन गर्ने सम्बन्धमा । (श्री स्थानीय तहहरु, गरिवी निवारण कोषका कार्यक्रम लागू भएका सबै) परिपत्र/निर्देशन योजना तथा अनुगमन शाखा २०७७-२-२०
 
४. आगामी 2022 मा KOICA Program को लागि कार्यक्रम प्रस्ताव गर्ने सम्बन्धमा । (पत्रमा उल्लेखित निकायहरु सबै) सूचना/समाचार जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा २०७७-२-२०
 
५. आ.ब २०७७/०७८ को लागि रोजगारमूलक आयोजनाहरु बार्षिक कार्यक्रममा समावेश गर्ने बारे । (स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन अन्य निकाय २०७७-२-१९
 
६. लोक सेवा आयोगबाट सिफारिश भई आउनु भएका कर्मचारीहरुलाई कामकाज गर्न तोकिएको सूचना सूचना/समाचार जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा २०७७-२-१८
 
७. लोक सेवा आयोगबाट सिफारिश भई आउनु भएका कर्मचारीहरुलाई कामकाज गर्न तोकिएको सूचना सूचना/समाचार जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा २०७७-२-१६
 
८. रोजगार संयोजक नियुक्ति प्रक्रिया सम्बन्धमा । (श्री स्थानीयतहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन अन्य निकाय २०७७-२-१६
 
९. गणतन्त्र दिवस, २०७७ मनाउने सम्बन्धमा । (श्री जिल्ला समन्वय समिति सबै, श्री गाउँपालिका सबै, श्री नगरपालिका सबै) परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७७-२-१४
 
१०. खोप तथा बाल स्वास्थ्य सेवालाई प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा । (श्री गाउँपालिका सबै, श्री नगरपालिका सबै) परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७७-२-१३
 
११. राष्ट्रिय सूचना आयोगको आदेश सम्बन्धमा । (श्री जिल्ला समन्वय समिति सबै, श्री गाउँपालिका सबै, श्री नगरपालिका सबै) परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७७-२-९
 
१२. बिवरण सम्बन्धमा । (स्थानीय तहहरु सबै) सूचना/समाचार वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन शाखा २०७७-२-८
 
१३. निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धमा । (श्री गाउँपालिका सबै, श्री नगरपालिका सबै) परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७७-२-७
 
१४. विवरण उपलब्ध गराईदिने सम्बन्धमा । (श्री स्थानीय तह सबै) परिपत्र/निर्देशन योजना तथा अनुगमन शाखा २०७७-२-५
 
१५. बजेट विनियोजन सम्बन्धमा । (श्री प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, गाउँपालिका/नगरपालिका/उपमहानगरपालिका संलग्न सूची बमोजिम) परिपत्र/निर्देशन योजना तथा अनुगमन शाखा २०७७-२-५
 
Showing 1 to 15 of 954 records