हाईलाईट:
खोजि हटाउने
क्र.सं. सूचनाको शिर्षक सूचना प्रकार महाशाखा/शाखा प्रकाशित मिति एक्सन
४६. KOICA Master's Degree Scholarship 2024 को Orientation Webinar सम्बन्धी सूचना । परिपत्र/निर्देशन जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा २०८०-१०-१८
 
४७. KOICA 2024 छात्रवृतिका लागि निवेदन आव्हान । परिपत्र/निर्देशन जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा २०८०-१०-१८
 
४८. बाल अधिकार समिति गठन तथा परिचालन सम्बन्धमा । (नगरपालिका तथा गाउँपालिकाहरु - सबै) परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०८०-१०-१८
 
४९. विवरण उपलव्ध गराउने सम्बन्धमा - नगरपालिका/गाउँपालिकाहरु (सबै) परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०८०-१०-१७
 
५०. कार्यक्रममा उपस्थिति सम्बन्धमा - सुदुरपश्चिम प्रदेशका गाउँपालिकाका उपाध्यक्षहरु (सबै) परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०८०-१०-१७
 
५१. परिपत्र सम्बन्धमा । (जिल्ला समन्वय समितिहरु तथा स्थानीय तहहरु - सबै) परिपत्र/निर्देशन आन्तरिक व्यवस्थापन शाखा २०८०-१०-१७
 
५२. प्रतिभा डबली कार्यक्रम सञ्‍चालन सम्बन्धमा । (पत्रमा उल्लेखित निकायहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन कर्मचारी कल्याण शाखा २०८०-१०-१६
 
५३. वैदेशिक अध्ययन / तालिम छात्रवृत्तिमा मनोनयन गर्ने सम्बन्धमा । (श्री मन्त्रालय / सचिवालय / आयोग / निकाय / कार्यालय (सबै)) परिपत्र/निर्देशन जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा २०८०-१०-१६
 
५४. जानकारी सम्बन्धमा । श्री स्थानीय तह (महोत्तरी, सर्लाही र धनुषा जिल्लाका सबै) परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०८०-१०-१५
 
५५. प्रगति विवरण पठाउने सम्बन्धमा ।(श्री स्थानीय तहहरु सबै ) परिपत्र/निर्देशन सङ्घीय मामिला शाखा २०८०-१०-१२
 
५६. जानकारी सम्बन्धमा । (श्री स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०८०-१०-१२
 
५७. भिजिट भिसा सम्बन्धी सचेतना सम्बन्धमा । (श्री स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०८०-१०-०९
 
५८. विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा । (श्री स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०८०-१०-०८
 
५९. कार्यान्वयन सम्बन्धमा । (श्री स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०८०-१०-०८
 
६०. समपुरक तथा विशेष अनुदान सम्बन्धमा । (श्री स्थानीय तहहरु, सबै) परिपत्र/निर्देशन योजना तथा अनुगमन शाखा २०८०-१०-०५
 
जम्मा १७१२ मध्ये ४६ देखि ६० सम्मका अभिलेखहरु