छात्रबृति आवेदन टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००३१८
हाइलाइट:

स्थानीय तहको आर्थिक वर्ष ०७९/०८० बजेट अपडेट बजेट पेश भएका: १३१   बजेट पेश नभएका:

* यस मन्त्रालयको पोर्टल मार्फत सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रविष्टि गरेको विवरणको आधारमा तयार पारिएको ।
क्रस प्रदेश जिल्ला स्थानीय तह आ.ब बजेट पेश पेश गरेको मिति पेश नगरेको भए प्रस्तावित मिति सभाबाट पारित मिति
२६. मधेश प्रदेश सिराहा अर्नमा गाउँपालिका, सिराहा २०७९/०८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-१०
२७. मधेश प्रदेश सिराहा औरही गाउँपालिका, सिराहा २०७९/०८० भएको २०७९ असार १७ गते शुक्रबार २०७९-३-१७
२८. मधेश प्रदेश सिराहा कर्जन्हा नगरपालिका, सिराहा २०७९/०८० नभएको
२९. मधेश प्रदेश सिराहा नरहा गाउँपालिका, सिराहा २०७९/०८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-१०
३०. मधेश प्रदेश सिराहा नवराजपुर गाउँपालिका, सिराहा २०७९/०८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-१०
३१. मधेश प्रदेश सिराहा बरियारपट्टी गाउँपालिका, सिराहा २०७९/०८० भएको २०७९ भाद्र १५ गते बुधबार २०७९-५-२३
३२. मधेश प्रदेश सिराहा भगवानपुर गाउँपालिका, सिराहा २०७९/०८० भएको २०७९ असार ९ गते बिहीबार २०७९-३-२३
३३. मधेश प्रदेश सिराहा लक्ष्मीपुर पतारी गाउँपालिका, सिराहा २०७९/०८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-१०
३४. मधेश प्रदेश सिराहा विष्णुपुर गाउँपालिका, सिराहा २०७९/०८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-१०
३५. मधेश प्रदेश सिराहा सखुवानान्कारकट्टी गाउँपालिका, सिराहा २०७९/०८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-१०
३६. मधेश प्रदेश धनुषा जनकपुर उप-महानगरपालिका, धनुषा २०७९/०८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-११
३७. मधेश प्रदेश धनुषा क्षिरेश्वरनाथ नगरपालिका, धनुषा २०७९/०८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-१०
३८. मधेश प्रदेश धनुषा गणेशमान–चारनाथ नगरपालिका, धनुषा २०७९/०८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-१०
३९. मधेश प्रदेश धनुषा धनुषाधाम नगरपालिका, धनुषा २०७९/०८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-३१
४०. मधेश प्रदेश धनुषा नगराइन नगरपालिका, धनुषा २०७९/०८० नभएको
४१. मधेश प्रदेश धनुषा मिथिला नगरपालिका, धनुषा २०७९/०८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-२४
४२. मधेश प्रदेश धनुषा विदेह नगरपालिका, धनुषा २०७९/०८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-१५
४३. मधेश प्रदेश धनुषा सबैला नगरपालिका, धनुषा २०७९/०८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-२४
४४. मधेश प्रदेश धनुषा शहिदनगर नगरपालिका, धनुषा २०७९/०८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-१०
४५. मधेश प्रदेश धनुषा औरही गाउँपालिका, धनुषा २०७९/०८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-१०
४६. मधेश प्रदेश धनुषा कमला नगरपालिका, धनुषा २०७९/०८० नभएको
४७. मधेश प्रदेश धनुषा जनकनन्दिनी गाउँपालिका, धनुषा २०७९/०८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-१०
४८. मधेश प्रदेश धनुषा बटेश्वर गाउँपालिका, धनुषा २०७९/०८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-२५
४९. मधेश प्रदेश धनुषा मिथिला विहारी नगरपालिका, धनुषा २०७९/०८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-३२
५०. मधेश प्रदेश धनुषा मुखियापट्टि मुसहरमिया गाउँपालिका, धनुषा २०७९/०८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-११
Showing 26 to 50 of 136 entries | Takes 0.32 seconds to render