साईट म्याप FAQ टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००२९८
हाईलाईट:
/ News Archive
Clear
क्रस सुचनाको शिर्षक सुचना प्रकार महाशाखा/शाखा अपलोड मिति एक्सन
८२६. काेषकाे रकम खर्च नगर्ने सम्बन्धमा - श्री जिल्ला समन्वय समितिकाे कार्यालय, सबै । परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७५-६-१०
 
८२७. विपद जोखिम न्यूनीकरणका लागि अन्तरास्ट्रिय दिवस (IDDR, 2018) मनाउने सम्बन्धमा - श्री स्थानीय तह सबै । परिपत्र/निर्देशन वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन शाखा २०७५-६-१०
 
८२८. गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको केन्द्र निर्धारण सम्बन्धी मापदण्ड - श्री (प्रदेश सरकार/ नगरपालिका/ गाउँपालिका) हरु सबै । परिपत्र/निर्देशन संघीय मामिला शाखा २०७५-६-१०
 
८२९. JDS छात्रवृत्ति कार्यक्रममा प्रतिस्पर्धाको लागि पूर्व स्वीकृति सम्बन्धमा - श्री अर्थ मन्त्रालय, (अ.आ.स.स.महाशाखा) सिंहदरवार, काठमाडाै । सूचना/समाचार जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा २०७५-६-१०
 
८३०. भवन आचार संहिता कार्यान्वयन सम्बन्धमा - श्री महा/उपमहा/नगरपालिका/गाउँपालिका/ जिल्ला समन्वय समितिहरु सबै । परिपत्र/निर्देशन विकास सहायता समन्वय शाखा २०७५-६-५
 
८३१. निर्माण सामाग्री ढुवानी सम्बन्धमा - श्री महा/उपमहा/नगरपालिका/गाउँपालिका/ जिल्ला समन्वय समितिकाे कार्यालय सबै । परिपत्र/निर्देशन विकास सहायता समन्वय शाखा २०७५-६-५
 
८३२. भवन आचारसंहिता कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा - श्री स्थानीय तहहरु सबै । परिपत्र/निर्देशन वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन शाखा २०७५-६-५
 
८३३. सरसफाई व्यवस्थाको सम्बन्धमा । (श्री काठमाडौँ महानगरपालिका) परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७५-६-५
 
८३४. मन्त्रालयबाट आ.व. २०७५/७६ मा भएका बैदेशिक भ्रमण तथा मनोनयन भएकाहरुको विवरण । सूचना/समाचार जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा २०७५-६-४
 
८३५. लैङ्गिक सम्बन्धी अभिमुखिकरण कार्यक्रममा सहभागिता सम्बन्धमा- उल्लिखित उपमहा/नगर/गाउँ कार्यपालिका कार्यालयहरु । परिपत्र/निर्देशन सामाजिक समावेशीकरण तथा सामाजिक सुरक्षा शाखा २०७५-६-४
 
८३६. झोलुङ्गे पुल क्षेत्रगत कार्यक्रम संचालनका लागि प्राविधिक सहयोग बारे । (उल्लेखित सबै) परिपत्र/निर्देशन विकास सहायता समन्वय शाखा २०७५-६-२
 
८३७. स्थानीय स्तरका सडक पुल कार्यक्रम संचालनका लागि प्राविधिक सहयोग बारे । (भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय) परिपत्र/निर्देशन विकास सहायता समन्वय शाखा २०७५-६-२
 
८३८. झोलुङ्गे पुल क्षेत्रगत कार्यक्रम संचालनका लागि प्राविधिक सहयोग बारे । (भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय) परिपत्र/निर्देशन विकास सहायता समन्वय शाखा २०७५-६-२
 
८३९. राष्ट्रिय भवन निर्माण संहिता सम्बन्धी प्रशिक्षण कार्यक्रममा सहभागिता - पत्रमा उल्लेखित स्थानीय तहहरु । परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह क्षमता विकास शाखा २०७५-६-२
 
८४०. निजी अावास पुननिर्माण सम्बन्धमा - श्री महा/उपमहा/नगरपालिका/गाउँपालिकाहरु सबै । परिपत्र/निर्देशन विकास सहायता समन्वय शाखा २०७५-६-२
 
Showing 826 to 840 of 949 records