साईट म्याप टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००३१८
हाइलाइट:
/ News Archive
Clear
क्र.सं. सूचनाको शिर्षक सूचना प्रकार महाशाखा/शाखा अपलोड मिति एक्सन
४६. सेवाकालीन तालिम सम्बन्धी सूचना (रा.प. द्धितिय श्रेणी) परिपत्र/निर्देशन जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा २०७९-८-१६
 
४७. सेवाकालीन तालिम सम्बन्धी सूचना (रा.प. तृतिय श्रेणी) परिपत्र/निर्देशन जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा २०७९-८-१६
 
४८. स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठान बार्षिक जर्नल को लागि लेख / रचना उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा । परिपत्र/निर्देशन अन्य निकाय २०७९-८-१३
 
४९. बालमैत्री स्थानीय शासन प्रशिक्षक प्रशिक्षको लागि अभिरुची फाराम भर्ने सम्बन्धी सूचना । परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७९-८-२
 
५०. जानकारी सम्बन्धमा । (स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७९-८-१
 
५१. मतदान स्थल तोकिएको सम्बन्धमा । परिपत्र/निर्देशन आन्तरिक व्यवस्थापन शाखा २०७९-८-१
 
५२. भवन परिसर र भौतिक संरचना उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा । (स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७९-७-२५
 
५३. भूकम्पबाट भएको क्षति सम्बन्धमा । परिपत्र/निर्देशन वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन शाखा २०७९-७-२३
 
५४. स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन (LISA) को नतिजा सम्बन्धमा । (स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७९-७-१५
 
५५. समन्वय र सहजीकरण गर्ने सम्बन्धमा । (स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७९-७-२
 
५६. परिपत्र सम्बन्धमा । (पत्रमा उल्लेखित निकायहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन आन्तरिक व्यवस्थापन शाखा २०७९-६-३१
 
५७. समन्वय एवम् सहजीकरण गरिदिने सम्बन्धमा । (स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७९-६-२७
 
५८. विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धमा । (कर्णाली सुदूरपश्चिम प्रदेश भित्रका स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७९-६-२६
 
५९. स्थानीय तहको हिसाव भिडान सम्बन्धमा । (स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७९-६-२६
 
६०. अन्तराष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनिकरण (IDRR) दिवश सम्बन्धमा । (स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन शाखा २०७९-६-२५
 
Showing 46 to 60 of 1506 records