साईट म्याप टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००३१८
हाइलाइट:
/ News Archive
Clear
क्र.सं. सूचनाको शिर्षक सूचना प्रकार महाशाखा/शाखा अपलोड मिति एक्सन
१. थप आर्थिक सुविधा सम्बन्धी विवरण प्रेषित गर्ने सम्बन्धमा । (श्री गाउँपालिका/नगरपालिका सबै) परिपत्र/निर्देशन वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन शाखा २०७८-४-१५
 
२. प्रगति विवरण तथा बजेट विनियोजन सम्बन्धमा । (श्री स्थानीय तहहरू सबै) परिपत्र/निर्देशन अन्य निकाय २०७८-४-१४
 
३. आ.ब. ०७७/०७८ प्रगति प्रतिवेदन सम्बन्धमा (ताकेता) । (श्री स्थानीय तहहरू (तराई-मधेश समृद्धि कार्यक्रम लागू भएका सबै)) परिपत्र/निर्देशन अन्य निकाय २०७८-४-१४
 
४. निजामती सेवा पुरस्कारका लागि कर्मचारीको नाम सिफारिस गर्ने सम्बन्धी सूचना । परिपत्र/निर्देशन मन्त्रालय २०७८-४-१४
 
५. निजामती सेवा दिवस, २०७८ को नारा संकलन सम्बन्धी सूचना । परिपत्र/निर्देशन मन्त्रालय २०७८-४-१४
 
६. छात्रवृत्तिमा अध्ययनका लागि मनोनयन गरी पठाउने सम्बन्धमा । (मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय सबै) परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह क्षमता विकास शाखा २०७८-४-१३
 
७. प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको खर्च नभएको रकम फिर्ता गर्ने र खर्चको आर्थिक विवरण सम्बन्धमा । (स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७८-४-१२
 
८. प्रशासन पत्रिका १३४ ‍‌औं अङ्कको लागि लेख रचना उपलब्ध गराउने सम्बन्धी सूचना । परिपत्र/निर्देशन आन्तरिक व्यवस्थापन शाखा २०७८-४-११
 
९. GrasPP छात्रवृत्तिको Online Information Session सम्बन्धी सूचना । परिपत्र/निर्देशन जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा २०७८-४-१०
 
१०. अभिमुखिकरण कार्यक्रममा सहभागिता सम्बन्धमा (कर्णाली प्रदेशका सबै) । परिपत्र/निर्देशन वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन शाखा २०७८-४-८
 
११. एकीकृत कार्ययोजना कार्यान्वयन सम्बन्धमा ।(स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन शाखा २०७८-४-८
 
१२. प्रगति प्रतिवेदन सम्बन्धमा । (श्री स्थानीय तहहरू तराई मधेश समृद्धि कार्यक्रम लागू भएका सबै) परिपत्र/निर्देशन अन्य निकाय २०७८-३-३१
 
१३. वातावरणमैत्री स्थानीय शासन प्रारुप, २०७८ कार्यान्वयनको लागि पठाइएको । (श्री जिल्ला समन्वय समिति सबै, श्री स्थानीय तह सबै) परिपत्र/निर्देशन वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन शाखा २०७८-३-३१
 
१४. Government Enterprise Architecture कार्यान्वयन सम्बन्धमा । परिपत्र/निर्देशन सूचना तथा प्रविधि शाखा २०७८-३-३०
 
१५. वित्तीय समानीकरण अनुदानको प्रयोग सम्बन्धमा (श्री स्थानीय तह सबै) परिपत्र/निर्देशन योजना तथा अनुगमन शाखा २०७८-३-३०
 
Showing 1 to 15 of 1279 records