छात्रबृति आवेदन टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००३१८

स्थानीय तहको आर्थिक वर्ष ०७९/०८० बजेट अपडेट बजेट पेश भएका: ७४५   बजेट पेश नभएका:

* यस मन्त्रालयको पोर्टल मार्फत सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रविष्टि गरेको विवरणको आधारमा तयार पारिएको ।
क्रस प्रदेश जिल्ला स्थानीय तह आ.ब बजेट पेश पेश गरेको मिति पेश नगरेको भए प्रस्तावित मिति सभाबाट पारित मिति
१. प्रदेश नं. १ ताप्लेजुङ फुङलिङ नगरपालिका, ताप्लेजुङ २०७९/०८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-११
२. प्रदेश नं. १ ताप्लेजुङ आठराई त्रिवेणी गाउँपालिका, ताप्लेजुङ २०७९/०८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-१०
३. प्रदेश नं. १ ताप्लेजुङ फक्ताङलुङ गाउँपालिका, ताप्लेजुङ २०७९/०८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-१०
४. प्रदेश नं. १ ताप्लेजुङ मिक्वाखोला गाउँपालिका, ताप्लेजुङ २०७९/०८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-१०
५. प्रदेश नं. १ ताप्लेजुङ मेरिङदेन गाउँपालिका, ताप्लेजुङ २०७९/०८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-१०
६. प्रदेश नं. १ ताप्लेजुङ मैवाखोला गाउँपालिका, ताप्लेजुङ २०७९/०८० भएको २०७९ असार ९ गते बिहीबार २०७९-३-९
७. प्रदेश नं. १ ताप्लेजुङ पाथिभरा याङ्वरक गाउँपालिका, ताप्लेजुङ २०७९/०८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-२६
८. प्रदेश नं. १ ताप्लेजुङ सिदिङ्वा गाउँपालिका, ताप्लेजुङ २०७९/०८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-१०
९. प्रदेश नं. १ ताप्लेजुङ सिरीजङ्घा गाउँपालिका, ताप्लेजुङ २०७९/०८० भएको २०७९ असार ९ गते बिहीबार २०७९-३-९
१०. प्रदेश नं. १ पाँचथर फिदिम नगरपालिका, पाँचथर २०७९/०८० भएको २०७९ श्रावण १० गते मंगलबार २०७९-३-१०
११. प्रदेश नं. १ पाँचथर कुम्मायक गाउँपालिका, पाँचथर २०७९/०८० भएको २०७९ श्रावण १० गते मंगलबार २०७९-३-२५
१२. प्रदेश नं. १ पाँचथर तुम्वेवा गाउँपालिका, पाँचथर २०७९/०८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-१०
१३. प्रदेश नं. १ पाँचथर फालेलुङ गाउँपालिका, पाँचथर २०७९/०८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-१०
१४. प्रदेश नं. १ पाँचथर फाल्गुनन्द गाउँपालिका, पाँचथर २०७९/०८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-१०
१५. प्रदेश नं. १ पाँचथर मिक्लाजुङ गाउँपालिका, पाँचथर २०७९/०८० भएको २०७९ असार ९ गते बिहीबार २०७९-३-९
१६. प्रदेश नं. १ पाँचथर याङवरक गाउँपालिका, पाँचथर २०७९/०८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-१०
१७. प्रदेश नं. १ पाँचथर हिलिहाङ गाउँपालिका, पाँचथर २०७९/०८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-२३
१८. प्रदेश नं. १ इलाम ईलाम नगरपालिका, इलाम २०७९/०८० भएको २०७९ असार ९ गते बिहीबार २०७९-३-१०
१९. प्रदेश नं. १ इलाम देउमाई नगरपालिका, इलाम २०७९/०८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-१०
२०. प्रदेश नं. १ इलाम माई नगरपालिका, इलाम २०७९/०८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-१२
२१. प्रदेश नं. १ इलाम सुर्योदय नगरपालिका, इलाम २०७९/०८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-१२
२२. प्रदेश नं. १ इलाम चुलाचुली गाउँपालिका, इलाम २०७९/०८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-१०
२३. प्रदेश नं. १ इलाम फाकफोकथुम गाउँपालिका, इलाम २०७९/०८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-१०
२४. प्रदेश नं. १ इलाम माईजोगमाई गाउँपालिका, इलाम २०७९/०८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-३
२५. प्रदेश नं. १ इलाम माङसेबुङ गाउँपालिका, इलाम २०७९/०८० भएको २०७९ असार ९ गते बिहीबार २०७९-३-९
Showing 1 to 25 of 753 entries | Takes 0.47 seconds to render