साईट म्याप FAQ टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००२९८
हाईलाईट:
/ News Archive
Clear
क्रस सुचनाको शिर्षक सुचना प्रकार महाशाखा/शाखा अपलोड मिति एक्सन
४६. आयोजनाको विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा । (स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन अन्य निकाय २०७६-११-२०
४७. आयोजना / कार्यक्रम माग / प्रस्ताव पेश गर्दा पाराम्पारिक पेशा प्रवर्द्धनात्मक एंव आय आर्जन तथा जीवनस्तर सुधार कार्यक्रमको प्रस्ताव पेश गर्ने । परिपत्र/निर्देशन अन्य निकाय २०७६-११-२०
४८. बिश्व श्रवण दिवश २०२० सम्बन्धमा । (श्री स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७६-११-१९
४९. बिश्व मुख स्वास्थ्य दिवश मनाउने सम्बन्धमा । (स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७६-११-१९
५०. सहभागिता र सहजीकरण सम्बन्धमा । (दोलखा जिल्लाका स्थानीयतहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७६-११-१९
५१. बजेट कार्यान्वयन सम्बन्धमा । (पत्रमा उल्लेखित नियकायहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन योजना तथा अनुगमन शाखा २०७६-११-१९
५२. कार्यक्रममा सहभागिता सम्बन्धमा । (पत्रमा उल्लेखित स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७६-११-१९
५३. ११० औ अन्तराष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवस मनाउने सम्बन्धमा । (जिसस सबै, स्थानीय तह सबै) परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७६-११-१९
५४. उखु कृषकलाई अनुदान दिने सम्बन्धि कार्यविधि (संशोधन सहित), २०७५ कार्यान्वयन सहजिकरण सम्बन्धमा । परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७६-११-१९
५५. विवरण पठाईदिने सम्बन्धमा । (पत्रमा उल्लेखित शाखा/निकाय/आयोजना/कार्यक्रम सब‌ै) परिपत्र/निर्देशन योजना तथा अनुगमन शाखा २०७६-११-१८
५६. जानकारी सम्बन्धमा । (स्थानीयतहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७६-११-१६
५७. नपुग तलब भत्ता लगायत अनिबार्य दायित्व सम्बन्धमा । (स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन आर्थिक प्रशासन शाखा २०७६-११-१६
५८. असल अभ्यास पठाउने सम्बन्धमा । (नगरपालिका सबै, गाउपालिका सबै) परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७६-११-१५
५९. सहभागी मनोनयन सम्बन्धमा । (पत्रमा उल्लेखित स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह क्षमता विकास शाखा २०७६-११-१५
६०. अभिमुखीकरण तालिम सम्बन्धमा । (पत्रमा उल्लेखित निकायहरु सबै) सूचना/समाचार जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा २०७६-११-१४
Showing 46 to 60 of 906 records