साईट म्याप टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००३१८
हाइलाइट:

स्थानीय तहको आर्थिक वर्ष ०७७/७८ बजेट अपडेट बजेट पेश भएका: १७   बजेट पेश नभएका:

* यस मन्त्रालयको पोर्टल मार्फत सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रविष्टि गरेको विवरणको आधारमा तयार पारिएको ।
क्रस प्रदेश जिल्ला स्थानीय तह आ.ब बजेट पेश पेश गरेको मिति पेश नगरेको भए प्रस्तावित मिति सभाबाट पारित मिति
१. प्रदेश नं. २ सप्तरी कञ्चनरुप नगरपालिका, सप्तरी २०७७/७८ भएको २०७७ असार २९ गते सोमबार
२. प्रदेश नं. २ सप्तरी खडक नगरपालिका, सप्तरी २०७७/७८ भएको २०७७ असार २५ गते बिहीबार
३. प्रदेश नं. २ सप्तरी डाक्नेश्वरी नगरपालिका, सप्तरी २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार
४. प्रदेश नं. २ सप्तरी राजविराज नगरपालिका, सप्तरी २०७७/७८ भएको २०७७ असार १५ गते सोमबार २०७७-३-१७
५. प्रदेश नं. २ सप्तरी बोदेबरसाईन नगरपालिका, सप्तरी २०७७/७८ भएको २०७७ असार ३० गते मंगलबार
६. प्रदेश नं. २ सप्तरी शम्भुनाथ नगरपालिका, सप्तरी २०७७/७८ भएको २०७७ असार २९ गते सोमबार
७. प्रदेश नं. २ सप्तरी सुरुगां नगरपालिका, सप्तरी २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार
८. प्रदेश नं. २ सप्तरी हनुमाननगर कंकालिनी नगरपालिका, सप्तरी २०७७/७८ भएको २०७७ असार ३१ गते बुधबार २०७७-३-३१
९. प्रदेश नं. २ सप्तरी अग्नीसाइर कृष्णासवरन गाउँपालिका, सप्तरी २०७७/७८ भएको २०७७ असार ८ गते सोमबार
१०. प्रदेश नं. २ सप्तरी छिन्नमस्ता गाउँपालिका, सप्तरी २०७७/७८ नभएको
११. प्रदेश नं. २ सप्तरी तिरहुत गाउँपालिका, सप्तरी २०७७/७८ भएको २०७७ असार २९ गते सोमबार
१२. प्रदेश नं. २ सप्तरी तिलाठीकोईलाडी गाउँपालिका, सप्तरी २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार
१३. प्रदेश नं. २ सप्तरी बिष्णुपुर गाउँपालिका, सप्तरी २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार २०७७-३-११
१४. प्रदेश नं. २ सप्तरी राजगढ गाउँपालिका, सप्तरी २०७७/७८ भएको २०७७ मंसिर ३ गते बुधबार २०७७-८-३
१५. प्रदेश नं. २ सप्तरी महादेवा गाउँपालिका, सप्तरी २०७७/७८ भएको २०७७ भाद्र ३१ गते बुधबार
१६. प्रदेश नं. २ सप्तरी रुपनी गाउँपालिका, सप्तरी २०७७/७८ भएको २०७७ असार ९ गते मंगलबार २०७७-३-१०
१७. प्रदेश नं. २ सप्तरी सप्तकोशी नगरपालिका, सप्तरी २०७७/७८ भएको २०७७ आश्विन ७ गते बुधबार २०७७-६-७
१८. प्रदेश नं. २ सप्तरी बलान-विहुल गाउँपालिका, सप्तरी २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार
Showing 1 to 18 of 18 entries | Takes 0.22 seconds to render