हाईलाईट:
/ परिपत्र/निर्देशन

स्थानीय तहको संशोधित बजेट सम्बन्धमा - स्थानीय तह सबै ।

आर्थिक प्रशासन शाखा २०७५ बैशाख १४ गते शुक्रबार १३:४१:०० बजे

संशोधित सशर्त अनुदानको विवरण डाउलोड गर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोला

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


क्र.स. सम्बन्धित फाईलको नाम अपलोड भएको मिति सम्बन्धित फाईल एक्सन
१. स्थानीय तहको संशोधित बजेट सम्बन्धमा - स्थानीय तह सबै । २०७५ बैशाख १४ गते शुक्रबार

थप परिपत्र/निर्देशन