दैनिक वेवसाईट भिजिटरको विवरण

दैनिक वेवसाईट भिजिटरको विवरण

`
दैनिक वेवसाईट भिजिटरको विवरण (Daily Unique Visitor)

क्र.स. भिजिटर मिति (BS) अनुसार मिति भिजिटर मिति (AD) अनुसार जम्मा भिजिटर एक्सन
२१. २०८० फाल्गुण २ गते बुधबार २०८०-११-०२ 2024-02-14 ४८६२
२२. २०८० फाल्गुण १ गते मंगलबार २०८०-११-०१ 2024-02-13 ५४८७
२३. २०८० माघ २९ गते सोमबार २०८०-१०-२९ 2024-02-12 ५१३४
२४. २०८० माघ २८ गते आइतबार २०८०-१०-२८ 2024-02-11 ४७५३
२५. २०८० माघ २७ गते शनिबार २०८०-१०-२७ 2024-02-10 ३२९३
२६. २०८० माघ २६ गते शुक्रबार २०८०-१०-२६ 2024-02-09 ४२८५
२७. २०८० माघ २५ गते बिहीबार २०८०-१०-२५ 2024-02-08 ४५९३
२८. २०८० माघ २४ गते बुधबार २०८०-१०-२४ 2024-02-07 ५१२७
२९. २०८० माघ २३ गते मंगलबार २०८०-१०-२३ 2024-02-06 ५१७३
जम्मा २९ मध्ये २१ देखि २९ सम्मका अभिलेखहरु