हाईलाईट:
खोजि हटाउने
क्र.सं. सूचनाको शिर्षक सूचना प्रकार महाशाखा/शाखा प्रकाशित मिति एक्सन
४६. अन्तरक्रिया सम्बन्धमा । (सेवा समूह र उपसमूह सञ्‍चालन गर्ने सबै निकाय) परिपत्र/निर्देशन जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा २०८०-०४-३१
 
४७. महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयको सम्पर्क व्यक्ति तोकिएको बारे । (जिसस सबै) परिपत्र/निर्देशन सङ्घीय तथा प्रादेशिक कर्मचारी प्रशासन शाखा २०८०-०४-३०
 
४८. विशेष सतर्कता अपनाउने सम्बन्धमा । (श्री स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन मन्त्रालय २०८०-०४-२९
 
४९. स्थानीय तहहरुबाट सञ्चालन गरिने स्वास्थ्य तर्फका सशर्त अनुदान अन्तर्गतका कृयाकलापहरु संचालन सम्बन्धी मार्गदर्शन सम्बन्धमा (स्थानीय तहहरु सबै)। परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०८०-०४-२४
 
५०. जानकारी सम्बन्धमा । (स्थानीय तह सबै) परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०८०-०४-२३
 
५१. SEDP मा सहभागी मनोनयन गरी पठाउने सम्बन्धमा । (मन्त्रालय/आयोग/सचिवालय/ कार्यालय सबै, मुख्य‍मन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय ) परिपत्र/निर्देशन जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा २०८०-०४-२३
 
५२. प्रेस विज्ञप्ती । परिपत्र/निर्देशन मन्त्रालय २०८०-०४-२३
 
५३. Mayors of Peace सम्बन्धमा । (महानगरपालिका / उपमहानगरपालिका / नगरपालिका सबै) परिपत्र/निर्देशन विकास सहायता समन्वय शाखा २०८०-०४-१८
 
५४. परिपत्र सम्बन्धमा । (सङ्घीय मन्त्रालय, सबै । श्री आयोग / प्रतिष्ठान / सचिवालय / कार्यालय सबै) परिपत्र/निर्देशन आन्तरिक व्यवस्थापन शाखा २०८०-०४-१८
 
५५. जानकारी सम्बन्धमा । (स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०८०-०४-१५
 
५६. जानकारी सम्बन्धमा । (स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०८०-०४-१४
 
५७. परिपत्र सम्बन्धमा । (संङ्घीय मन्त्रालय/आयोग/सचिवालय सबै) । परिपत्र/निर्देशन आन्तरिक व्यवस्थापन शाखा २०८०-०४-११
 
५८. स्थानीय तहको बित्तीय स्थिति विश्लेषणका लागि विवरण सम्बन्धमा । (स्थानीय तहहरु सबै, जिसस सबै) परिपत्र/निर्देशन श्रोत परिचालन समन्वय शाखा २०८०-०४-०८
 
५९. रिक्त पदको विवरण पठाउने सम्बन्धमा । (स्थानीय तह सबै) परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०८०-०४-०८
 
६०. समायोजन भएका कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धमा । (स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन कर्मचारी समायोजन शाखा (क) २०८०-०४-०३
 
जम्मा १६२५ मध्ये ४६ देखि ६० सम्मका अभिलेखहरु