साईट म्याप टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००३१८
हाइलाइट:

स्थानीय तहको आर्थिक वर्ष ०७८/७९ बजेट अपडेट बजेट पेश भएका: १०९   बजेट पेश नभएका: २७

* यस मन्त्रालयको पोर्टल मार्फत सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रविष्टि गरेको विवरणको आधारमा तयार पारिएको ।
क्रस प्रदेश जिल्ला स्थानीय तह आ.ब बजेट पेश पेश गरेको मिति पेश नगरेको भए प्रस्तावित मिति सभाबाट पारित मिति
२६. प्रदेश नं. २ सिराहा अर्नमा गाउँपालिका, सिराहा २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
२७. प्रदेश नं. २ सिराहा औरही गाउँपालिका, सिराहा २०७८/७९ नभएको
२८. प्रदेश नं. २ सिराहा कर्जन्हा नगरपालिका, सिराहा २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
२९. प्रदेश नं. २ सिराहा नरहा गाउँपालिका, सिराहा २०७८/७९ नभएको
३०. प्रदेश नं. २ सिराहा नवराजपुर गाउँपालिका, सिराहा २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
३१. प्रदेश नं. २ सिराहा बरियारपट्टी गाउँपालिका, सिराहा २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-३०
३२. प्रदेश नं. २ सिराहा भगवानपुर गाउँपालिका, सिराहा २०७८/७९ नभएको
३३. प्रदेश नं. २ सिराहा लक्ष्मीपुर पतारी गाउँपालिका, सिराहा २०७८/७९ भएको २०७८ असार १३ गते आइतबार २०७८-३-१३
३४. प्रदेश नं. २ सिराहा विष्णुपुर गाउँपालिका, सिराहा २०७८/७९ भएको २०७८ असार १६ गते बुधबार २०७८-३-२४
३५. प्रदेश नं. २ सिराहा सखुवानान्कारकट्टी गाउँपालिका, सिराहा २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
३६. प्रदेश नं. २ धनुषा जनकपुर उप-महानगरपालिका, धनुषा २०७८/७९ नभएको
३७. प्रदेश नं. २ धनुषा क्षिरेश्वरनाथ नगरपालिका, धनुषा २०७८/७९ भएको २०७८ असार ९ गते बुधबार २०७८-३-२३
३८. प्रदेश नं. २ धनुषा गणेशमान–चारनाथ नगरपालिका, धनुषा २०७८/७९ भएको २०७८ असार २० गते आइतबार २०७८-३-२०
३९. प्रदेश नं. २ धनुषा धनुषाधाम नगरपालिका, धनुषा २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
४०. प्रदेश नं. २ धनुषा नगराइन नगरपालिका, धनुषा २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
४१. प्रदेश नं. २ धनुषा मिथिला नगरपालिका, धनुषा २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-२५
४२. प्रदेश नं. २ धनुषा विदेह नगरपालिका, धनुषा २०७८/७९ भएको २०७८ असार ८ गते मंगलबार २०७८-३-८
४३. प्रदेश नं. २ धनुषा सबैला नगरपालिका, धनुषा २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
४४. प्रदेश नं. २ धनुषा शहिदनगर नगरपालिका, धनुषा २०७८/७९ भएको २०७८ असार १६ गते बुधबार २०७८-३-१६
४५. प्रदेश नं. २ धनुषा औरही गाउँपालिका, धनुषा २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
४६. प्रदेश नं. २ धनुषा कमला नगरपालिका, धनुषा २०७८/७९ भएको २०७८ भाद्र २१ गते सोमबार २०७८-५-२१
४७. प्रदेश नं. २ धनुषा जनकनन्दिनी गाउँपालिका, धनुषा २०७८/७९ भएको २०७८ श्रावण ४ गते सोमबार २०७८-४-४
४८. प्रदेश नं. २ धनुषा बटेश्वर गाउँपालिका, धनुषा २०७८/७९ नभएको
४९. प्रदेश नं. २ धनुषा मिथिला विहारी नगरपालिका, धनुषा २०७८/७९ नभएको
५०. प्रदेश नं. २ धनुषा मुखियापट्टि मुसहरमिया गाउँपालिका, धनुषा २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१२
Showing 26 to 50 of 136 entries | Takes 0.21 seconds to render