साईट म्याप FAQ टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००२९८
हाईलाईट:
/ News Archive
Clear
क्रस सुचनाको शिर्षक सुचना प्रकार महाशाखा/शाखा अपलोड मिति एक्सन
८४१. एक दिवसीय कार्यशालामा सहभागिता सम्बन्धमा ।(उल्लेखित कार्यालय सबै ) परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७५-६-२
 
८४२. एक दिवसीय कार्यशालामा सहभागिता सम्बन्धमा ।(उल्लेखित कार्यालय सबै ) परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७५-६-२
 
८४३. सिफारिश कार्यान्वयन सम्बन्धमा- स्थानीय तहहरु सबै । परिपत्र/निर्देशन सामाजिक समावेशीकरण तथा सामाजिक सुरक्षा शाखा २०७५-६-१
 
८४४. विकास समिति ऐन, २०१३ र विशेष ऐनहरुवाट सञ्चालित समिति, परिषद्, आयोग, वोर्ड र केन्द्रको विवरण पठाउने वारे - उल्लेखित निकायहरु । परिपत्र/निर्देशन योजना तथा अनुगमन शाखा २०७५-६-१
 
८४५. नयाँ उत्पादित फलामका सामानमा निकासी कर महसुल तथा दस्तुर लिन नमिल्ने सम्बन्धमा (विरगंज महानगरपालिका ) । परिपत्र/निर्देशन श्रोत परिचालन समन्वय शाखा २०७५-५-३१
 
८४६. वित्तीय विवरणको ढाँचा सम्बन्धमा । परिपत्र/निर्देशन मन्त्रालय २०७५-५-२७
 
८४७. पोषण स्वयंसेवकलाई सहभागी हुन पठाइदिने बारे- उल्लिखित नगर/गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय । परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७५-५-२७
 
८४८. मन्त्रिपरिषदको निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धमा- जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय सबै। परिपत्र/निर्देशन आन्तरिक व्यवस्थापन शाखा २०७५-५-२७
 
८४९. संविधान दिवस भव्यताकासाथ मनाउने सम्बन्धमा- जि.स.स. सबै/महा/उपमहा/नगरपालिका सबै/गाउँपालिका सबै । परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह क्षमता विकास महाशाखा २०७५-५-२५
 
८५०. विवरण उपलब्ध गरार्इ दिनुहुन - श्री महा/उपमहा/नगरपालिका/गाउँपालिका/ जि.स.स. सबै । परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७५-५-२४
 
८५१. संविधान दिवसकाे कार्यक्रम सम्बन्धमा - पत्रमा उल्लेखित सबै कार्यालयहरु परिपत्र/निर्देशन आन्तरिक व्यवस्थापन शाखा २०७५-५-२१
 
८५२. संविधान दिवसकाे कार्यक्रम सम्बन्धमा - श्री सबै जि.स.स.काे कार्यालय/ सबै स्थानीय तहहरु (महा /उपमहा/नगरपालिका/गाउँपालिका) परिपत्र/निर्देशन आन्तरिक व्यवस्थापन शाखा २०७५-५-२१
 
८५३. मनोनयन सम्बन्धमा- श्री ग्रामीण विकास प्रशिक्षण केन्द्र, भद्रपुर, झापा/बोधार्थ: स्थानीय विकास प्रशिक्षण केन्द्र, जावलाखेल, ललितपुर/मनोनयन सम्बद्ध स्थानीय तहहरु। सूचना/समाचार जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा २०७५-५-२१
 
८५४. शहरी योजना तथा भवन निर्माण मापदण्ड (स्रोत पुस्तिका) (सबै स्थानीयतहहरु) । परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७५-५-२०
 
८५५. महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ५२,५३,५४ र ५५ औं प्रतिवेदनको प्रतिक्रिया पठाइदिने बारे- विभाग/आयोग/समिति/कार्यक्रम/प्रतिष्ठान सबै/जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय सबै/स्थानीय तह सबै । परिपत्र/निर्देशन आर्थिक प्रशासन शाखा २०७५-५-२०
 
Showing 841 to 855 of 949 records