साईट म्याप टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००३१८
हाइलाइट:

स्थानीय तहको आर्थिक वर्ष ०७७/७८ बजेट अपडेट बजेट पेश भएका:   बजेट पेश नभएका:

* यस मन्त्रालयको पोर्टल मार्फत सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रविष्टि गरेको विवरणको आधारमा तयार पारिएको ।
क्रस प्रदेश जिल्ला स्थानीय तह आ.ब बजेट पेश पेश गरेको मिति पेश नगरेको भए प्रस्तावित मिति सभाबाट पारित मिति
१. प्रदेश नं. १ तेह्रथुम म्याङलुङ नगरपालिका, तेह्रथुम २०७७/७८ भएको २०७७ श्रावण २९ गते बिहीबार
२. प्रदेश नं. १ तेह्रथुम लालीगुराँस नगरपालिका, तेह्रथुम २०७७/७८ भएको २०७७ असार १४ गते आइतबार २०७७-३-३१
३. प्रदेश नं. १ तेह्रथुम आठराई गाउँपालिका, तेह्रथुम २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार २०७७-३-३१
४. प्रदेश नं. १ तेह्रथुम छथर गाउँपालिका, तेह्रथुम २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार
५. प्रदेश नं. १ तेह्रथुम फेदाप गाउँपालिका, तेह्रथुम २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार २०७७-४-१०
६. प्रदेश नं. १ तेह्रथुम मेन्छयायेम गाउँपालिका, तेह्रथुम २०७७/७८ भएको २०७७ मंसिर २६ गते शुक्रबार २०७७-८-२६
Showing 1 to 6 of 6 entries | Takes 0.19 seconds to render