/ परिपत्र/निर्देशन

काेषकाे रकम खर्च नगर्ने सम्बन्धमा - श्री जिल्ला समन्वय समितिकाे कार्यालय, सबै ।

स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७५ आश्विन १० गते बुधबार १४:४२:०० बजे

काेषकाे रकम खर्च नगर्ने सम्बन्धमा - श्री जिल्ला समन्वय समितिकाे कार्यालय, सबै ।

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


क्र.स. सम्बन्धित फाईलको नाम अपलोड भएको मिति सम्बन्धित फाईल एक्सन
१. काेषकाे रकम खर्च नगर्ने सम्बन्धमा - श्री जिल्ला समन्वय समितिकाे कार्यालय, सबै । २०७५ आश्विन १० गते बुधबार

थप परिपत्र/निर्देशन